Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gmin

Zarządzenie

Wzór Oferty

Informacja o wybranych ofertach