Obwieszczenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie w celu wydania opinii o projektach uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu

Zarządzenie

Obwieszczenie Sypniewko

Obwieszczenie Brzeźnica

Obwieszczenie Sypniewo

Obwieszczenie Nadarzyce

Obwieszczenie Brzeźnica - Kolonia

Obwieszczenie Budy

Obwieszczenie Samborsko