Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca 2016 do 15 grudnia 2016 roku

Ogłoszenie