Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja nr 1 z dnia 12.03.2020 r.  - stan dróg powiatowych

Odp 1

Odp 2

Odp 3