logo
ucho   logo bip

 

Zarządzenie Nr 12/16 Starosty Kościańskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

 

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kościańskiego w roku 2015 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kościańskiego w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kościańskiego w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 

Informacja Starosty Kościańskiego o działaniach podejmowanych w roku 2018 wobec organów Powiatu Kościańskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową