Zapytanie ofertowe na wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sypniewie o łącznej długości ok 620 m i szerokości 4 m

Zapytanie ofertowe

mapa_1

mapa_2

Formularz ofertowy

Wyjaśnienie  do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty