logo
ucho   logo bip
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych

 

Data zgłoszenia

 

Imię i nazwisko lub

  nazwa inwestora

Adres lub miejsce

inwestycji

  Opis projektowanego

 

obiektu

Data wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacje

dodatkowe

 

17.09.2021

ABŚ.6743.6.126.2021

Gmina Miejska Kościan

Budowa oświetlenia ul. Towarowej w Kościanie 

Kościan, dz. 2971/2, 3207/3, 3207/4, 3207/5

   

17.09.2021

ABŚ.6743.9.24.2021

Gmina Krzywiń

Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie montażu 8 słupów oświetleniowych o wysokości 8 m, budowę oświetleniowej linii kablowej nn 0,4kV

Żelazno dz. 501/8

   

17.09.2021

ABŚ.6743.7.150.2021

PSG Sp. z o.o.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

Kiełczewo dz. 890,

Nowe Oborzyska dz. 2/3, 8

   

17.09.2021

ABŚ.6743.7.149.2021

ENEA Operatpr Sp. z o.o.

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV

Pianowo dz. 271/23, 271/20, 225/2, 273/14, 273/15, 273/16, 273/17, 273/18, 273/19, 273/20, 273/21, 273/22, 273/23, 273/24, 273/25, 273/26, 273/27, 273/28, 273/29, 273/30, 273/314, 273/32, 271/37, 271/46    

17.09.2021

ABŚ.6743.7.147.2021

Gmina Kościan

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

Kurza Góra dz. 430/7, 199/5, 200/1, 200/12, 200/6    

17.09.2021

ABŚ.6743.10.143.2021

Konrad Konieczny

Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych typowych

Żegrówko dz. 576/2    

17.09.2021

ABŚ.6743.7.148.2021

Agnieszka Dąbrowska

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Stare Oborzyska dz. 73/11    

17.09.2021

ABŚ.6743.8.56.2021

Maksymilianna Maślankiewicz

Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej wewnętrznej do dwóch lokali mieszkalnych (w użytkowanym budynku mieszkalno-handlowym)

Czempiń dz. 780/3    

16.09.2021

ABŚ.6743.8.55.2021

PSG Sp. z o.o.

Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 

Betkowo dz. 36/3, 25/54, 25/53, 24/1, 20/32, 20/23    

16.09.2021

ABŚ.6743.7.146.2021

MAKRI Group Sp. z o.o. Sp. k.

Przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej na terenie zakładu produkcyjno-usługowego

Nowy Lubosz dz. 296/2, 35    

16.09.2021

ABŚ.6743.6.125.2021

Inwest-Gold-Dom Lech Ratajczak

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Kościan dz. 4131/21    

16.09.2021

ABŚ.6743.8.54.2021

Tadeusz Kędzierski

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej

Słonin dz. 37/1, 88/14    

16.09.2021

ABŚ.6743.7.145.2021

Jerzy Kaźmierczak

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej

Nowe Oborzyska dz. 273/26    

16.09.2021

ABŚ.6743.10.142.2021

Sławomir Ranka

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Nietążkowo dz. 164/1    

15.09.2021

ABŚ.6743.7.144.2021

Rafał Kaczor

Podłączenie do instalacji gazowej istniejącej pieca gazowego c.o. w budynku mieszkalnym użytkowanym 

Stary Lubosz dz. 212/1    

15.09.2021

ABŚ.6743.7.143.2021

Zenon Sworacki

Pobudowanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym użytkowanym

Kawczyn dz. 102    

15.09.2021

ABŚ.6743.10.141.2021

AUTO DETAIL LIMITED Sp. k.

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Śmigiel dz. 1583/1    

15.09.2021

ABŚ.6743.6.124.2021

Klaudia Fabiszak

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kościan dz. 2810    

14.09.2021

ABŚ.6743.6.123.2021

TBS Ziemia Kościańska Sp. z o.o.

Wewnętrzna instalacja gazowa- rozbudowa w lokalach mieszkalnych budynku

Kościan dz. 700/1    

13.09.2021

ABŚ.6743.7.142.2021

Alicja Zajdowicz

Rozbudowa wew. instalacji gaz. w bud. mieszk. jednorodzinneym dwulokalowym

Kurza Góra, dz. 241/12    

9.09.2021

ABŚ.6743.7.141.2021

Jacek Kozica

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Stare Oborzyska dz. 185/7    

9.09.2021

ABŚ.6743.8.53.2021

Zbigniew Napierała

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ddwulokalowym

Czempiń dz. 510    

9.09.2021

ABŚ.6743.6.122.2021

Dorota Urbańska

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym

Kościan dz. 2466/2    

9.09.2021

ABŚ.6743.7.140.2021

Gmina Kościan

Przebudowa z rozbudową instalacji gazowej wewnętrznej w lokalu mieszkalnym (w użytkowanym budynku szkoły podstawowej z wydzieloną częścią mieszkalną)

Turew dz. 114/2    

8.09.2021

ABŚ.6743.7.139.2021

Wspólnota Mieszkaniowa

Rozbudowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym (z przebudową)

Turew dz. 120/8    

7.09.2021

ABŚ.6743.6.121.2021

Izabela Grzybowska

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym

Kościan dz. 819    

7.09.2021

ABŚ.6743.6.120.2021

Monika Pospiech

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym

Kościan dz. 819    

7.09.2021

ABŚ.6743.7.138.2021

FHU Tornado Karol Bartoszewski

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym

Pelikan dz. 336/27    

7.09.2021

ABŚ.6743.7.137.2021

Irena Książek

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Nowy Lubosz dz. 153    

6.09.2021

ABŚ.6743.6.119.2021

Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie

Budowa wewnętzrnej instalacji gazowej - montaż kotła co do istniejącej instalacji gazowej

Kościan dz. 22    

03.09.21

ABS.6743.9.23.21

ENEA OPERATOR SP.ZO.O. 

sieć kablowa energetyczna nn 0,4kv wraz z szaafa i złączem energetycznym nn 0,4kv

Żelazno, dz nr 280/11, 280/29, 280/46, 280/47, 280/75    

06.09.21

ABS.6743.7.136.21

Przemysław Adamczak

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym 

Stare Oborzyska, dz nr 157/10    
 

 

 

     

03.09.21

ABS.6743.7.134.21

Małgorzata Jagat

rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Spytkówki, dz nr 168    

03.09.21

ABŚ.6743.8.52.21

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

budowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

GŁUCHOWO, DZ NR 115/91    

03.09.21

ABŚ.6743.10.140.21

Paweł Górczak

budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Przysieka Polska, dz nr 363/5    

03.09.21

ABS.6743.9.22.21

Bogdan Marcinkowski

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem

Krzywiń, dz nr 1164,1165    

03.09.21

ABS.6743.7.133.21

Katarzyna i Krzysztof Łabenda

Przebudowa dachu  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Racot, dz nr 19/5    

02.09.21

ABS.6743.8.51.21

Twój Dom Plus sp.zo.o. 

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o poj 2,7m3 do zasilania wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym 

Betkowo, dz nr 78/78    

02.09.21

ABS.6743.6.116.21

Małgorzata Waligóra

rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Kościan, dz nr 360    

02.09.21

ABS.6743.6.118.21

Genowefa Mielcarek

podłaczenie do instalacji gazowej istniejącej pieca gazowego co.o w buydnku mieszkalnym użytkowanym

Kościan, dz nr 3215    

02.09.21

ABS.6743.6.117.21

Lucyna Owsianna

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Kościan, dz nr 3215    

01.09.21

ABS.6743.8.50.21

pve 66 sp.zo.o. 

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 KV 

Borowo dz nr 280    

01.09.21

ABS.6743.10.139.21

Enea Operator sp.zo.o. 

Linia kablowa energetyczna 0,4kV oraz szafka kablowa SKP3-1P

Śmigiel, dz nr 449/8, 449/12    

01.09.21

ABS.6743.10.136.21

Małgorzata Witkiewicz 

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Robaczyn, dz nr 194/5    

01.09.21

ABS.6743.10.137.21

Donata Malak

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Śmigiel, dz nr 647/1    

01.09.21

ABS.6743.10.138.21

Piotr Cielecki

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Koscian, dz nr 787    

31.08.2021

ABS.6743.6.114.21

Jolanta Gbór

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym 

Koscian, dz nr 1378/2     

31.08.2021

ABS.6743.6.113.21

Andrzej Gbór

 Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Koscian, dz nr 1378/2     

31.08.2021

ABS.6743.7.132.21

Damian Karwatka

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Racot, dz nr 263/28

   

31.08.2021

ABS.6743.10.135.21

Iwona Balicka

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym 

Śmigiel, dz nr 1434

   

31.08.2021

ABŚ.6743.10.134.21

Krzysztof Koźlik

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Śmigiel, dz nr 1433

   

30.08.2021

ABŚ.6743.7.131.2021

Joanna Jakubowska

Podłączenie do instalacji gazowej istniejącej w budynku mieszkalnym użytkowanym pieca gazowego C.O.

Kiełczewo dz. 596

   

30.08.2021

ABŚ.6743.7.130.2021

Stanisław Sikora

Pobudowanie nowej instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym użytkowanym

Stary Lubosz dz. 202/1

   

30.08.2021

ABŚ.6743.10.133.2021

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wikariatu

Śmigiel dz. 635

   

30.08.2021

ABŚ.6743.8.48.2021

Dawid Sobiesiński

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Czempiń dz. 1044

   

27.08.2021

ABŚ.6743.6.112.2021

Paweł Kaźmierczak

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Kościan dz. 2972/67, 2972/669

   

27.08.2021

ABS.6743.7.129.2021

PSG Sp. z o.o.

Budowa sieci średniego ciśnienia  dn63 PE

Kościan dz. 4312

Kiełczewo dz. 823/3, 823/5, 824/3, 825/1, 955/3

   

27.08.2021

ABŚ.6743.10.132.2021

Miłosz Kiciński

Daria Paluszak

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nietążkowo dz. 799

   

27.08.2021

ABŚ.6743.6.111.2021

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Kościan dz. 1993

   

27.08.2021

ABŚ.6743.10.131.2021

Michał Samoląg

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Śmigiel dz. 1019

   

27.08.2021

ABŚ.6743.7.127.2021

Jacek Włodarczak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Turew dz. 120/13

   

26.08.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Budowa sieci kablowej eneregtycznej nn 0,4kV wraz z szafkami i złączem energetycznym

Stare Oborzyska dz. 146/37, 146/28, 146/40

   

26.08.2021

Abs.6743.10.130.2021

PHU Instal Mariusz Trafas

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego

Nietążkowo dz. 770

   

26.08.2021

ABŚ.6743.10.129.2021

PHU Instal Mariusz Trafas

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego

Nietążkowo dz. 769

   

26.08.2021

ABŚ.6743.7.126.2021

Gmina Kościan

Budowa kanalizacji sanitarnej

Wyskoć Mała dz. 350, 302/1, 311/1

   

26.08.2021

ABŚ.6743.10.128.2021

Aldona Kajewska

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Koszanowo dz. 78/2

   

25.08.2021

ABŚ.6743.8.46.2021

Andrzej Grodziski

Przebudowa z rozbudową instalacji gazowej wewnetrznej w lokalu mieszkalnym (w budynku wielorodzinnym)

Czempiń dz. 1214/23

   

25.08.2021

ABŚ.6743.8.47.2021

Małgorzata Mamys

Przebudowa z rozbudową instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym (do lokalu mieszkalnego

Czempiń dz. 685/1, 685/3

   

24.08.2021

ABŚ.6743.7.125.2021

Karolina Typańska

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku letniskowym

Nowy Dębiec dz. 261

   

20.08.2021

ABŚ.6743.9.14.2021

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę budownictwa mieszkaniowego

Czerwona Wieś dz. 99, 11/6, 100/4, 101, 102, 103, 119

   

19.08.2021

ABŚ.6743.6.110.2021

Danuta Kostrzewska-Mejza

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kościan dz. 3598

   

19.08.2021

ABŚ.6743.10.127.2021

Katarzyna Kaźmierczak

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Śmigiel dz. 999/2

   

19.08.2021

ABŚ.6743.10.126.2021

Maciej Węcławiak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w 2 lokalach mieszkalnych

Śmigiel dz. 804

   

19.08.2021

ABŚ.6743.8.44.2021

Wspólnota Mieszkaniowa

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Stary Gołębin dz. 96/13

   

18.08.2021

ABŚ.6743.7.123.2021

Dorota Andrzejewska

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Kawczyn dz. 34/2

   

18.08.2021

ABŚ.6743.7.122.2021

Kazimierz Wawrzyniak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Nowy Lubosz dz. 164/2

   

18.08.2021

ABŚ.6743.6.109.2021

Izabela Korotko

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Kościan dz. 2574/8

   

16.08.2021

ABŚ.6743.6.108.2021

Danuta Koniarska

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Kościan dz. 3198

   

16.08.2021

ABŚ.6743.6.107.2021

Włodzimierz Szefliński

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w użytkowanym budynku mkieszkalnym jednorodzinnym

Kościan dz. 3684

   

16.08.2021

ABŚ.6743.7.121.2021

Grzegorz Wawrzyniak

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym istniejącym i użytkowanym

Kokorzyn dz. 160/3

   

13.08.2021

ABŚ.6743.7.   .2021

Gmina Kościan

Budowa kanalizacji sanitarnej

Racot dz. 261/91, 261/90, 261/88, 261/87, 394, 261/84, 261/83, 261/116

   

12.08.2021

ABŚ.6743.7.120.2021

Łukasz Jankowiak

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym

Kobylniki dz. 70/2

   

12.08.2021

ABŚ.6743.7.119.2021

Piotr Jurga

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Kokorzyn dz.163

   

11.08.2021

ABŚ.6743.10.125.2021

Iwona Stępczak

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Śmigiel dz. 540/2

   

11.08.2021

ABŚ.6743.10.124.2021

Helena Nawrot

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Śmigiel dz. 706/1

   

11.08.2021

ABŚ.6743.6.106.2021

Marek Pawłowski

Podłączenie pieca gazowego c.o. do istniejącej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym istniejącym, użytkowanym

Kościan dz. 3037

   

11.08.2021

ABS.6743.7.118.2021

Błażej Prałat

Budowa nowej instalacji gazowej wewnętrznej w istniejącym użytkowanym budynku mieszkalnym

Choryń dz. 92/11

   

11.08.2021

ABŚ.6743.7.117.2021

Magdalena Kaczmarek

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej w budynku letniskowym

Nowy Dębiec dz. 143

   

10.08.2021

ABŚ.6743.6.104.2021

Wojciech Bródka

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Montaż kotła do istniejącej instalacji gazowej

Kościan dz. 24, 25

   

10.08.2021

ABŚ.6743.6.105.2021

Krzysztof Kubaszewski

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Montaż kotła do istniejącej instalacji gazowej

Kościan dz. 24, 25

   

10.08.2021

ABŚ.6743.10.123.2021

Edyta Adamczewska

Renata Wolnik

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nietążkowo dz. 748, 749

   

9.08.2021

ABŚ.6743.6.103.2021

Folplast Sp. z o.o. Sp. k.

Rozbudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w zakładzie produkcyjnym z zapleczem socjalnym

Kościan dz. 3356/8, 3356/36, 3356/18, 3356/14

   

9.08.2021

ABŚ.6743.6.102.2021

Hanna Kowalska

Budowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Koscian dz. 4181

   

4.08.2021

ABŚ.6740.9.19.2021

Gmina Krzywiń

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Lubiń dz. 90/1, 64

   

4.08.2021

ABŚ.6743.9.18.2021

Gmina Krzywiń

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej

Mościszki dz. 112/1, 112/2, 113

   

4.08.2021

ABŚ.6743.7.116.2021

Kazimierz Konieczny

Budowa zewnętrznej i wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kurza Góra dz. 162/4

   

4.08.2021

ABŚ.6743.10.122.2021

Łukasz Śliwiński

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu nr 1 budynku mieszkalnego nr 16

Stare Bojanowo dz.412/11

   

4.08.2021

ABŚ.6743.10.121.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4kV

Żegrówko dz. 532, 533

Poladowo dz. 61, 66

   

4.08.2021

ABŚ.6743.9.12.2021

Agnieszka Musielak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym

Jerka dz. 861/8

   

4.08.2021

ABŚ.6743.10.120.2021

Krzysztof Krupka

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym

Morownica dz. 126/1

   

3.08.2021

ABŚ.6743.6.101.2021

TOWERLINK POLAND Sp. z o.o.

Budowa przyłącza elektroenergetycznego, projektowana linia kablowa

Kościan dz. 3364/6

   

3.08.2021

ABŚ.6743.8.43.2021

Marek Maciejewski

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym

Bieczyny, dz. 110

   

3.08.2021

ABŚ.6743.10.118.2021

Konrad Łączny

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Śmigiel, dz. 1762/17

   

3.08.2021

ABŚ.6743.10.119.2021

Piotr Urbaniak

Budowa wewnętrznej instaklacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym

Nietążkowo, dz. 112/2

   

2.08.2021

ABŚ.6743.6.99.2021

Irena Bajstok

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu nr 2 budynku mieszkalnego 41

Kościan dz. 2442

   

2.08.2021

ABŚ.6743.10.117.2021

Fabryka Urządzeń Kolejowych Sp.z o.o.

Przebudowa instalacji gazowej wewnątrzzakładowej na terenie Fabryki Urządzeń Kolejowych

Przysieka Polska dz. 213/18, 418/12, 418/11

   

2.08.2021

ABŚ.6743.6.100.2021

Hubert Mielnik

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w użytkowanym budynku usługowo-mieszkalnym

Kościan dz. 568/2

   

2.08.2021

ABŚ.6743.8.42.2021

Roman Skorupiński

Budowa instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Czempiń dz. 983

   

30.07.2021

ABŚ.6743.7.112.2021

Jadwiga Trzcińska

Budowa instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Nowy Lubosz dz. 238

   

30.07.2021

ABŚ.6743.7.113.2021

Katarzyna Konieczna

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nowy Lubosz dz. 172/14

   

30.07.2021

ABŚ.6743.7.114.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4kV

Nowy Lubosz dz. 87, 296/2

   

28.07.2021

ABŚ.6743.10.116.2021

Hanna Urbanek

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Śmigiel dz. 874/2

   

28.07.2021

ABŚ.6743.10.115.2021

Mariusz Izydorczyk

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Stare Bojanowo dz. 112/22

   

28.07.2021

ABŚ.6743.10.114.2021

Iwona Krysman

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Koszanowo dz. 142/1

   

28.07.2021

ABŚ.6743.7.111.2021

Wioletta Urbaniak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 

Stary Lubosz dz. 185/1

   

28.07.2021

ABŚ.6743.7.110.2021

Hubert Śleboda

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Widziszewo dz. 117/2

   

28.07.2021

ABŚ.6743.7.109.2021

Grażyna Kaźmierczak

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu nr 2 budynku mieszkalnego nr 21A

Darnowo dz. 10/1

   

27.07.2021

ABŚ.6743.10.113.2021

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego

Bielawy dz. 97/7, 98

Żegrówko dz. 50

   

27.07.2021

ABŚ.6743.10.112.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Budowa linii kablowo energetycznej 0,4kV, szafki kablowej SK-4 oraz szafki kablowej SKP3-1P Śmigiel dz. 1707    

27.07.2021

ABŚ.6743.8.41.2021

Zbigniew Naskręt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Borówko Stare dz. 1306/4    

26.07.2021

ABŚ.6743.7.108.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej hali magazynowo-produkcyjnej Bonikowo dz. 172/10    

26.07.2021

ABŚ.6743.6.97.2021

Benita Kasprowicz

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym użytkowanym budynku mieszkalnym Kościan dz. 829/1    

26.07.2021

ABŚ.6743.6.96.2021

Eugeniusz Donaj

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym użytkowanym budynku mieszkalnym Kościan dz. 1198    

26.07.2021

ABŚ.6743.8.40.2021

Anna Kubacha

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym Piechanin dz. 163/28    

26.07.2021

ABŚ.6743.7.107.2021

Karolina Skoracka

Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej, montaż kotła gazowego  Nacław dz. 96/2    

26.07.2021

ABŚ.6743.6.98.2021

Katarzyna Janas

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej - montaż kotła gazowego Kościan dz. 1217    

23.07.2021

ABŚ.6743.9.16.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Budowa linii kablowej nn wraz z szafkami kablowymi oraz złączem kablowo-pomiarowym 0,4kV Nowy Dwór dz. 517/1, 538/2, 544/8    

23.07.2021

ABŚ6743.6.95.2021

Dorota Trybuś

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan dz. 2476/3    

21.07.2021

ABŚ.6743.7.106.2021

Tadeusz Urbanowicz

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku mieszkalnego nr 19 Osiek dz. 47/5    

21.07.2021

ABŚ.6743.10.111.2021

Wojciech Lemański

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Śmigiel dz.631    

21.07.2021

ABŚ.6743.6.94.2021

Zofia Nejczyk

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej Kościan dz. 120    

20.07.2021

ABŚ.6743.10.110.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Linia kablowa energetyczna 0,4kV, szafka kablowa oraz złącze kablowo pomiarowe Śmigiel dz. 1846/7, 1846/11, 1846/4, 1846/2   nie wniesiono sprzeciwu 

20.07.2021

ABŚ.6743.6.93.2021

Joanna Jasiulewicz

Podłaczenie do użytkowanej instalacji gazowej wewnętrznej pieca gazowego CO dwufunkcyjnego w istniejącym budynku mieszkalnym Kościan dz. 2223/1    

20.07.2021

ABŚ.6743.6.92.2021

Maria Puzyrewicz

Podłączenie do użytkowanej instalacji gazowej wewnętrznej pieca gazowego CO dwufunkcyjnego w istniejącym budynku mieszkalnym Kościan dz. 994/2    

20.07.2021

ABŚ.6743.7.105.2021

Ewa Kostańska

Podłączenie do użytkowanej instalacji gazowej wewnętrznej pieca gazowego CO dwufunkcyjnego w istniejącym budynku mieszkalnym Sierakowo dz. 55    

20.07.2021

ABŚ.6743.10.109.2021

Tadeusz Kościuszko

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Śmigiel dz. 503/5    

20.07.2021

ABŚ.6743.6.91.2021

Wojciech Kamieniarz

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Kościan dz. 2415/8    

19.07.2021

ABŚ.6743.6.90.2021

Bogusława Buczkowska

Przebudowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan dz. 469    

19.07.2021

ABŚ.6743.6.89.2021

Zenon Kaczmarek

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Kościan dz. 399    

19.07.2021

ABŚ.6743.6.88.2021

Jolanta Nowak

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan dz. 433    

19.07.2021

ABŚ.6743.10.108.2021

Grzegorz Jakubowski

BUdowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Przysieka Polska dz. 119/1    

19.07.2021

ABŚ.6743.10.107.2021

Ireneusz Nowak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Koszanowo dz. 201/2    

19.07.2021

ABŚ.6743.10.106.2021

Dariusz Matysiak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Śmigiel dz. 228/11    

16.07.2021

ABŚ.6743.7.104.2021

Anita i Tomasz Stachowiak

Rozbudowa budynku mieszkalnego o część mieszkalną i garaż Bonikowo dz. 262/3   wycofano wniosek 

14.07.2021

ABŚ.6743.10.104.2021

Agnieszka Malcherek-Felerska

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Śmigiel dz. 1594/1, 1595, 1591, 1594/2, 1593    

14.07.2021

ABŚ.6743.10.105.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złaczem kablowo-pomiarowym oraz szafką Bronikowo dz. 253, 183, 242, 167/4, 158    

13.07.2021

ABŚ.6743.5.58.2021

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Rozbudowa sieci elektrycznej nN oświetlenia drogowego Koszanowo dz. 200/7, 201/7    

13.07.2021

ABŚ.6743.5.57.2021

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Rozbudowa sieci elektrycznej nN oświetlenia drogowego  Poladowo dz. 172, 208    

13.07.2021

ABŚ.6743.5.56.2021

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Rozbudowa sieci elektrycznej nN oświetlenia drogowego Morownica dz. 54, 255, 277/1    

13.07.2021

ABŚ.6743.6.87.2021

Teresa Szudra

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Kościan dz.1960/4    

13.07.2021

ABŚ.6743.10.103.2021

Jarosław Łukaszewski

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Stare Bojanowo dz. 346/5    

13.07.2021

ABŚ.6743.7.103.2021

Beata Sieracka

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kobylniki dz. 65    

13.07.2021

ABŚ.6743.7.102.2021

Paweł Mocek

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Katarzynin dz. 86/3    

13.07.2021

ABŚ.6743.6.86.2021

Renata Michałowska

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan dz. 4271    

13.07.2021

ABŚ.6743.6.85.2021

Mateusz Królikowski

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan dz. 2606    

12.07.2021

ABŚ.6743.10.102.2021

Anita Kasperska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Śmigiel dz. 1597/10   nie wniesiono sprzeciwu 

12.07.2021

ABŚ.6743.6.84.2021

Monika i Marcin Szczepaniak

Przebudowa elewacji frontowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kościan dz. 774   nie wniesiono sprzeciwu 

12.07.2021

ABŚ.6743.7.101.2021

Krystyna Kwaśniewska

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym Racot dz. 8/1    nie wniesiono sprzeciwu

12.07.2021

ABŚ.6743.7.100.2021

Mariusz Kussy

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku lokalu nr 2 budynku mieszkalnego nr 7 Gryżyna dz. 6/3   nie wniesiono sprzeciwu 

12.07.2021

ABŚ.6743.8.39.2021

Tomasz Brencz

Przebudowa z rozbudową instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym Czempiń dz. 306/6    

12.07.2021

ABŚ.6743.10.101.2021

Ilona Frydrych

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Stare Bojanowo dz. 617   nie wniesiono sprzeciwu 

12.07.2021

ABŚ.6743.8.38.2021

Tomasz i Iwona Janowscy

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Czempiń dz. 545    

12.07.2021

ABŚ.6743.8.37.2021

Izabela Bachara

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym Czempiń dz. 1313   nie wniesiono sprzeciwu 

09.07.2021

ABŚ.6743.6.83.2021

Centrum Medyczne s.c.

Magdalena Rybicka-Dworczak

Marta Pawlicka-Kowalczyk

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku usługowym - przychodnia Kościan dz. 657/1   nie wniesiono sprzeciwu 

08.07.2021

ABŚ.6743.6.82.2021

Piotr Ciesielski

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym  Kościan, dz. 787    nie wniesiono soprzeciwu

07.07.2021

ABŚ.6743.6.81.2021

Magdalena Bresińska

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan, dz. 632   nie wniesiono sprzeciwu 

06.07.2021

ABŚ.6743.6.80.2021

INWEST-GOLD-DOM Lech Ratajczak

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego adaptacja projektu typowego Dom w Klematisach Kościan, dz. 4131/21    

06.07.2021

ABŚ.6743.7.99.2021

Janusz Prange

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem od skrzynki w budynku jednorodzinnym istniejącym Nowy Dębiec, dz. 179/37   nie wniesiono sprzeciwu 

 06.07.2021

ABŚ.6743.10.100.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. 

Budowa sieci elektronergetycznej kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych    Nowa Wieś, dz. 206/4, 206/9, 206/12, 210/4, 210/6, 210/9, 210/10, 210/11   nie wniesiono sprzeciwu 

05.07.2021

ABŚ.6743.6.78.2021

Izabela Wrześniewska

Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym - istniejącym

Kościan dz. 3934/2, 3934/1

   

05.07.2021

ABŚ.6743.6.79.2021

Firma Ogólnobudowlana Dariusz Olszewski

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego

Kościan, dz. 2465/4

  nie wniesiono sprzeciwu 

02.07.2021

ABS.6743.6.77.21

Stanisław Kurasiak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Kościan, dz. 3036

  nie wniesiono sprzeciwu 

02.07.2021

ABŚ.6743.8.35.21

Katarzyna Wieczorek

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Czempiń, dz. 1214/18

  nie wniesiono sprzeciwu 

01.07.21

ABŚ.6743.6.75.21

Krzystof Przysiążny 

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym 

Kościan, dz nr 492

  nie wniesiono sprzeciwu 

01.07.21

ABS.6743.7.96.21

Ryszard Maćkowski

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym buydnku mieszkalnym 

Gryzyna, dz nr 242/1

  nie wniesiono sprzeciwu 

01.07.21

ABS.6743.7.97.21

Barbara Lewandowska 

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym 

Nowy Lubosz, dz nr 133/4 

  nie wniesiono sprzeciwu 

01.07.21

ABS.6743.7.98.21

Bronisława Szymczak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym 

Stary Lubosz, dz nr 74/1

  nie wniesiono sprzeciwu 

01.07.21

ABS.6743.6.76.21

Helena Nowaczyk

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu nr 1 buydnku mieszkalnego nr 14

Kościan, dz nr 1963/9

   nie wniesiono sprzeciwu

30.06.21

ABS.6743.10.99.21

Joalnta Bosyy

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Śmigiel, dz nr 1065/1

  nie wniesiono sprzeciwu 

29.06.21

ABS.6743.6.74.21

Henryk Daszkiewicz 

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 

Śmigiel, dz nr 1112

   nie wniesiono sprzeciwu

29.06.21

ABS.6743.6.73.21

Stanisław Szymaniak

Rozbudowa wenwętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Kościan, dz nr 3298/2

  nie wniesiono sprzeciwu 

28.06.21

ABS.6743.8.34.21

Dawid Skrzypczak 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Piechanin, dz nr 206/12

   nie wniesiono sprzeciwu

24.06.21

ABS.6743.6.69.21

Bogusław Zandecki 

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym 

Kościan, d znr 763/2 

   nie wniesiono sprzeciwu

24.06.21

ABS.6743.6.70.21

Rafała Langner 

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu na parterze buydnku mieszkalnego 

Kościan, dz nr 1099

   nie wniesiono sprzeciwu

24.06.21

ABS.6743.6.71.21

Kazimierz Langner 

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu na parterze w buydnku mieszkalnym 

Kościan, dz nr 1099

  nie wniesiono sprzeciwu 

23.06.21

ABS.6743.8.33.21

Marian Kłos

Budowa instalcji gazowej wewnętrznej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym 

Czempiń, dz hnr 654/4

  nie wniesiono sprzeciwu 

 21.06.2021

ABŚ.6743.10.98.2021

Wioletta Karolaczak 

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Śmigiel, dz nr 1154/2

  nie wniesiono sprzeciwu 

21.06.2021

ABS.6743.7.95.21

Marianna Dziamska 

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 

Bonikowo, dz nr 26/3

   

 

18.06.21

ABS.6743.8.32.21

Jolanta Sobierajewicz

Przebudowa z robudową instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 

Stary Gołębin, dz nr 30/7 

   

16.06.21

ABS.6743.7.94.21

ENEA OPERATOR SP.ZO.O. 

rozbudowa sieci kablowej nn 0,4kv 

Kurza Góra, dz nr 246/7, 246/6, 246/5, 7118, 240/2, 240/10, 426, 7110/1

   nie wniesiono sprzeciwu

16.06.21

ABS.6743.7.93.21

Aleksandra Piotrowska

Przebudowa z rozbudowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym 

Pelikan, dz nr 366/4

   nie wniesiono sprzeciwu

15.06.21

ABS.6743.6.68.21

Marek Szymkowiak

Przebudowa z rozbudowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Kościan, dz nr 2828

  nie wniesiono sprzeciwu 

15.06.21

ABS.6743.6.67.21

Magdalena Bresinska 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Kościan, dz nr 632

   

14.06.2021

ABS.6743.7.90.21

Janusz Dominiczak 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Nowy Lubosz, dz nr 84/4

  nie wniesiono sprzeciwu

14.06.2021

ABŚ.6743.8.31.21

Michał Itkowiak

Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym

Piechanin, d nr 163/27

  nie wniesiono sprzeciwu

14.06.2021

ABS.6743.7.91.21

Mirosława Kubalska 

Przebudowa z rozbudowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Kurza Góra, dz nr 232

  nie wniesiono sprzeciwu 

14.06.2021

ABŚ.6743.6.66.21

Jost Chemical Poland sp.zo.o. 

Przebudowa instalacji gazowej wewnętrznej na terenie zakladu produkcyjnego Jost Chemical Poland 

Koscian, dz nr 3364/22

   nie wniesiono sprzeciwu

14.06.2021

ABŚ.6743.7.92.21

Janusz Walczak 

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Nowy Debiec, dz nr 301

  nie wniesiono sprzeciwu 

11.06.21

ABS.6743.7.89.21

ENEA OPERATOR SP.ZO.O. 

Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4kV

Nowy Debiec , dz nr 60/265, 60/251, 60/275, 60/274, 60/273, 60/2672, 60/271, 60/268, 60/267, 60/263

  nie wniesiono sprzeciwu  

11.06.21

ABS.6743.8.30.21

ENEA OPERATOR SP.ZO O. 

Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 k V 

Betkowo, dz nr 78/90, 78/15, 78/55, 78/87

   nie wniesiono sprzeciwu 

11.06.21

ABŚ.6743.10.97.21

Tomasz Kuśnierczak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

Śmigiel, dz nr 1759

   nie wniesiono sprzeciwu 

 

 

       

09.06.2021

ABŚ.6743.9.15.2021

Zbigniew Skibiński

Budowa sieci wodociągowej 

Żelazno dz. 501/9, 501/4, 508

   

08.06.2021

ABŚ.6743.10.96.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Roboty elektryczne - linia kablowa energetyczna 0,4kV, szafka kablowa SK-4 oraz złącze kablowo-pomiarowe

Śmigiel dz. 1846/7, 1846/11, 1846/4, 962

  wniosek wycofany przez inwestora  

08.06.2021

ABŚ.6743.6.65.2021

Irena Grzymska

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kościan dz. 903

  nie wniesiono sprzeciwu  

08.06.2021

ABŚ.6743.6.64.2021

Marta Koska

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kościan dz. 3611

   nie wniesiono sprzeciwu 

08.06.2021

ABŚ.6743.7.88.2021

Maria Adamczak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Pelikan dz. 307/1

  nie wniesiono sprzeciwu  

07.06.2021

ABŚ.6743.10.95.2021

Renata Nowacka

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Śmigiel dz. 237

   nie wniesiono sprzeciwu

07.06.2021

ABŚ.6743.10.94.2021

Tadeusz Kościuszko

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Poladowo dz. 155, 154

  nie wniesiono sprzeciwu  

07.06.2021

ABŚ.6743.10.93.2021

Anna Maślak

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Śmigiel dz. 904/21

  nie wniesiono sprzeciwu 

07.06.2021

ABŚ.6743.7.87.2021

Elżbieta Mazurek

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Widziszewo dz. 64/1

  nie wniesiono sprzeciwu  

07.06.2021

ABŚ.6743.6.63.2021

Ewa Boroń

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym

Kościan dz. 575/1

  nie wniesiono sprzeciwu  

04.06.2021

ABŚ.6743.6.60.2021

Żaneta Pawlak

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym lokalu nr 1 budynku mieszkalnego nr 23

Kościan dz. 2255

  nie wniesiono sprzeciwu  

04.06.2021

ABŚ.6743.10.92.2021

Tomasz Gorlas

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Koszanowo dz. 185

   nie wniesiono sprzeciwu 

04.06.2021

ABŚ.6743.6.61.2021

Violetta Mądra

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Kościan dz. 1472/7

   nie wniesiono sprzeciwu 

04.06.2021

ABŚ.6743.6.62.2021

Anna Lewandowska

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym lokalu nr 2 budynku mieszkalnego nr 18

Kościan dz. 2371

   nie wniesiono sprzeciwu 

04.06.2021

ABŚ.6743.7.85.2021

Katarzyna Nowak

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Pelikan dz. 237/6

   nie wniesiono sprzeciwu 

04.06.2021

ABŚ.6743.9.13.2021

Lilla Majorczyk

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym lokalu mieszkalnym

Kopaszewo dz. 24/26

   

04.06.2021

ABŚ.6743.7.86.2021

Sylwia Milarska-Swojak Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Pianowo dz. 12/5

  nie wniesiono sprzeciwu  

02.06.2021

ABŚ.6743.9.12.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. Budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4kV wraz z szafami i złączem energetycznym

Żelazno, dz. 295/19, 508, 280/91, 280/95, 280/59, 280/75, 280/90, 280/85, 280/21, 280/29, 280/18

  nie wniesiono sprzeciwu  

02.06.2021

ABŚ.6743.9.11.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. Budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami i złączem energetycznym

Żelazno, dz. 280/29, 280/11, 280/52, 280/43, 280/8, 280/91, 280/59

   nie wniesiono sprzeciwu 

02.06.2021

ABŚ.6743.10.91.2021

PSG Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej n/c dn 90PE 100 RC SDR17,6

Koszanowo dz. 57

   nie wniesiono sprzeciwu 

02.06.2021

ABŚ.6743.9.10.21

ENEA Operator Sp. z o.o. Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym w m. Zbęchy Pole

Zbęchy Pole, dz. 235/4, 235/1, 281, 296/1

   

01.06.2021

ABŚ.6743.7.84.21

Grzegorz Łuczak budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Nowy Dębiec, dz. 62/15

  nie wniesiono sprzeciwu  

01.06.2021

ABS.6743.6.59.21

Halina Zając Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Kościan, dz 2671/5

   nie wniesiono sprzeciwu 

31.05.21

ABS.6743.10.89.21

Waldemar Słodzinka Przebudowa z rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Bruszczewo, dz 276/6

  nie wniesiono sprzeciwu 

31.05.2021

ABS.6743.8.27.21

Wspólnota Mieszkaniowa Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Głuchowo, dz 115/31

   

31.05.2021

ABS.6743.8.28.21

Wspólnota Mieszkaniowa Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnymn

Głuchowo, dz 122/39

   

31.05.2021

ABS.6743.10.90.21

Elźbieta Gorszkowiak Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Koszanowo, dz 455

  nie wniesiono sprzeciwu 

31.05.2021

ABS.6743.6.58.21

Barbara Piątek Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kościan, dz 616

   nie wniesiono sprzeciwu

31.05.2021

ABŚ.6743.7.83.21

Magdalena Fogt Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Katarzynin, dz 125

  nie wniesiono sprzeciwu  

28.05.21

ABS.6743.7.82.21

Jan Szłapka Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 1 budynku mieszkalnego nr 4

Turew, dz 125/3

  nie wniesiono sprzeciwu  

28.05.21

ABS.6743.10.86.21

Małgorzata Łakoma Przebudowa budynku mieszkalnego polegająca na wykonaniu otworu okiennego  w ścianie zewnetrznej

Czacz, dz 353

   nie wniesiono sprzeciwu 

28.05.2021

ABŚ.6743.10.87.21

Eugeniusz Lewandowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Czacz, dz 512/2

  nie wniesiono sprzeciwu 

28.05.21

ABS.6743.10.88.21

Szymon Kiąca Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Śmigiel, dz 707/1

  nie wniesiono sprzeciwu  

27.05.2021

ABS.6743.9.9.21

Enea Operator Sp. z o.o. Budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami energetycznymi nn 0,4kV

Żelazno, dz 181/48, 181/44, 181/41, 181/42, 181/43, 181/45, 181/46, 181/47

   nie wniesiono sprzeciwu 

26.05.2021

ABŚ.6743.8.26.21

Duon Dystrybucja Sp.zo.o. Budowa sieci gazowej śr/c z rur PE

Piechanin, dz 168, 167/39/, 165, 163/29

  nie wniesiono sprzeciwu  

26.05.2021

ABS.6743.8.25.21

Duon Dystrybucja Sp z o.o. Budowa sieci gazowej śr/c z rur PE

Piechanin, dz 206/6, 206/5, 206/26

   nie wniesiono sp[rzeciwu 

26.05.2021

ABS.6743.9.8.21

 

Enea Operator sp.zo.o. Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4kV

Łuszkowo, dz 605, 925

Jerka, dz 788,805

  nie wniesiono sprzeciwu  

26.05.2021

ABŚ.6743.6.57.21

Paulina Puchalik Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan, dz 1180    nie wniesiono sprzeciwu 

 26.05.2021

ABŚ.6743.10.85.21

Adrian Kawecki Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym Śmigiel, dz 1184/1   nie wniesiono sprzeciwu  

26.05.21

ABŚ.6743.6.56.2021

Katarzyna Zaczyk Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Kościan, działka 1807    nie wniesiono sprzeciwu 

25.05.2021

ABŚ.6743.9.14.2021

Gmina Krzywiń Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Stefaniaka w m. Lubiń Lubiń, dz. 157/1    

24.05.21

ABS.6743.7.81.21

Robert Mueller Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kurza Góra dz 353    

24.05.21

ABS.6743.7.80.21

Beata Szatkowska Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Stary Lubosz dz 35/2    

24.05.2021

ABŚ.6743.7.79.21

Dorota Szkudlarek Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Widziszewo dz 121/1    

24.05.21

ABŚ.6743.7.78.21

Robert Adamczak Przebudowa z rozbudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kurza Góra dz 241/58    

24.05.2021

ABŚ.6743.7.77.21

Andrzej Matuszczak Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym Kiełczewo dz 426    

21.05.2021

ABS.6743.7.76.21

Patrycja Kaczmarek Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszklanym jednorodzinnym Kokorzyn dz 218/9    

20.05.2021

ABŚ.6743.7.75.21

Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Pe 100RC DN 63 sdr 11 Kościan, dz 345/1, 345/8    

24.05.2021

ABŚ.6743.6.55.21

Monika Szczepaniak

 

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan dz 774    nie wniesiono sprzeciwu 

24.05.2021

ABŚ.6743.6.54.21

Dariusz Naskręt Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan, dz 2794   nie wniesiono sprzeciwu  

24.05.2021

ABS.6743.8.24.21

Elźbieta Andrzejewska Przebudowa instalacji gazowej wewnętrznej  w lokalu mieszklanym buydnku mieszklanego wielorodzinnego Czempiń, dz 1107, 1108    nie wniesiono sprzeciwu 

21.05.2021r.

ABŚ.6743.10.84.21

Jacek Klecha Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszklanym jednorodzinnym Śmigiel, działka numer 1204   nie wniesiono sprzeciwu  

07.05.2021

ABŚ.6743.9.5.21

Gmina Krzywiń Rozbudowa sieci wodociągowej Jerka, dz. 496/1, 497/1, 483/2    nie wniesiono sprzeciwu

19.05.21r.

ABS.6743.7.74.21

Mateusz Nowak Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszklanym jednorodzinnym  z odcinkiem zewnętrznym od punktu redukcyjno-pomiarowego  Kokorzyn dz. nr 398/7    

19.05.2021R.

ABES.6743.10.83.21

Piotr Majorek Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszklanym jednorodzinnym  Śmigiel, dz nr 441/15   nie wniesiono sprzeciwu 

19.05.2021r.

ABS.6743.10.82.21

Katarzyna Spławska Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  Bruszczewo, dz nr 229/2   nie wniesiono sprzeciwu 

19.05.2021r.

ABS.6743.6.53.21

Jacek Idziak Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym buydnku mieszklanym jednorodzinnym  Kościan, dz. nr 3602    

19.05.2021r.

ABS.6743.7.73.21

Marek Woźny Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszklanym jednorodzinnym  Kiełczewo, dz nr. 724    

19.05.2021r.

ABS.6743.7.72.21

Grzegorz Jankowiak Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszklanym jednorodzinnym Kokorzyn, dz.nr 482    

18.05.2021r.

ABS.6743.6.50.21

Waldemar Sadowski Podłącznenie pieca gazowego do istniejącej instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszklanym użytkowanym  Kościan, dz nr 970    

18.05.2021r

ABS.6743.6.51.21

Iwona Picz Podłączenie pieca gazowego do istniejącej instalacji gazowej w buydnku mieszklanym użytkowanym  Kościan, dz. nr 111/3    

18.05.2021r.

ABŚ.6743.6.52.21

Elźbieta Ratajczak Podłączenie pieca gazowego do istniejącej instalacji gazowej w buydnku mieszklanym użytkowanym Kościan, dz. nr 741    

18.05.2021r

ABS.6743.7.71.21

Maria Jakubowska  Podłączenie pieca gazowego do istniejącej instalacji gazowej w budynku mieszklanym użytkowanym  Kiełczewo. dz.nr 490/1    

 18.05.2021r.

ABS.6743.9.7.21

Teresa Bąkowska   Budowa wewętrznej instalacji gazowej w buydnku mieszklanym uzytkowanym   Kopaszewo, dz.nr 30/59    

17.05.2021 r.

ABŚ.6743.10.78.2021

Krzysztof Walkiewicz  budowa wewnętrznej instalacji gazowej     w lokalu mieszkalnym Stare Bojanowo, dz. 27/5   nie wniesiono sprzeciwu 

17.05.2021 r.

ABŚ.6743.10.79.2021

Magdalena Pieprzyk

budowa wewnętrznej instalacji gazowej     w budynku mieszkalnym 

Śmigiel, dz. 870    nie wniesiono sprzeciwu

17.05.2021 r.

ABŚ.6743.10.80.2021

Katarzyna Splisgart  budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Śmigiel. dz. 534   nie wniesiono sprzeciwu 

17.05.2021 r.

ABŚ.6743.10.81.2021

Dorota Kmieciak rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Śmigiel, dz. 709/2   nie wniesiono sprzeciwu 

17.05.2021 r.

ABŚ.6743.7.70.2021

Bożena Jankowska przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Pianowo, dz. 263

obręb Nowe Oborzyska

   

12.05.2021 r.

ABŚ.6743.7.69.2021

Barbara i Jacek Nyczak rozbudowa wenętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan, ul. Piaskowa, dz. 1424/2    

12.05.2021

ABŚ.6743.6.49.21

Zbigniew Joachimiak rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Kościan, dz. 1255   nie wniesiono sprzeciwu 

12.05.2021

ABŚ.6743.9.6.21

ENEA Operator Sp. z o.o.

rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 kV Cichowo, dz. 61/1, 61/2, 47, 46/2    

11.05.2021

ABŚ.6743.8.22.21

Marta Tylińska

budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Piechanin dz. 167/16    

07.05.2021

ABŚ.6743.6.46.2021

ENEA OPERATOR

Sp.z o.o

Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4kV Kościan dz. 4131/18, 4131/13, 4131/19, 4131/20    

07.05.2021

ABŚ.6743.6.48.2021

Justyna Andrzejewska Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Kościan dz. 1959/2    

07.05.2021

ABŚ.6743.6.47.2021

Aleksander Cierniewski Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kościan dz. 1440/7    

06.05.2021

ABŚ.6743.6.45.2021

Adam Witkowski Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  Kościan dz. 3670    

06.05.2021 r.

ABŚ.6740.7.67.2021

Artur Opas Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym Racot, ul. Czereśniowa, dz. 261/34, 261/132    

06.05.2021 r.

Abś.6743.7.66.2021

Mirosław Zapłata Budowa wewnętrznej instalacji gazowejw budynku mieszkalnym jednorodzinnym Nowe Oborzyska, ul. Prosta, dz. 111/6    

04.05.2021 r.

ABŚ.6740.10.75.2021

 Dawid Pogorzelski  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym   Śmigiel, dz. 1228/11    nie wniesiono sprzeciwu 

04.05.2021 r.

ABŚ.6740.10.76.2021

Sylwia Pogorzelska Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym   Śmigiel, dz. 1228/11    nie wniesiono sprzeciwu

04.05.2021 r.

ABŚ.6740.10.77.2021

Teresa Sikora Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w bud. mieszkalnym jednorodzinnym Śmigiel, dz. 1061/2   nie wniesiono sprzeciwu 

04.05.2021 r.

ABŚ.6740.6.44.2021

Elżbieta Zajdowicz

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Kościan, ul. Sierakowskiego,

dz. 958

   

04.05.2021 r.

ABŚ.6743.7.65.2021

Dominik Murcha Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym , jednorodzinnym

Stary Lubosz, ul. Wiatrakowa,

dz. 40/1

   

04.05.2021 r.

ABŚ.6743.7.64.2021

Genowefa Opas rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym Gryżyna, ul. Zielo, dz. 297    

04.05.2021

ABŚ.6743.6.42.2021

Bernard Cecylia rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Kościan, dz. 2671/5    

04.05.2021

ABŚ.6743.6.43.2021

Marta Tomaszyk rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Kościan, 2671/5    

04.05.2021

ABŚ.6743.6.43.2021

Gerard Delikta rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Kościan dz. 2671/5    

29.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.74.2021

PSG Sp.z o.o. Budowa sieci gazowej  Śmigiel, dz. 98/2, 103/3, 140/4, 140/2, 1715, 1824, 1699, 1825, 260/2, 1676/4, 1676/7, 1675/13, 1675/14   nie wniesiono sprzeciwu 

29.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.73.2021

Katarzyna Łapka  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Robaczyn, dz. 182/4   nie wniesiono sprzeciwu

29.04.2021 r.

ABŚ.6743.8.

Gmina Czempiń

Przebudowa odnogi ul. Poznańskie Przedmieście wraz z dwodnieniem Czempiń dz. 367, 378,    

29.04.2021 r.

ABŚ.6743.8.

Gmina Czempiń

Przebudowa ul. Podgórnej wraz z odwodnieniem Czempiń, dz. 399, 378,    

29.04.2021 r.

ABŚ.6743.8.

Gmina Czempiń

Przebudowa ul. Krętej wraz z odwodnieniem Czempiń, dz. 387, 378,    

29.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.61.2021

 

Tadeusz Graf

 

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Bonikowo, ul..Parkowa , dz. 277/11    

29.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.60.2021

Gmina Kościan Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączmi oraz remont sieci i przyłączy wodociągowych, zasuw i hydrantów p.poż Kokorzyn, dz. 400/1, 400/2, 400/3, 258, 241/1, 241/2, 398/30, 261/10, 260/1, 259/1 oraz Szczodrowo dz. 102/3, 105,    

27.04.2021

ABŚ.6743.6.40.2021

 Dawid Kaźmierczak  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Kościan, dz. 2624, 2623/1   nie wniesiono sprzeciwu

27.04.2021

ABŚ.6743.7.59.2021

Dorota Wasielewska   Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Pelikan, dz. 346/1, 346/2    nie wniesiono sprzeciwu

28.04.2021

ABŚ.6743.1.10.2021

Karol Bartoszewski budynek mieszkalny, jednorodzinny, dwulokalowy Kościan dz. 3208/3    

27.04.2021

ABŚ.6743.6.41.2021

Magdalena Stanisławska instalacja gazowa w budynku wielorodzinnym dla lokalu mieszkalnego Kościan dz. 1527    

26.04.2021 r.

ABŚ.6743.6.38.2021 r.

Danuta Szwarc budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  Kościan, dz.666    nie wniesiono sprzeciwu

26.04.2021 r.

ABŚ.6743.6.39.2021 r.

Beata Frąckowiak  Rozbudowa z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Kościan, dz. 1076    

26.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.55.2021 r.

Tomasz Ratajczak    Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Widziszewo, dz. 218   nie wniesiono sprzeciwu 

26.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.72.2021 r.

Krzysztof Wajske

   Budowa wewnętrznej instalacji gazowej    w budynku mieszkalnym

Śmigiel, dz. 1685/6    nie wniesiono sprzeciwu

26.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.70.2021 r.

Ewa Kościelska   Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Śmigiel, dz. 716/4   nie wniesiono sprzeciwu 

26.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.71.2021 r.

Maria Sołtysiak  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Śmigiel, dz. 479/2   nie wniesiono sprzeciwu 

26.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.58.2021 r.

Mariusz Witkowski Rozbudowa z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Stary Lubosz dz. 173/6

   

26.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.57.2021

Ewelina Kreczmer Rozbudowa z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Nowy Lubosz dz. 158/2

   

26.04.2021

ABŚ.6743.8.18.21

Wojciech Kazimierz Grabowski Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w uzytkowanym budynku wielorodzinnym

Czempiń dz. 847

   

21.04.7.51.2021 r.

ABŚ.6743.7.51.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr.c. z rur PE 100 RC dn63 SDR 11

Nowy Dębiec, ul. Krokusowa,

dz. 167/13, 167/14, 167/33

   

21.04.2021 r.

ABŚ.6740.7.50.2021 r.

Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej ś.c. z rur PE 100 RC dn63 SDR 11

Nowy Dębiec , ul. Modrzewiowa,

dz. 343, 151/9

   

21.04.2021 r.

ABŚ.6740.7.52.2021

Piekarnia-Ciastkarnia Maria, Paweł Walenciak Sp. j. Przebudowa z rozbudową wewnętrznejinstalacji gazowej  w budynku produkcyjno-handlowym, piekarni-ciastkarni Kiełczewo, dz. 497/11, 497/4, 497/9, 495/2, 495/3, 497/2    

22.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.54.2021

Ludmiła Mocek rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 1 budynku mieszkalnego Osiek, dz. 47/6    

22.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.53.2021

Sebastian Szwajerek budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kurza Góra, dz. 210/2    

22.04.2021

ABŚ.6743.6.35.2021

Jacek Kopiejewski rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Kościan, dz. 2725/2    

07.04.2021

ABŚ.6743.8.14.2021

Wioletta Wieczorek budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Czempiń dz. 998    

08.04.2021

ABŚ.6743.8.15.2021

Wspólnota Mieszkaniowa Budowa instalacji gazowej w uzytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Głuchowo dz. 115/30    

21.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.49.2021

Piotr Konieczny przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Kiełczewo, ul. Torowa, dz. 217/66    

15.04.2021 r.

ABŚ.6743.6.34.2021

Jarosław Nowak  budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  Kościan, dz. 33/2   wycofano wniosek

20.04.2021 r.

ABŚ.6743.6.33.2021

Ryszard Jurga  rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  Kościan, dz. 977   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

20.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.69.2021

 Ziemowit Maszner budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Śmigiel, dz. 438/9   nie wniesiono sprzeciwu 

20.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.68.2021

Przemysław Kozłowski  budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Bruszczewo, dz. 212/3   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

19.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.66.2021

Ewa Grobelna Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  Koszanowo, dz. 5/1    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

19.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.46.2021

Anna Łukaszyk

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Racot, ul. Krasickiego, dz. 64/5

   

15.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.65.2021

Anna i Piotr Kasperscy

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

Nietążkowo, dz. 768

  nie wniesiono sprzeciwu 

15.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.45.2021

Danuta Baszczyńska

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Nowy Dębiec, ul. Klonowa dz. 314

   

13.04.2021

ABŚ.6743.8.17.21

Dariusz Swojak

Budowa instalacji gazowej w uzytkowanym budynku mieszkalnym

Czempiń dz. 631/1

   

14.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.64.2021

Justyna i Andrzej Pawliccy

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Morownica ul. Leśna dz. 139/1

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

12.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.43.2021

Mechanika Pojazdowa  Sprzedaż Części    Henryk Tomaszewski

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku warsztatowym z częścią socjalną

Kokorzyn ul. Szkolna nr 6

dz. 265/6 271/22

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

09.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.44.2021

Poska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr. c. dn63 PE

Widziszewo, ul. Okrężna, ul. Polna

dz. 71/21, 201, 213

  nie wniesiono sprzeciwu  

12.04.2021

ABŚ.6743.8.16.21

Paweł Banaszak Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Czempiń dz. 1214/23

   

08.04.2021 r.

08.04.2021 r.

Elżbieta Browarczyk Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wlokalu nr 12 budynku mieskalnego wielorodzinnego

Gryżyna, ul. Szkolna nr 4

dz. 27/8

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

07.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.54.2021

 Artur Kozak  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  Śmigiel ul. Kilińskiego 100, nr działki 430/2   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

07.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.55.2021

 Grzegorz Janiak  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Śmigiel ul. Orzeszkowej 20, nr działki 442/30   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

07.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.56.2021

Wiesław Kuhnert   Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Bruszczewo ul. Przysiecka 13A, nr działki 195/1   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

02.04.2021 r.

ABŚ.6743.6.32.2021

Zuzanna Kuciak  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Kościan ul. Romualda Traugutta 24, nr dzialki 1595    

07.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.53.2021

Sylwia Kostrowska  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku mieszkalnym Śmigiel ul. Orzeszkowej 24, nr działki 442/28    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

06.04.2021

ABŚ.6743.8.13.2021

Piotr Konieczny Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Stary Gołębin

dz. 76/29

   

06.04.2021 r.

ABŚ.6743.10.52.2021

 Mieczysław Franek Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejacym lokalu mieszkalnym

Śmigiel ul. Jagiellońska 10/1,

nr działki 711 

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

01.04.2021 r.

ABŚ.6743.6.31.2021

Zarzad Dróg Powiatowych w Kościanie Usuniecie kolizji elektroenergetycznych nn 0,4 kV wraz z rozbudową Kościan ul. Łakowa nr działki 3254/7, 3247, 3226,  3234/3, 3254/8    

06.04.2021 r.

ABŚ.6743.7.40.2021

Eugeniusz Flisikowski Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Widziszewo, ul. Długa

dz. 111/2

   

31.03.2021

ABŚ.6743.8.11.2021

Wspólnota Mieszkaniowa Budowa wew. instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym Głuchowo, dz. 122/37    

29.03.2021

ABŚ.6743.8.12.2021

Anna Borowczyk Budowa wew. instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym Czempiń, dz. 1050    

29.03.2021

ABŚ.6743.8.10.2021

Daominik Janik Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Betkowo, dz. 78/56, 78/57    

31.03.2021 r.

ABŚ.6743.6.29.2021

Dawid Pudurek  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  Kościan ul. Boczna 27, nr działki 3868/2    

31.03.2021 r.

ABŚ.6743.6.30.2021

Małgorzata Skrzypczak  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Kościan ul. Boczna 29, nr działki 3869    

31.03.2021 r.

ABŚ.6743.10.51.2021

Waldemar Biały  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Stare Bojanowo ul. Kręta 8a, nr działki 197/5.   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

31.03.2021 r.

ABŚ.6743.7.39.2021

MALKUN Mariusz Kunz Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym

Kokorzyn ul. Kościańska nr 25A

dz. 403/40

  Nie wniesiono sprzeciwu  na zgłoszenie dokonane przez inwestora

30.03.2021 r.

ABŚ.6743.7.38.2021

Bernard Szczepaniak Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Darnowo nr 47

dz. 43/1

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

30.03.2021

ABŚ.6743.7.37.2021

Dawid Kubera Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 6 budynku mieszkalnego nr 4

Gryżyna , ul. Szkolna nr 4/6

dz. 27/8

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

30.03.2021

ABŚ.6743.6.28.2021

Anna Nowak Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   

Kościan ul. Zawadzkiego 34, 

nr działki 437

   

30.03.2021

ABŚ.6743.10.50.2021

Marta Stasiak Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  

Śmigiel ul. Mickiewicza 6,

nr dzialki 511

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

30.03.2021

ABŚ.6743.10.49.2021

Marek Ratajczak Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 

Śmigiel ul. Jagiellońska 8/2,

nr dzialki  710

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

29.03.2021

ABŚ.6743.10.48.2021

 Teodozja Ratajczak  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Nietążkowo ul. Arciszewskich nr działki 158/1    

29.03.2021

ABŚ.6743.10.47.2021

 PHU Darex

Darek Jakubiak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu handlowym

 Śmigiel ul. Kilińskiego

nr dzialki 504, 503/4

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

29.03.2021

ABŚ.6743.10.46.2021

Halina Hampel Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Stare Bojanowo ul. Główna

nr działki 126

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

26.03.2021

ABŚ.6743.7.35.2021

Robert Krzemiński Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Stary Lubosz, ul. Leśna,

dz. 122/10

  nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

26.03.2021

ABŚ.6743.1.8.2021

Bożena Dziamska Przebudowa dwóch okien w budynku mieszkalnym, jednorordzinnym

Kościan ul. Gostyńska 43a,

nr działki 3359/1

   wycofano wniosek

26.03.2021

ABŚ.6743.7.34.2021

Janusz Szymaniak Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Nowy Lubosz, os. M. Reja nr 3,

dz. 258

  nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

26.03.2021

ABŚ.6743.10.63.2021

Mirosława Koczorowska Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Stare Bojanowo, ul. Szkolna,

dz. 394/43, 396

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

26.03.2021

ABŚ.6743.6.27.21

Teresa Nadobnik  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  Kościan ul. Dąbrowskiego 7, nr działki 1348, 1349    

25.03.2021

ABŚ.6743.10.62.2021

Wspólnota Mieszkaniowa

Stare Bojanowo

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Stare Bojanowo, ul. Główna

dz. 350/1

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

25.03.2021

ABŚ.6743.10.61.2021

Irena Fabiańczyk

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 27

Stare Bojanowo, ul. Główna ,

dz. 387/4

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.03.2021

ABŚ.6743/10.60.2021

Rozalia Kubczyk

Budowa wewntrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3

Stare Bojanowo, ul. Główna,

dz. 355/7

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.03.2021

ABŚ.6743.10.57.2021

Beata Naskręt

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3

Stare Bojanowo, ul. Główna,

dz. 355/7

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.03.2021

ABŚ.6743.10.58.2021

Kazimiera Thiel-Waltrowska

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Śmigiel, ul. Sienkiewicz dz. 683

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.03.2021

ABŚ.6743.10.59.2021

Jan Witaszek

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Śmigiel, Plac Rozstrzelanych

dz. 618

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłszenie dokonane przez inwestora

24.03.2021 r.

ABŚ.6743.6.26.2021

Zaklad Badawczo Rozwojowy AGRO

Sp. z o.o.

 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

w bud. malarni

Kościan ul. Gostyńska 71,

nr działki 3537

   

22.03.2021 r.

ABŚ.6743.7.33.2021

Zofia Banaszak

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

w bud. mieszkalnym wielorodzinnym

Turew, ul. Podgórna nr 11/2

dz. 115/10

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

19.03..2021 r.

ABŚ.6743.7.30.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Rozbudowa sieci kablowej  nn 0,4 kV

 

Kościan  dz. 3417  3415

Kurza Góra dz. 195/9 424/1 199/7 199/6

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

19.03.2021 r.

ABŚ.6743.7.29.2021

Marek Ludwiczak Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istn. bud. mieszk. jednorodzinnym

Spytkówki, ul. Reymonta nr 27

dz.120/5

   

22.03.2021r.

ABŚ.6743.10.44.21

Marian Kosmasz  Budowa wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Stare Bojanowo ul. Główna nr dzialki 355/7    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.03.2021r.

ABŚ.6743.10.45.21

Zbigniew Żymelski  Rozbudowa wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Śmigiel ul. Farna nr działki 598    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.03.2021r.

ABŚ.6743.7.31.21

Bogdan Nowak Budowa wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Widziszewo ul. Dworcowa nr działki 123/2    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenia dokonane przez inwestora

22.03.2021r.

ABŚ.6743.7.32.21

Waldemar Seredowicz Rozbudowa wewn. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  Osiek, nr działki 47/3    Nie wniesiono sprzeciwu na złoszenie dokonane przez inwestora

19.03.2021r.

ABŚ.6743.6.24.21

ENEA OPERATOR

Sp. z o.o.

Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 kV Kościan nr działki 4456, 538, 4439, 4441    

19.03.2021r.

ABŚ.6743.6.25.21

Dariusz Różański Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Kościan ul. Torowa, nr działki 3304

   

18.03.2021 r. 

ABŚ.6743.2.28.2021

Violetta Matyaszczyk Budowa instalacji gazowej wraz z podłączeniem pieca gazowego c.o. w budynku mieszkalnym 

Kiełczewo, ul. Kościańska

dz. 372/1

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

10.03.2021

ABŚ.6743.8.  .21

Wiesław Bryl

Przebudowa instalacji gazowej wewnętrznej w lokalu mieszkalnym

- w użytkowanym budynku wielorodzinnym

Stary Gołębin 30/6 64-020 Czempiń    

16.03.2021 r.

ABŚ.6743.6.22.2021

Przemyslaw Stanislawski Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  Koscian ul. Adama Mickiewicza nr działki 1662   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

16.03.2021 r.

ABŚ.6743.6.21.2021

Maciej Żurek  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym   Kościan ul. Poznańska nr dzialki 2443, 2444   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

16.03.2021 r.

ABŚ.6743.6.20.2021

Eugeniusz Szczerbal Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Kościan ul. Podgórna nr dzialki 2475/14   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

16.03.2021 r.

ABŚ.6743.6.19.2021

 Zbigniew Krystkowaik Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Kościan ul. Boczna nr dzialki 3163   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

11.03.2021 r.

ABŚ.6743.6.18.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przyłaczami nn 0,4kV Kościan ul. Składowa nr działki 3356/21, 3349/2, 3345/6, 3346/10, 3346/8, 3346/6, 3347/2, 3348/1   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

10.03.2021 r.

ABŚ.6743.10.42.2021

Karol Bartoszewski Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwulokalowego Śmigiel ul. Dudycza nr działki 1846/7    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

10.03.2021 r.

ABŚ.6743.10.43.2021

 Szymon Kiąca  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym Śmigiel ul. Jana Matejki 4, nr dz. 707/1   wycofano wniosek 

10.03.2021 r.

ABŚ.6743.7.28.2021

 Zdzisław Bartkowiak  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym

Stare Oborzyska ul. Boczna ,

nr dz. 245

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

08.03.2021 r.

ABŚ.6743.7.26.2021

Lidia Matecka Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Nowy Lubosz, ul. Graniczna nr 11,

dz. 78/4

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

08.03.2021 r.

ABŚ.6740.10.39.2021

 Krzysztof Sporny Budowa wewnętrznej instalacji gazowej      w lokalu mieszkalnym  Stare Bojanowo, dz.387/4   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

04.03.2021 r.

ABŚ.6740.7.25.2021

Magdalena Gronostaj

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej      w budynku mieszkalnym

Sepienko, dz. 24/3   nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

04.03.2021 r.

ABŚ.6743.10.37.2021

Wiesława Bobowska  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Śmigiel, dz. 567/3     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

04.03.2021 r.

ABŚ.6743.10.38.2021

Gmina Śmigiel  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Śmigiel, dz. 567/3   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

02.03.2021r.

ABŚ.6743.6.17.21

Przemysław Zakrzewski  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym Koscian ul. Krzywa 2, nr działki 3281    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

03.03.2021r.

ABŚ.6743.6.16.21

 Brtosz Hajder  Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym  

Kościan ul. Witolda Pileckiego 14,

nr działki 837
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

02.03.2021 r.

ABŚ.6743.7.24.2021

Dariusz Jedroszkowiak Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Osiek dz. 47/6   nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

02.03.2021 r.

ABŚ.6743.10.35.2021

 Hieronim Martula Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jednorodz.  Śmigiel, dz. 473   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

01.03.2021 r.

ABŚ.6743.10.34.2021

Jan Kaczmarek Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jednorodz.  Śmigiel, dz. 767/1   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

01.03.2021 r.

ABŚ.6743.7.23.2021

Czesław Kaczor Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszk. jednorodz.

Sierakowo, dz. 61/4

   

26.02.21

ABŚ.6743.6.11.21

Damian Pawłowski  Rozbudowa części istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwulokalowego

Kościan ul. Powstańców Wlkp. 13,

nr działki 2993
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora   

26.02.2021r.

ABŚ.6743.6.12.21

Dominik Mocek Rozbudowa z przebudową części istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwulokalowego

Kościan ul. Prosta 45/1,

nr działki 1026/1, 1026/2
   

25.02.21

ABŚ.6743.10.33.21

Weronika Rosadzińska

Śmigiel, dz. 1346, 1349/7

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

25.02.21

ABŚ.6743.6.14.21

Ewa Jóżwiak   Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  

Kościan ul. Sierakowskiego 23/1,

nr działki 1612
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

25.02.21

ABŚ.6743.6.15.21

Izabela Lewandowska   Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

Kościan ul. Graniczna 49,

nr działki 3205

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

25.02.21

ABŚ.6743.6.13.21

Halina Rajewska  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Kościan ul. Anny Grątkowskiej 12/2,

nr dzialki 822

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

ABŚ.6743.8.8.21

Zbigniew Napierała

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Czempiń, dz. 510    

24.02.2021

ABŚ.6743.9.3.21

ENEA Operator Sp.z o.o

Sieć kablowa energetyczna nn 0,4kV wraz z szafami i złączami energetycznymi

Żelazno dz. 503, 170/5    

24.02.2021

ABŚ.6743.9.2.21

ENEA Operator Sp.z o.o.

Sieć kablowa energetyczna nn 0,4kV wraz z szafami i złączami energetycznymi

Żelazno, dz. 503, 181/28, 181/31, 181/32, 181/27, 181/51, 181/68, 181/48, 181/49    

24.02.2021

ABŚ.6743.8.7.21

Jerzy Swojak

Czempiń, dz. 904

Budowa wewn. instal. gaz. w bud. mieszkal. jednorodz.    

24.02.2021 r.

ABŚ.6743.10.31.2021

Grażyna Chudek

Koszanowo ul. Bruszczewska 28,

nr działki 51

  Budowa wewn. instal. gaz. w bud. mieszkal. jednorodz.    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.02.2021 r.

ABŚ.6743.10.32.2021

Piotr Guciński

Stare Bojanowo ul. Główna 83,

nr działki 61/2

 Budowa wewn. instal. gaz. w bud. mieszkal. jednorodz.    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.02.2021 r.

ABŚ.6743.7.22. 2021

Sylwia Ślusarczyk Nowy Lubosz, dz. 45/3

Budowa wewn. instal. gaz. w bud. mieszkal. jednorodz.

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

23.02.2021 r. 

ABŚ.6743.10.28.2021

Teodozja Ratajczak Nietążkowo, dz. 158/1

 Budowa wewn. instalacji gaz.

w bud. mieszkal. jednorodz.

  wycofano wniosek

23.02.2021 r. 

ABŚ.6743.10.29.2021

Katarzyna Strzelczyk  Stare Bojanowo, dz. 663

Rozbudowa wewn. instalacji gaz.

w bud. mieszkal. jednorodz.

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

23.02.2021 r. 

ABŚ.6743.10.30.2021

Tomasz Lewandowski Stare Bojanowo, dz. 207

Budowa wewn. instalacji gaz.

w bud. mieszkal. jednorodz. 

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

23.02.2021 r. 

ABŚ.6743.7.21.2021

Adam Wojciechowski Kiełczewo, dz. 400 Budowa wewn. instalacji gaz. w bud. mieszkal. jednorodz.   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.02.2021

ABŚ.6740.10.27.2021

Maria Szymańska Śmigiel, dz. 1187 Przebudowa sieci nn    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

22.02.2021

ABŚ.6740.10.25.2021

Angelika Kaminiarz  Śmigiel, dz. 848/2 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora   

22.02.2021

ABŚ.6740.10.26.2021

Ewa Żylińska Śmigiel, dz. 848/1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora   

19.02.2021 r.

ABŚ.6740.7.20.2021

BEFF TRANS Waldemar Kręglewski

Ponin dz.  285

Budowa przyłącza energetycznego wraz  kontenerową stacją trafo 15/04 kV

   nie wniesiono sprzeciwu 

19.02.2021 r.

ABŚ.6743.7.19.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.

Nowy Lubosz dz. 169/2,

Stary Lubosz dz. 13, 14/4, 70/3

Rozbudowa sieci kablowej

nn 0,4 kV

  nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

15.02.2021

ABŚ.6743.6.9.21

Wodociagi Kościańskie

Sp. z o.o.

 Kościan ul. Podgórna nr działki  2467/9, 2526/5, 2467/2, 2467/3, 2467/4, 2467/5, 2467/6, 2467/8, 2465/8, 2465/7, 2465/5, 2465/4 Budowa kanalizacji sanitarnej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

15.02.2021

ABŚ.6743.6.10.21

Inwest Gold-Dom

Lech Ratajczak

 Kościan ul. Kątna

nr dzialki 4131/21

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego    

17.02.2021

ABŚ.6743.8.6.21

Wiktoria Trzcińska

Piotrkowice, dz. 117/2 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym    

17.02.2021

ABŚ.6743.8.5.21

Wspólnota Mieszkaniowa Głuchowo, dz. 115/27 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w uzytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym    

16.02.2021

ABŚ.6743.10.24.21

Przemysław Kuśnierek Stare Bojanowo, dz. 113/7, 113/15 Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

12.02.2021

ABŚ.6743.10.21.21

Kazimierz Dzięcioł

Koszanowo ul. Polna 25,

nr działki 28/4

 Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    

12.02.2021

ABŚ.6743.10.22.21

Wojciech Ambrowczyk

Śmigiel ul. Stanisalwa Staszica 7,

nr działki 109/7

 Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

12.02.2021

ABŚ.6743.10.23.21

Marek Galik

Stare Bojanowo ul. Główna 89,

nr działki 72/8

  Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

12.02.2021

ABŚ.6743.6.7.21

Barbara Stanisławska-Wiesner

 Kościan ul. Adama Mickiewicza 14/1,

nr działki 1662

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

11.02.2021

ABŚ.6743.6.8.21

 Piotr Donaj Kościan ul. Śmigielska 3, nr działki 672/2  Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

09.02.2021

ABŚ.6743.10.20.21

 Barbara Rusek Stare Bojanowo, dz. 45/2 Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

09.02.2021

ABŚ.6743.10.19.21

 Artur Krzyślak Śmigiel, dz. 1179 Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

11.02.2021

ABŚ.6743.9.1.21

ENEA Operator Sp. z o.o. Łagowo dz. 583, 584/1 Budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem energetycznym    

09.02.2021

ABŚ.6743.10.18.21

Jakub Grzelak Śmigiel, dz. 432/2 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

09.02.2021

ABŚ.6743.10.17.21

 Renata Gbiorczyk Stare Bojanowo, dz. 93  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

09.02.2021

ABŚ.6743.6.6.21

Lidia Wawrzyniak Kościan ul. Fabiańczyka nr działki 896/1 przebudowa z rozbudową wewn. instalacji gazowej w bud. mieszkalnym, jednorodzinnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

02.02.2021

ABŚ.6743.10.16.21

 Arleta Adamczak-Puk Poladowo, dz. 25/5, 25/7, 26 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

02.02.2021

ABŚ.6743.10.15.21

Patryk Firlej Śmigiel, dz. 998  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

02.02.2021

ABŚ.6743.10.14.21

Bank Spółdzielczy

w Śmiglu

Śmigiel, dz. 700  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

02.02.2021

ABŚ.6743.10.13.21

Adela Jakubowska Stare Bojanowo, dz. 342/4 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

01.02.2021

ABŚ.6743.10.12.21

Gmina Śmigiel Śmigiel, dz. 567/3 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   wycofano wniosek 

01.02.2021

ABŚ.6743.10.11.21

Wiesława Bobowska Śmigiel, dz. 567/3   Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   wycofano wniosek 

01.02.2021

ABŚ.6743.10.10.21

Jan Kaczmarek Śmigiel, dz. 767/1  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   wycofano wniosek

29.01.2021

ABŚ.6743.10.7.21

Roman Pawlicki Śmigiel, dz. 1100/6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym      Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

28.01.2021

ABŚ.6743.10.8.21

 Henryk Rzepka  Śmigiel, dz. 728 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

28.01.2021

ABŚ.6743.10.7.21

 Henryk Rzepka Śmigiel, dz. 728 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

27.01.2021

ABŚ.6743.10.6.21

 Henryk Rzepka  Śmigiel, dz. 728   Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

27.01.2021

ABŚ.6743.10.5.21

 Henryk Rzepka Śmigiel, dz. 728 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

26.01.2021

ABŚ.6743.8.4.21

Andrzejewska Elżbieta

Czempiń, dz. 7/1

Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Wycofano wniosek

26.01.2021

ABŚ.6743.8.3.21

Wspólnota Mieszkaniowa

Głuchowo, dz. 115/29

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    

21.01.2021

ABŚ.6743.8.2.21

ENEA Operator Sp. z o.o.

Głuchowo, dz. 127/5, 127/6, 115/24, 115/23, 115/22, 115/21, 114/1, 48/16, 75

przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV, budowa przyłączy energetycznych    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

21.01.2021

ABŚ.6743.6.4.21

Mikołaj

Wiśniewski

Koscian ul. Wojciecha Maya

nr działki 1712

Przebudowa z rozbudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

19.01.2021

ABŚ.6743.10.4.21

Mikołaj Jąder Śmigiel, dz. 1010/1   Rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

19.01.2021

ABŚ.6743.10.3.21

Waldemar Walkowiak Śmigiel, dz. 586  Rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

14.01.2021

ABŚ.6743.8.1.21

Wspólnota Mieszkaniowa

Głuchowo, działka nr 122/35

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

14.01.2021

ABŚ.6743.6.2.21

Elżbieta Popielas

Kościan ul. Feliksa Nowowiejskiego 15,

nr działki 833/1

 Przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

13.01.2021

ABŚ.6743.6.3.21

Tadeusz Główczak

Koscian ul. Karola Marcinkowskiego 35,

nr działki 2232

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

14.01.2021

ABŚ.6743.7.3.21

Krzysztof Głowicki Bonikowo, dz. 294/4 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

11.01.2021

ABŚ.6743.6.1.21

Konrad Włodarczyk

Kościan ul. Tadeusza Zawadzkiego 21,

nr działki 490

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

12.01.2021

ABŚ.6743.10.1.21

Wspólnota Mieszkaniowa Przysieka Polska dz. 404/5 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym       Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

30.12.2020

ABŚ.6743.10.23.20

Sławomir i Anna Skoraccy Śmigiel, dz. 1326 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   wniesiono sprzeciw

28.12.2020

 

ABŚ.6743.10.22.20

ABŚ.6743.10.21.20

ABŚ. 6743.10.20.20

Wspólnota Mieszkaniowa Morownica

UL. śMIGIELSKA 6A-6B

UL. ŚMIGIELSKA 4A-4B

UL. KAŹMIERCZAKA 2A-2B

 

Morownica

UL. śMIGIELSKA 6A-6B, dz. 93/6

UL. ŚMIGIELSKA 4A-4B, dz. 93/5

UL. KAŹMIERCZAKA 2A-2B, dz. 93/10

 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora    

23.12.2020

ABŚ.6743.6.34.20

Marietta Szymkowiak Kościan ul. płk Rotmistrza Pileckiego Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora   

15.12.2020

ABŚ.6743.6.33.20

Karina Frąckowiak Kościan ul. Ignacego Krasickiego 2 Przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora   

11.12.2020

ABŚ.6743.10.19.2020

Małgorzata Adamczak Śmigiel, dz. 576/3, 1066/1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

11.12.2020

ABŚ.6743.10.18.2020

Paweł Grocki Śmigiel, dz. 942/4 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

09.12.2020

ABŚ.6743.37.40.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

w Tarnowie

Kurza Góra dz. 180/9, 431 Budowa sieci gazowej śr. c.   Nie wniesiono sprzeciwu na zgószenie dokonane przez inwestora

09.12.2020

ABŚ.6743.10.17.2020

Celestyna Bartkowiak Śmigiel, dz. 1171/2 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

09.12.2020

ABŚ.6743.6.32.2020

Emila Vogt

Kościan ul. Rezerwy Skautowej 15/1, 

nr działki 368

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora   

08.12.2020

ABŚ.6743.8.14.2020

Agnieszka Kwiatkowska Borowo, dz. 320/32 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    

08.12.2020

ABŚ.6743.8.15.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Głuchowo, dz. 115/18 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    

04.12.2020

ABŚ.6743.8.13.2020

Jarosław Cybak Piechanin, dz. 167/36 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    

04.12.2020 r.

ABŚ.6743.7.37.2020

Gmina Kościan Widziszewo, dz. 178, 181 Rozbudowa oświetlenia ulicznego wycofano wniosek  

03.12.2020r.

ABŚ.6743.10.15.2020

Maria Czajka Śmigiel, ul. Iwaszkiewicza dz. 1762/15 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

03.12.2020r.

ABŚ.6743.6.31.2020

Halina Kaczmarek Kościan ul. Łąkowa 10B/1, nr działki 3371/23

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

02.12.2020

ABŚ.6743.7.36.2020

Gmina Kościan Stare Oborzyska ul. Chabrowa dz. 281/6,281/11, 280/12, 279/15, 277/8, 276/13, 400/16, 277/10, 281/1, 281/12, 400/1, 400/2, 400/3, 281/5, 400/4, 280/11, 280/10, 280/9, 400/5, 400/6, 280/8, 400/7, 400/8, 280/7, 279/13, 400/9, 400/10, 279/12, 400/11, 279/11, 279/10, 277/7

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągiem tłocznym

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonanne przez inwestora

02.12.2020

ABŚ.6743.9.13.2020

Agro-Handel Sp. z o.o. Mościszki, dz. 249/6

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

   

30.11.2020

ABŚ.6743.8.12.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Głuchowo, dz. 122/38

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

   

26.11.2020

ABŚ.743.8.11.2020

Wojciech Szymkowiak Piechanin, dz. 126/4

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

   

27.11.2020

ABŚ.6743.7.35.2020

Gmina Kościan Kokorzyn, dz. 372/38, 372/8, 372/47, 372/54, 372/30, 372/21, 372/2, 372/10, 372/13, 374, 386/4

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

27.11.2020 r.

ABŚ.6743.7.34.2020

Gmina Kościan Nowy Dębiec, dz. 60/167, 60/169, 343, 60/171, 60/265, 60/251

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

26.11.2020 r.

ABŚ.6743.10.14.2020

Włodzimierz Żak Śmigiel, dz. 989 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.11.2020 r.

ABŚ.6743.8.9.2020

Ewa Galas Czempiń, dz. 334

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

   

24.11.2020 r.

ABŚ.6743.8.10.2020

Kaczmarek Dorota Stare Tarnowo, dz. 396/1

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

   

24.11.2020 r.

ABŚ.6743.6.28.2020

Krzysztof Sołtanowicz Kościan ul. Henryka Sienkiewicza 3/15, nr działki 1692

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym , jednorodzinnym

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.11.2020 r.

ABŚ.6743.9.12.2020

ENEA Operator Sp. z o.o. Jerka, dz. 871/2, 871/1, 1211/4, 864/5, 861/69, 861/90, 1216

Rozbudowa sieci kablowej

nn 0,4 kV

   

20.11.2020

ABŚ.6743.8.8.2020

Roman Walczak Czempiń, ul. Czereśniowa 37, dz. 1051

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym , jednorodzinnym

   

17.11.2020 r.

ABŚ.6743.6.29.2020 

Ewa Wróblewska Kościan, ul. Wielichowska nr 81A, dz. 60/1

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym , jednorodzinnym

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

16.11.2020 r.

ABŚ.6740.7.33.2020

Małgorzata Ptak Kiełczewo, ul. Słonecznanr 8, dz. 598/4

Przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

12.11.2020 r.

ABŚ.6740.7.32.2020

Krzysztof Przybylski Nowy Lubosz, ul. Ogrodowa dz. 124/4

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonanne 

09.11.2020

ABŚ.6743.10.12.2020

Przemysław Wolsztyński Koszanowo, dz. 35/13 Budowa wnętrznej instalacji gazowej w budynku, mieszkalnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonanne  

09.11.2020 r.

ABŚ.6743.10.13.2020

Eliza Sobierajewicz Śmigiel, dz. 1029/2 Rozbudowa wnętrznej instalacji gazowej w budynku, mieszkalnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonanne  

09.11.2020 r.

ABŚ.6743.8.7.2020

Dawid Ratajczak Czempiń, dz. 596 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, dwulokalowym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

04.11.2020 r.

ABŚ.6743.7.30.2020

Małgorzata Sobierajewicz Bonikowo, ul. Parkowa nr 68 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 1 w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

04.11.2020 r.

ABŚ.6743.7.29.2020

Piotr Mucha Nowe Oborzyska, ul. Prosta nr 6 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 

03.11.2020 r.

 

 ABŚ.6743.10.11.2020

 

Roman Ławniczak Koszanowo, ul. Polna 1 Rozbudowa wnętrznej instalacji gazowej w budynku, mieszkalnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

02.11.2020 r.

 ABŚ.6743.6.26.2020

Michał Nowak  Kościan ul. Floriana Marciniaka , nr działki 793/2 Budowa wnętrznej instalacji gazowej w budynku, mieszkalnym wycofano wniosek  

 29.10.2020 r.

 ABŚ.6743.6.25.2020

 

PHU Eugeniusz Szczerbal  Kościan ul. Piastowska, nr działki 2475/4, 2475/5 Budowa wnętrznej instalacji gazowej w budynku, mieszkalnym, dwulokalowym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

29.10.2020 r.

ABŚ.6743.6.23.2020

 

Wieńczysław Stachowiak Kościan ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49/3, nr działki 2351/2 Rozbudowa wnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

29.10.2020 r.

ABŚ.6743.6.24.2020

Maria Rybarczyk  Kościan ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51/2B, nr działki 2357 Rozbudowa wnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

09.10.2020 r.

ABŚ.6740.

Bartosz Dojcz Nowe Oborzyska dz. 275/8, 274/7, 202/6, 275/5 Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

29.10.2020 r.

ABŚ.6743.10.10.2020

Krystian Michalski Śmigiel, dz. 929/13 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

29.10.2020 r.

ABŚ.6743.10.9.2020

Maria Koronowska Śmigiel, dz. 891/16 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora   

 

28.10.2020 r.

ABŚ.6743.6.22.2020

Mateusz Nowak Koscian ul. Marciniaka nr działki 793/1  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym wycofano wniosek  

 

27.10.2020 r.

ABŚ.6743.10.8.2020

Alojzy Matysiak Śmigiel, dz. 1069 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym, jednorodzinnym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

27.10.2020 r.

ABŚ.6743.7.27.2020

Elzbieta Bączyk Nacław nr 5

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym, jednorodzinnym

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

27.10.2020 r.

ABŚ.6743.7.26.2020

Ryszard Miszkiel Nowe Oborzyska, ul. Ogrodowa nr 12

Budowa wewn. instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

27.10.2020r.

ABŚ.6743.6.21.2020

Angelika Wolska Koscian ul. Nacławska 33, nr dzialki 533/1

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

20.10.2020 r.

ABŚ.6743.7.25.2020 r.

sprawa przeniesiona z ABŚ.6743.2.97.2020

Bożena Kasprzak Kiełczewo, ul. Kościańska nr 153A, dz. 442

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

12.10.2020 r.

ABŚ.6743.7.24.2020

sprawa przeniesiona  zABŚ. 6743.2.94.2020

Kamila Malchrzak Bonikowo, ul. Spółdzielcza nr 20, dz. 283/3

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

12.10.2020 r.

ABŚ.6743.7.23.2020

sprawa przeniesiona z ABŚ.6743.2.93.2020

Miron Waligóra Kokorzyn, ul. Kościańska nr 24, dz. 396/2

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym

  Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.10.2020 r.

ABŚ.6743.7.22.2020

ENEA Operator Sp. z o.o. Kokorzyn, dz. 391/4, 371/1, 502/16, 502/14

Rozbudowa sieci kablowej

nn 0,4 kV

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.10.2020 r.

ABŚ.6743.7.21.2020

ENEA Operator Sp. z o.o. Kokorzyn, dz. 502/14, 371/1, 502/12, 502/10

Rozbudowa sieci kablowej

nn 0,4 kV

  Nie wniesiono sprzeciwu na złoszenie dokonane przez inwestora

22.10.2020r.

ABŚ.6743.10.7.2020

Norbert Skrzypczak Stare Bojanowo, dz. 37/1

Rozbudowa instalacji gazowej

w bud. mieszkalnym

 
   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora   

20.10.2020r.

ABŚ.6743.10.6.2020

Krzysztof Kozak Śmigiel, dz. 874/23  

Budowa instalacji gazowej

w bud. mieszkalnym

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora   

16.10.2020r.

ABŚ.6743.10.5.2020

Elżbieta Jabłońska Stare Bojanowo,, dz. nr ewid. 111/1

Rozbudowa instalacji gazowej

w bud. mieszkalnym

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

15.10.2020r.

ABŚ.6743.6.20.2020

 Witold Kasztelan-Miś  Kościan ul. Kosymierów 15/2, nr działki 306, 307

Rozbudowa instalacji gazowej

w lokalu mieszkalnym

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

13.10.2020r.

ABŚ.6743.6.19.2020

Urszula Stopa Kościan Plac Wolności 11/3, nr działki 1883

Rozbudowa instalacji gazowej

w lokalu mieszkalnym

    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

12.10.2020 r.

ABŚ.6743.10.4.2020

Krystyna Tecław Śmigiel, ul. Ogrodowa 6/1

Rozbudowa instalacji gazowej

w bud. mieszkalnym

 
     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

12.10.2020 r.

ABŚ.6743.6.18.2020

Kazimiera Szklarska Kościan Plac Paderewskiego 12/6, nr działki 1585/2  

Rozbudowa instalacji gazowej

w bud. mieszkalnym

    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

07.10.2020 r.

ABŚ.6743.6.17.2020

Sebastian Sforek Kościan, ul. Gostyńska, dz. 2586/2

Rozbudowa instalacji gazowej

w bud. mieszkalnym 

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

07.10.2020 r.

ABŚ.6743.5.63.2020

Ryszard Habernik Śmigiel, ul. Południowa, dz. 324

Rozbudowa instalacji gazowej

w bud. mieszkalnym

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

01.10.2020 r.

ABŚ.6743.7.20.2020

Renata i Jakub Pawlik Nowe Oborzyska ul. Prosta nr 1 dz. 71

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częscią garażową oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

21.09.2020 r.

ABŚ.6743.7.19.2020

Gmina Kościan Wyskoć, dz. 444, 466, 467, 460

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Wycofanie wniosku 24.09.2020 r.   

17.09.2020r.

ABŚ.6743.6.15.20

MPROJEKT Sp. z o.o., Sp. k. Kościan nr działki 3412, 3413

Budowa sieci zewnetrznych i przyłączy wod.-kan

Wycofanie wniosku 15.10.2020 r.   

10.09.2020 r.

ABŚ.6743.7.18.2020

Maria i Karol Czeszak Kokorzyn, dz. 384/64

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Sprzeciw

04.11.2020 r.

 

02.09.2020

ABŚ.67438.6.2020

Magdalena Piotrowska Piechanin dz. 192/3, 192/21, 192/8

budowa sieci wodociągowej

Wycofanie wniosku 21.09.2020 r   

31.08.2020 r.

ABŚ.6743.17.2020

ENEA  Operator Sp. z o.o. Wyskoć dz. 439, 440, 444, 461,

Budowa linii napowietrznej

nn 0,4 kV

Wycofanie wniosku 09.09.2020 r.  

26.08.2020 r.

ABŚ.6743.10.3.2020 r.

PSG Sp. z o.o. Śmigiel, dz. 1846/2, 1848 Budowa gazociągu śr/c    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

06.08.2020 r.

ABŚ.6743.9.11.2020

Tomasz Kasztelan

Mościszki dz. 61/65

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

06.08.2020 r.

ABŚ.6740.7.16.2020 r.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Nowe Oborzyska dz. 120/3, 120/4, 110/2

Budowa sieci kablowej , energetycznej nn 0,4 kV wraz z szafą i zlączem energetycznym

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

30.07.2020 r.

ABŚ.6743.6.14.2020

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Kościan, dz. 3514/4, 3511, 3512, 3412, 3413

Budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV wraz z szafami energatycznymi nn 0,4 kV

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

30.07.2020 r.

ABŚ.6743.9.10.2020

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Krzywiń dz. 1018

Rozbudowa sieci kablowej

nn 0,4 kV

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

23.07.2020

ABŚ.6743.8.5.2020

Krzysztof Sosnowski

Piechanin dz. 206/26, 206/15

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.07.2020 r.

ABŚ.6743.6.12.2020

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

Kościan, rejon ul. Piastowskiej, dz. 12490, 2476/4, 2475/2, 2475/4, 2475/5, 2475/6, 2475/7, 2475/8, 2475/9, 2475/10, 2475/11, 2475/12, 2475/13

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w drodze,

 

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

16.07.2020

ABŚ.6743.7.14.2020

MProjekt Sp. z o.o.

Kurza Góra , ul. Gostyńska dz. 213/7, 207/3, 207/5, 428/6, 205/2, 201/6, 200/7, 200/6, 199/6, 199/7 oraz Kościan dz. 3413 3412

Budowa sieci gazowej śr./c z rur PE   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

07.07.2020r.

ABŚ.6743.6.11.2020

Gmina Miejska Kościan

Kościan ul. Młyńska nr działki 1988/1, 1988/2, 1989, 2000/1, 2008

Przebudowa kanalizacji deszczowej    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

08.07.2020 r.

ABŚ.6743.7.13.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Nowe Oborzyska dz. 48/2 48/7 48/13

Budowa sieci gazowej śr./c.   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

08.07.2020r.

ABŚ.6743.6.10.20

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Kościan ul. Podgórna nr działki 2405/1, 4327, 4349, 2526/5, 2467/9

Budowa sieci gazowej śr./c    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

02.07.2020 r.

ABŚ.6743.7.12.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Pelikan, ul. Poprzeczna

dz. 333/1 332/2 331/6

Budowa sieci gazowej śr./c   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

30.06.2020r.

ABŚ.6743.9.9.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Żelazno, dz. 181/30, 503, 181/17

siec kablowa energetyczna nn 0,4kV ze złączem kablowym    

25.06.2020r.

ABŚ.6743.6.9.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Kościan ul. Fabryczna i Pogodna nr działki 636/2, 636/3, 648/1, 624/1 Budowa gazociągów n/c dn 125PE    Nie wniesiono sprzeciwu na złoszenie dokonane przez inwestora

22.06.2020 r.

ABŚ.6743.7.11.2020

ENEA Operator Sp. z o.o. Racot, 108/2, 108/1, 109/8, 109/7, 7173/1, 7173/2, 109/9, 108/3, 105/3, 104/4, 102/2, Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem i szafką kabl.  nn 0,4 kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej wraz ze stanowiskami słupowymi   Nie wniesiono sprzeciwu na złoszenie dokonane przez inwestora

10.06.2020r.

ABŚ.6743.6.8.2020

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Kościan ul. Podgórna nr działki 2526/5, 2467/1, 2467/2, 2467/3, 2467/4, 2467/5, 2467/6, 2467/8, 2467/9, 2465/4, 2465/5, 2465/6, 2465/7, 2465/8 Budowa sieci wodociagowej    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

09.06.2020 r.

ABŚ.6743.7.10.2020

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Stare Oborzyska, dz. 158/65, 248/1, 152/15 Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

01.06.2020

ABŚ.6743.9.8.2020

Wojciech Łaszkowski Mościszki, dz. 117/13 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

01.06.2020

ABŚ.6743.9.7.2020

ENEA Operator Sp. z o.o. Łuszkowo, dz. 598/2 Budowa linii energetycznej nn 0,4kV    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

27.05.2020

ABŚ.6743.9.6.2020

ENEA Operator Sp. z o.o. Żelazno, dz. 508, 503, 295/19, 181/29 Budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4kV    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

19.05.2020r.

ABŚ.6743.9.5.2020

Gmina Krzywiń Krzywiń, dz. 1201/28 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

19.05.2020r.

ABŚ.6743.6.7.2020

Inwest Gold-Dom Lech Ratajczak Kościan ul. Katna nr działki 4131/4 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewn. instalacji gazowej    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

07.05.2020 r.

ABś.6743.7.9.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Nowy Lubosz, dz. 59/11, 68/3, 69/3, 70/3, 71/7 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 1000 RC dn 63 SDR 11   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

07.05.2020 r.

ABŚ.6743.7.8.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Kiełczewo, ul. Łanowa dz. 798/4 Budowa sieci średniego ciśnienia dn 63 mmm PE Wycofanie wniosku 19.05.2020 r.  

22.04.2020r.

ABŚ.6743.6.6.20

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Kościan odcinek od ul. Zygmunta Sierakowskiego do ul. Wielichowskiej nr działki 4105/3, 4105/2, 1162/1, 798/2, 4105/1, 4142/2, 4239/11, 4249/1. Budowa sieci wodociagowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

16.04.2020 r.

ABŚ.6743.10.2.2020

 Grzegorz i Daniel Majorczyk  Nietążkowo, dz. 647/9 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

17.04.2020 r.

ABŚ.6743.7.7.2020

ENEA Operator Sp. z o.o. Łagiewniki dz. 289/6, 290/3, 462/2, 462/3 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania obiektu Wycofanie wniosku 24.04.2020 r.  

16.04.2020

ABŚ.6743.8.4.2020

ENEA Operator Sp. z o.o. Słonin dz. 272/8, 254, 272/3, 272/9, 272/1, 274/1, 275, 276/1, 276/3, 367/1, Betkowo dz. 68/5, 24/2, 68/10, 68/8, 68/24, 68/15, 68/19 Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV, budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem i szafką kablową    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

08.04.2020r.

ABŚ.6743.6.4.20

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Kościan rejon ul. Północnej nr działki 3365, 3364/23, 3364/10, 3364/7 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

08.04.2020r.

ABŚ.6743.6.5.20

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

Kościan ul. W. Maya, Skwer Krimpen nr działki 1171, 1168, 1402, 1167/11

Budowa sieci wodociagowej

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

31.03.2020 r.

ABŚ.6740.7.6.2020

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Stare Oborzyska dz. 158/65 248/1 152/15

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.03.2020 r.

ABŚ.6743.9.4.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Lubiń dz. 361

Rozbudowa sieci kablowej

nn 0,4 kV

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.03.2020 r.

ABŚ.6743.9.3.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Jerka dz. 847, 945 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączem kablowym nn 0,4 kV dla zasilania obiektu    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

13.02.2020r.

ABŚ.6743.9.2.2020

Bernadeta Makałowska

Bieżyń dz. 420 Przebudowa elewacji budynku mieszkalnego - wykucie otworu drzwiowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

10.03.2020r.

ABŚ.6743.6.3.2020

Gmina Miejska Kościan

Kościan ul. Pogodna nr działki 4409, 4402, 4477/2, 648/1, 648/2 Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

09.03.2020 r.

ABŚ.6740.7.5.2020

Jarosław Jąder

Pelikan dz. 16/7, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 16/14, 16/16 - obręb Czarkowo Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przylączami - szt. 5   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

05.03.2020

ABŚ.6743.8.3.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Stary Gołębin, dz. 76/34, 76/35 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

03.03.2020 r.

ABŚ.6743.8.2.2020

Katarzyna Putniewicz

Betkowo, dz. 68/19 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego - adaptacja projektu typowego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

28.02.2020 r.

ABŚ.6740.7.4.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Pianowo - dz. 3/21, 3/3, 269/2, 16 Budowa złącza kablowego SN wraz z linią kablową SN-15 kV   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

28.02.2020 r.

ABŚ.6743.7.3.2020

AGRO-PROGECS

Sp.z o.o.

Pianowo dz. 3/21 - obręb Nowe Oborzyska Budowa przyłącza kablowego SN-15kV wraz z  kontenerową stacją transformatorową   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

26.02.2020r.

ABŚ.6743.10.1.2020

ENEA Operator Sp. z o.o. Nowa Wieś nr działki 43/1, 43/10, 44, 49/2, 51/1  Budowa linii energetycznej sprzeciw 12.03.2020 r.  

17.02.2020r.

ABŚ.6743.6.2.2020

GMINA MIEJSKA KOŚCIAN

Kościan Os. Ogrody nr działki 3837/2, 3845/1, 3832/15, 3844/46, 4459

Budowa oświetlenia Osiedla Ogrody   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

06.02.2020r.

ABŚ.6743.6.1.2020

GMINA MIEJSKA KOŚCIAN

Kościan ul. Fabryczna nr działki 636/1, 636/2, 636/3, 636/5, 636/6

Przebudowa ul. Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

29.01.2020

ABŚ.6743.7.2020

PKP Energetyka S.A

Kurza Góra dz. 365/2

Przebudowa sieci elektroenerg. kabl. SN i kontener. stacji SN   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.01.2020

ABŚ.6743.9.1.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Bieżyń, dz. 95/8, 177/1

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką kablową oraz złączem kablowo-pomiarowym    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

13.01.2019 r.

ABŚ.6740.7.1.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Nowe Oborzyska dz. 3/3, 3/5, 3/10

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączem kablowym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

03.01.2020r.

ABŚ.6743.8.1.2020

Mardrog Maciej Kubacha

Borowo nr działki 317, 319/22, 320/3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłacze wodociagowe i kanalizacji samitarnej, hydrant p.poż. podziemny   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.12.2019 r.

ABŚ.6743.7.20.2019

Gmina Kościan

Kurza Góra, ul. Rolna dz. 407, 367/2, 366/1, 367/3, 367/4, 368, 373/3, 373/1, 375/2

Miasto Kościan dz. 3392

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

19.12.2019r.

ABŚ.6743.6.9.19

FOLPLAST Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Koscian ul. Składowa

nr działki 3356/54, 3356/55

budowa sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowej z przyłączem    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

28.11.2019

ABŚ.6740.8.13.2019

Monika Walicht

Betkowo dz. 32/15

Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.11.2019 r.

ABŚ.6743.19.2019 r.

Polska Spólka Gazownictwa Sp. zo.o.

Racot dz. 323/1 292/1 293/1

Budowa sieci gazowej śr.c.dn 63PE   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.11.2019 r.

ABŚ.6743.7.18.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Nowy Dębiec dz. 65 174/10

Budowa sieci gazowej śr.c.dn63PE   Inwestor wycofał wniosek

19.11.2019r.

ABŚ.6743.6.8.19

Gmina Miejska Kościan

Kościan Os. Konstytucji 3 Maja

nr działki 2948/11

Rozbiórka oraz budowa oświetlenia placu wewnętrznego osiedla   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

15.11.2019 r.

ABŚ.6743.7.17.2019

PSG Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

Karolina Śliwińska

Stare Oborzyska

dz. 281/6, 280/12, 279/15, 277/8, 276/13

budowa gazociagu śr/c dn 63PE   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

ABŚ.6743.8.12.2019

15.11.2019

Dawid Ratajczak

Głuchowo

dz. 10/13, 10/45, 10/39, 10/38, 10/37, 10/36, 10/35, 10/40, 10/41, 10/42, 10/43, 10/44

budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

ABŚ.6743.8.11.2019

14.11.2019

Gmina Czempiń

Czempiń dz. 865 Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4kV i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych   Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót

ABŚ.9743.8.10.2019

14.11.2019

Gmina Czempiń

Czempiń dz. 1246/1, 1246/3 Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4kV i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych   Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót

ABŚ.6743.8.9.2019

14.11.2019

Gmina Czempiń

Czempiń dz. 1230, 1231, 1232 Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4kV i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych   Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót

ABŚ.6743.8.8.2019

14.11.2019

Gmina Czempiń

Czempiń dz. 1103/3,1103/4,1103/10 Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4kV i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych   Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót

07.11.2019 r.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kokorzyn dz. 160/2, 400/1, 443/1 Budowa linii kablowej 0,4 kV  wrz z szafką kablową i złączem kablowym  Wycofanie wniosku 14.11.2019 r.  

08.11.2019

ABŚ.6743.8.7.2019

DUON

Dystrybucja Sp. z o.o.

Piechanin, dz. 205/6 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

29.10.2019

ABŚ.6743.9.8.2019

ENEA Operator Sp. z o.o. Łuszkowo dz. 925, 622, 614, 997/2 Przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

11.09.2019

ABŚ.6743.8.6.2019

Krzysztof Roszak Piechanin, dz. 206/17, 206/26, 185, 159 Budowa sieci wodociągowej z przyłączem   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

02.09.2019

ABŚ.6743.8.5.2019

Arkadiusz Szych Bieczyny, dz. 112/2, 112/1, 100, 99/21 Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.08.2019 r.

ABŚ.6743.7.15.2019

Kołacka Anna Stare Oborzyska dz. 157/21, 157/15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylączem wod.-kan. do bud. mieszkal.   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.08.2019r.

ABŚ.6743.6.2019

Bertold Szwarc Kościan nr działki 3844/44 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

13.08.2019

ABŚ.6743.6.6.2019

Gmina Miejska Kościan Koscian Os. Konstytucji 3 Maja nr działki 2948/11 Rozbiórka oraz budowa oświetlenia placu wewnętrznego osiedla  27.09.2019r.  sprzeciw

13.08.2019

ABŚ.6743.9.7.2019

Enea Operator Sp. z o.o. Mościszki dz. 117/14, 117/16, 117/18, 117/19 Budowa lini kablowej nn 0,4kV wraz z szafką kablową i złączem Kablowym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

06.08.2019

ABŚ.6743.6.5.2019

Gmina Miejska Kościn Kościan dz. 2948/17, 2948/27, 2948/28, 2948/48, 2948/49, 2948/42 Budowa oświetlenia    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

15.07.2019

ABŚ.6743.7.13.2019

Bernadeta Kaźmierczak Nowe Oborzyska, dz. 140/16, 140/47, 148/2, Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgloszenie dokonane przez Inwestora

15.07.2019 r.

ABŚ.6743.7.12.2019

Gmina Kościan

Kokorzyn, dz. 400/3, 373/4, 392/4, 390/3, 391/4, 389/2, 388/3, 387, 386/4, Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

02.07.2019

ABŚ.6743.9.6.2019

Gmina Krzywiń

Mościszki dz. 117/1, 117/14, 117/16, 117/19, 117/26, 116/3, 116/6, 116/13, 116/16, 117/29 Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

26.06.2019

ABŚ.6743.8.4.2019

Adrian Włochal

Betkowo, dz. 25/32 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Inwestor wycofał wniosek

14.06.2019

ABŚ.6743.6.4.2019

Gmina Miejska Kościan

Kościan dz 1749, 1762/3, 1762/5, 1762/6, 1898/1, 1898/5, 1898/6, 1898/7, 1898/8, 1898/9, 1898/10, 1898/11, 1898/13, 1898/14, 1898/15, 1898/16, 1900 Budowa oświelenia placu wolności oraz ul. Nadobrzańskiej w Kościanie   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

31.05.2019

ABŚ.6743.9.5.2019

 ENEA Operator sp. z o.o. Nowy Dwór dz. 415 Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4kV   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

27.05.2019

ABŚ.6743.6.3.2019

Wodociagi Kościańskie Sp. z o.o.

Kościan ul. Topolowa i Torowa nr działki nr działki 3244/4, 3245/3, 3257/1, 3258/2, 3266, 3265, 3269, 3245/1, 3243/3, 3244/3, 3305 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla ujęcia wody "Łazienki"   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.05.2019

ABŚ.6743.8.3.2019

MARDROG

Maciej Kubacha

Piechanin, dz. 205/7, 203/2, 199/3 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.05.2019

ABŚ6743.7.11.2019

Mateusz Naskręciak Nowe Oborzyska dz 114/5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.05.2019

ABŚ.6743.8.2.2019

Gmina Czempiń Czempiń, dz. 1041/1, 1041/2, 1041/4, 1041/5, 1047/1, 992, 953 Przebudowa linii energetycznej nn 0,4 kV (w ul. Łąkowej)   Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót

21.05.2019r.

ABŚ.6743.10.1.2019

FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Sp. z o o Bronikowo dz. 71, 73/2, 360/1, 360/3 Usunięcie elektrornergetycznej kolizji sieci napowietrznej SN-15kV  wycofano wniosek 05.06.2019r.  

14.05.2019r.

ABŚ.6743.8.1.2019

Gmina Czempiń Zadory, dz. 46/1, 102/4 Budowa lini elektroenergetycznej nn oraz lampy drogowej LED   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

14.05.2019 r.

ABŚ.6743.7.10.2019

Gmina Kościan Kawczyn 58, 105, Mikoszki 36 30/5 29/13 29/11 29/10 29/5 23/28 23/27 23/5 23/14 23/21 23/20 23/19 23/18 23/17 23/16 23/15 23/13 197/1 197/3 27/5 26/4 25/5 25/4 25/2 191/1 191/2 23/1 183 190/1 190/2 184 182 249 179 178 194 177 176 198 175 226/1 238 237 236 231 230 232 24/3 24/4 188/1 188/2 Budoa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  29.05.2019 r. Wniesiono sprzeciw na zgłoszenie dokonane przez inwestora dnia 29.05.2019 r.

26.04.2019 r.

ABŚ.6743.7.9.2019

Anna Dekarz Kiełczewo, ul. Ogrodowa dz. 790, 823/3, 955/3, 955/4, 955/5, 955/6, 955/7 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Wycofanie wniosku 07.05.2019 r.  

08.04.2019 r.

ABŚ.6743.7.8.2019

ENEA Operator Sp. z o.o. Kobylniki dz. 99 100/4 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV Wycofanie wniosku 25.04.2019 r.  

