Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie

W związku z opracowaniem „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety do dnia 26 maja 2017 r.  Opinie mieszkańców są dla nas bardzo ważne w celu wyznaczenia kierunków rozwoju. Państwa głos w dyskusji przyczyni się do zdiagnozowania i wyprowadzania obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy i odpowiadający potrzebom mieszkańców.

Zachęcamy do uczestnictwa w dobrowolnym i anonimowym badaniu.

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękując za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety.

Ankietę można wypełnić online - link do ankiety:
https://goo.gl/forms/3OYgMAj273LODL572 oraz w wersji papierowej.

Ankieta dostępna jest także w budynku urzędu Gminy i Miasta Jastrowie w pokoju nr 8 oraz u sołtysów w poszczególnych miejscowościach gminy Jastrowie.

Wypełnione ankiety proszę składać w pokoju nr 8 w budynku urzędu.

Treść Ogłoszenia

Ankieta