Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Informacja