logo logo
logo bip

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kablowej 15 kV w rejonie ul. Północnej

Kościan ul. Północna - Składowa - linia kablowa SN 15 kV

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Kościanie

Kościan ul. Wielichowska - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejon

Kościan rejon ul. Nacławskiej - budowa sieci wod-kan.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

WYKAZ

Informacja o wyniku jedenastego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy drodze krajowej nr 5.

Informacja

Informacja o wyniku szóstego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Kasprowicza.

Informacja

Informacja o wyniku szóstego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

Informacja

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na

WYKAZ

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Pelikanie przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz

Ogłoszenie wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Kościanie przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

Wykaz

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

Ogłoszenie

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz rozbudowie ulicy Bocznej w Kościanie

Kościan ul. Boczna - przebudowa i rozbudowa ulicy Bocznej

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie