Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Ogłoszenie

Informacja o rozdysponowaniu środków