logo
ucho   logo bip
Działalność lobbingowa

Zarządzenie Nr 12/16 Starosty Kościańskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 79/19 Starosty Kościańskiego z dnia 24 września 2019 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

 

 

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kościańskiego w roku 2015 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kościańskiego w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kościańskiego w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych w roku 2018 wobec organów Powiatu Kościańskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych w roku 2019 wobec organów Powiatu Kościańskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych w 2020 roku wobec organów Powiatu Kościańskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2016-02-17 13:04:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2016-02-17 13:04:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2021-02-24 08:09:58)