Ogłoszenie o przetargu ofertowym na budowę kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami typu ulicznego

ogłoszenie

przedmiar robót

specyfikacja techniczna

projekt wykonawczy

mapka 1

mapka 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty