OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Skan mapy