Informacja dotycząca miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w roku 2018 na jednego ucznia lub wychowanka placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina i Miasto Jastrowie osoby praw

Informacja