Ogłoszenie o przetargu ofertowym na budowę kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami typu ulicznego przy ulicy Jeziornej

Ogłoszenie

Załącznik Nr. 1

Przedmiar robót

Zamienny przedmiar robot do przetargu uwzgledniający demontaż słupów

zmiana terminu składania ofert

kosztorys zamienny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty