logo
ucho   logo bip
Działalność lobbingowa

 

Zarządzenie Nr 12/16 Starosty Kościańskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

 

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kościańskiego w roku 2015 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kościańskiego w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kościańskiego w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych w roku 2018 wobec organów Powiatu Kościańskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2016-02-17 13:04:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2016-02-17 13:04:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2019-02-08 12:54:16)