Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie

Zapytanie ofertowe (doc)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Informacja o wyborze oferty