Zapytanie ofertowe na zadanie pn: modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

ogłoszenie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

modyfikacja zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyty