Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 listopada do 15 grudnia 2016 roku

ogłoszenie

informacja o rozdysponowaniu środków