logo logo
logo bip
Obsługa osób niesłyszących

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM KOŚCIANA

 OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

W URZĘDZIE MIEJSKIM KOŚCIANA

 

 

 

            Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W Urzędzie Miejskim Kościana zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego:

 • PJM - polskiego języka migowego
 • SJM - systemu językowo-migowego
 • SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do Urzędu Miejskiego Kościana, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy z wyłączeniem sytuacji nagłych, kontaktując się:

 • pisemnie:
  - na adres: Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
  - faksem na numer:  65 512 27 00
  - elektronicznie na adres:  koscian@koscian.pl
 • telefonicznie  - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie
  - centrala tel. 65 512 14 66, 65 512 11 11

 

WNIOSEK O SKORZYSTANIE ZE ŚWIADCZENIA