Zapytanie ofertowe na budowę separatora z osadnikiem wirowym na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Roosevelta w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe

Opis inwestycji

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Zbiorcze zestawienie ofert