Informacja o uzyskaniu przez Gminę Jastrowie dofinansowania na opracowanie Programu rewitalizacji

Ogłoszenie