26.03.2019 r.

ABŚ.6743.7.7.2019

Krzysztof Garbacz Kokorzyn dz. 475/18 Rozbudowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwetora

20.03.2019 r.

ABŚ.6743.9.4.19

ENEA Operator Sp. z o.o. Jurkowo dz. 19/2, 16/1, 13/7, 13/6 Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4kV   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

20.03.2019 r.

ABŚ.6743.6.2.19

ENEA Operator Sp. z o.o. Kościan nr działki 4477/11 Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4kV    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

12.03.2019r.

ABŚ.6743.9.3.2019

Gmina Krzywiń Jerka dz. 861/42, 858/13, 858/14, 858/15, 858/16, 858/8 Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

12.03.2019r.

ABŚ.6743.9.2.2019

Gmina Krzywiń

Łagowo dz. 238, 54/2, 210/1 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

 08.03.20019 r.

ABŚ.6743.7.5.2019

Dino Polska S.A.

ul. Ostrowska nr 122 63-700 Krotoszyn

Stare Oborzyska dz. 65 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

08.03.2019 r.

ABŚ.6743.7.6.2019

ENEA Operator

Sp. z o.o. 

Kiełczewo dz. 825/1, 824/3, 823/5, 955/3, 955/4, 4312 Rozbudowa sieci kablowej nn 0,4 kV Wycofanie wniosku 26.03.2019 r.  

08.03.2019 r.

ABŚ.6743.7.4.2019

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Nowe Oborzyszka, dz. 140/17, 140/16, 140/15, 55/6 Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

 28.02.2019   r.

ABŚ.6743.7.3.2019

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Pianowo obręb Nowe Oborzyska nr działki 3/3, 8, 12/8, 12/10, 12/14 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami kablowymi SK oraz złaczem kablowo-pomiarowym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

 22.02.2019r.

ABŚ.6743.7.2.2019

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Kobylniki, dz. 101/39, 93/5, 64/1, 73, 110/1 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV Wycofanie wniosku 12.03.2019 r.  

 25.02.2019 r.

 ABŚ.6743.7.1.19

Szymon Kaźmierczak Stare Oborzyska dz. 276/13, 277/8  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

11.02.2019r.

ABŚ.6743.6.1.19

Wodociagi Kościańskie Sp. z o.o.

 Kościan ul. Kaźmierczaka

nr działki 223/10

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

 17.12.2018r.

ABŚ.6743.10.12.18

P.P.U. STERNA Robert Sterna

Śmigiel ul. Leszczyńska nr 26

nr działki 906/6

 Budowa Parterowa kontenerowa stacji transformatorowej nr K-3262    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

13.12.2018r.

ABŚ.6743.6.14.2018

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Kościan ul. ŚMIGIELSKA

nr działki 3938/2, 158/3, 3941/3

 Rozbudowa sieci kablowej nn wraz z wymianą linii napowietrznej nn.   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

30.11.2018r.

ABŚ.6743.6.13.2018

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.  Kościan Dz. 3350/11, 3365, 3354, 3353  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze w rejonie ul. Północnej w Kościanie   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

26.11.2018r.

ABŚ.6743.8.7.2018

 Mateusz Grzelczyk Czempiń, dz. 557, 558/7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

08.11.2018 r.

ABŚ.6743.7.18.2018

 Joanna Wojciechowska  Nowe Oborzyska , dz. 48/2, 48/7, 48/13,

Budowa sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

25.10.2018 r.

ABŚ.6743.10.11.2018 

 Tomasz Pieśniak Śmigiel, dz. 1587 Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

19.10.2018 r.

ABŚ.6743.6.12.2018 

 

Wodociągi Kościańskie

Sp. z o.o. 

Kościan ul. Żółtkowskiego nr działki 2403/2 Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

09.10.2018 r.

ABŚ.6740.7.17.2018 

Bartłomiej Milczyński Stare Oborzyska, dz. 157/11, 157/15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

25.09.2018r.

ABŚ.6743.6.11.18

Wodociągi Kościańskie

Sp. z o.o. 

Kościan ul. Piaskowa nr działki 236 Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

28.08.2018 r.

ABŚ.6743.10.10.2018

Gmina Śmigiel Nietążkowo dz. 129/1, 57, 64, 812, 806, 807, 808, 809

Przebudowa ulicy Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej 

 

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez Inwestora

30.08.2018 r.

ABŚ.6743.7.15.2018

Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15 64-000 Kościan

Mikoszki, dz. 197/3, 232, 24/3, 231, 230, 236, 237, 238, 226/1, 175, 198, 176, 177, 194, 178, 179, 249, 182, 184, 190/1, 190/2, 185, 188/1, 188/2, 186,     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

28.08.2018

ABŚ.6743.6.10.18

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Kościan, ul. Sierakowskiego/Zachodnia dz. nr 4092/1, 4092/5, 4092/6, 4092/7, 4092/8, 4092/8, 4092/10, 4092/11, 4092/12, 4092/2, 4093/4, 4093/6, 4093/8, 4093/10, 4093/12, 4093/13, 4093/14, 4093/15, 4093/16, 4093/17, 4093/18, 4093/19, 4093/20, 4093/21, 4095/2, 4097/3, 4098/1, 4098/3. Budowa sieci elektroenergetycznej, kablowej n.n.   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

22.08.2018 r.

ABŚ.6740.8.6.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu  Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i i przyłącza

Zadory, dz. 246, 153, 46/1,             Piotrowo I, dz. 54, 41,                     Piotrowo II, dz. 47                

wycofano wniosek  

21.08.2018 r.

ABŚ.6743.6.9.2018

Gmina Miejska Kościan Kościan, ul. Młyńska dz. 704/1, 1998/2, 1957/2

Budowa kanalizacji deszczowej        w rejonie Ronda Solidarności            i ul. Młyńskiej w Kościanie

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

21.08.2018 r.

ABŚ.6743.8.5.2018

Paweł Sobkowiak Czempiń, dz. 548, 546/1 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.08.2018 r.

ABŚ.6743.7.14.2018

ENEA Operator Sp. z o.o.

Racot ul. Morelowa i ul. Wiśniowa

dz. 261/53, 261/37

Budowa linii kablowej nn wraz z szafką kablową SK4 oraz złączem kablowym 0,4 kV   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 05.07.2018 r.

ABŚ.6740.8.4.2018

Joanna Lajszner Słonin dz. 212/2 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
03.07.2018 r.

ABŚ.6743.10.9.2018

Bogumiła Maria Franek Czacz ul. Wielichowska 56a, nr działki 246/1 Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wycofano wniosek  

29.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.13.2018

Gmina Kościan

Kokorzyn, dz. 339/2, 333/1 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej   Nie wniesiono spraeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

29.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.12.2018

Gmina Kościan Racot, dz. 64/39, 266/48 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

29.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.11.2018

Gmina Kościan Pelikan, dz. 260/2, 393, 381/8 - obręb Sierakowo Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   Nie wniesino sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.06.2018

ABŚ.6743.10.8.2018

Ewa i Dominik Ajchler Żegrówko dz. 162 Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

20.06.2018

ABŚ.6743.10.7.2018

 Hanna i Bogusław      Karolczyk Bronikowo, dz. 213 przebudowa z rozbudową bud. mieszk. i zmiana sposobu uzytkowania   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

14.06.2018

ABŚ.6743.6.8.2018

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.  Kościan ul. Topolowa nr działki 3265, 3260/2, 3263, 3305, 3260/1 Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
07.06.2018 r.

ABŚ.6743.6.6.2018

Gmina Miejska Kościan Kościan ul. Jana Kochanowskiego nr działki 3686, 3664, 3983/2  Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. Jana Kochanowskiego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
07.06.2018 r.

ABŚ.6743.6.7.2018

Gmina Miejska Kościan Kościan ul. Topolowa nr działki 3266, 3265, 3261/29, 3263 Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Kościanie   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 07.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.10.2018

 Gmina Kościan Widziszewo, dz. 185/3, 138/19, 138/48, 138/46, 138/44, 138/42, 138/40, 138/38, 138/36, 189/2  Budowaoświetlenia ulicznego przy w Widziszewie   Inwestor wycofał wniosek

 07.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.9.2018

 Gmina Kościan Bonikowo, dz. 271, 267/1, 266/1 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sołeckiej Bonikowo   Inwestor wycofał wniosek

 07.06.2018 r.

ABŚ.6743.7.8.2018

 Gmina Kościan Czarkowo Dz. 60/2 Budowa oświetlenia ulicznego przy w Czarkowie   Inwestor wycofał wniosek

 29.05.20118 r.

ABŚ.6743.8.3.2018

 Jarosław Żaczyk Piechanin, dz. 206/19 Budowa budynku mieszkalnego jednorodz. typowego oraz zbiornika bezodpływowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

29.05.2018 r.

ABŚ.6743.10.6.2018

 Artur i Maria Kochanek Śmigiel, dz. 1757/2  Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.05.2018 r.

ABŚ.6743.10.5.2018

 Zbigniew Józefiak Nietążkowo, dz. 751 Budowa budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 17.05.2018 r.

ABŚ.6743.7.7.2018

Gmina Czempiń

Miasto Kościan dz. 3828, 3833/1

Pianowo, dz. 269/2, 225/2, 16 - obręb Nowe Oborzyska

Przebudowa linii kablowych SN i nn

w drodze Kościan, ul. Czempińska - Pianowo

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

15.05.2018 r.

ABŚ.6743.7.6.2018

Gmina Kościan Pianowo, dz. 16, 28/1 - obręb Nowe Oborzyska Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 576018P   Nie wniesiono sprzeciwu na złoszenie dokonane przez inwestora
09.05.2018 r.

ABŚ. 6743.10.4.2018

Bogdan Marciniak

Danuta Marciniak

Śmigiel, dz. 927/1 Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 02.05.2018 r.

ABŚ. 6743.7.5.2018

FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA

Artur Lajszner

Nowy Lubosz, ul. Leśna, dz. 124/5 Budowa budynku mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonanae przez inwestora

 02.05.2018 R.

ABŚ.6743.7.4.2018

FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA

Artur Lajszner

Nowy Lubosz, ul. Leśna, dz. 124/6 Budowa budynku mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 25.04.2018 r.

 ABŚ.6743.10.3.18

 Eugenia Kochanek Nowa Wieś ul. Śmigielska Dz. 91 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 24.04.2018 r.

ABŚ.6740.7.3.2018

 Kamila Lajszner Nowy Lubosz, dz. 7104/9 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnegoraz zbiornika bezodpływowego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 10.04.2018 r.

ABŚ.6743.7.2.2018 

Bernadeta Kaźmierczak Nowe Oborzyska dz. 84, 140/16, 140/15, 140/17, 55/5, 55/8, 55/4,  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

26.03.2018r.

ABŚ.6743.10.2.18

Krzysztof Nyczka Śmigiel dz. 264/1  Budynek mieszkalny jednorodzinny   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

15.03.2018r.

ABŚ.6743.6.4.18

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.  Kościan ul. Kątna , ul. Winowicza nr działki 4264, 4104/1, 4105/1, 4127, 4131/7, 4131/6 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

12.03.2018r.

ABŚ.6743.6.3.18

Gmina Miejska Kościan Kościan ul. Różana nr działki 1914, 1939, 1950/2 Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. Rózanej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

23.02.2018 r. 

ABŚ.6743.8.2.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. Betkowo dz. 52 Budowa sieci wodociągoqwej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

21.02.2018

ABŚ.6743.9.1.18

Zakład Usług Wodociagowych we Wschowie Sp. z o.o. Jerka ul. Polna nr działki287/3, 262 Budowa sieci wodociagowej z przyłączem wodociagowym   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

09.02.2018r.

ABŚ.6743.6.2.18

ENEA Operator Sp. z o.o. Koscian ul. Ks. Leona Stępniaka, Okrężna, nr działki 4451, 4444, 4452, 4442, 4424, 4439 Budowa sieci energetycznej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

24.01.208 r.

ABŚ.6743.8.1.2018

Dorota i Tomasz Picz Piechanin dz. 200/17 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

16.01.2018

ABŚ.6743.10.1.2018

Piotr Kozłowski Bruszczewo, dz. 182/5 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

16.01.2018

ABŚ.6740.7.1.2018

Lilianna i Jacek Witkowscy Nowy Lubosz, dz. 259 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

05.01.2018r.

ABŚ.6743.6.1.18

WodociągiKościańskie Sp. z o.o. Kościan ul. Gen. Chłapowskiego nr działki 3383/3, 3382. Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

ABŚ.6743.10.54.17

29.12.2017

Marek Karbowiak Nietążkowo, dz. 677/6   Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

29.12.2017

ABŚ.6743.10.53.2017
Piotr Nadolny Koszanowo, dz. 55/3  Budowa budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

29.12.2017

ABŚ.6743.10.52.2017
 Przemysław Gabryszak Sierpowo, dz. 72/5  Budowa budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

29.12.2017

ABŚ.6743.10.51.2017
 Mateusz Sroczyński Sierpowo, dz. 72/4  Budowa budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

28.12.2017

ABŚ.6743.10.50.2017 

Findo Home sp.z o.o.  Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

28.12.2017

ABŚ.6743.10.49.2017 

Findo Home sp.z o.o. Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

28.12.2017

ABŚ.6743.10.48.2017 

Findo Home sp.z o.o. Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

28.12.2017

ABŚ.6743.10.47.2017 

Findo Home sp.z o.o. Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

 28.12.2017

ABŚ.6743.10.46.2017 

Findo Home sp.z o.o. Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

 28.12.2017

ABŚ.6743.10.45.2017 

Findo Home sp.z o.o. Śmigiel ul Polna dz. 904/6  Budowa budynku mieszkalnego  15.01.2018r. Wniesiono sprzeciw dnia 15.01.2018r.

07.12.2017r.

ABŚ.6743.10.44.17

 Paweł i Ewelina Kupka Robaczyn dz. 168/3  Budowa budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

05.12.2017r.

ABŚ.6743.6.15.17

Gmina Miejska Kościan Kościan ul. Kręta nr działki 1932, 1950/2 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Krętej  27.12.2017r.  

20.11.2017r.

ABŚ.6743.10.43.17

Bartłomiej Ajchler Żegrówko, dz. 49/1 Budowa budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

28.11.2017 r.

ABŚ.6743.7.14.2017

Gmina Kościan Nowy Lubosz dz. 121/5, 121/6, 131/3, 122/6

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z wymianą istniejącego przyłącza wodociągowego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

09.11.2017r.

ABŚ.6743.10.42.2017

Enea

Oświetlenie Sp. z o.o.

Stara Przysieka Druga dz. 1, 2/1, 2/2  linia kablowa   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

27.10.2017 r.

ABŚ,6743.10.41.2017

Marcin i Weronika Konieczni Księginki dz. 346/1  Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

27.10.2017 r.

ABŚ,6743.7.13.2017

Gmina Kościan Turew dz. 127/8, 127/12, 135, 127/10, 126, 121, 123, 133, 119/1, 120/13, 120/3, 120/4, 120/9, 120/8, 127/12, 127/6, 127/11, 127/10, 120/15, 120/14, 124/3, 122/2, 124/1, 124/2, 115/10, 115/11, 115/6, Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

26.10.2017 r.

ABŚ.6743.7.12.2017

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Nowy Dębiec

dz. 169/2, 60/155, 60/156, 60/287,

Budowa linii kablowej 0,4 kV

do zasilania budynku letniskowego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

25.10.2017r.

ABŚ.6743.10.40.17

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. Nowa Wieś dz. 43/7, 44, 45, 49/2 Budowa sieci sanitarnej    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.10.2017r.

ABŚ.6743.10.39.17

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Żegrówko dz. 29, 30, 37/4, 155/2, 133 Rozbudowa sieci kablowej oraz słupów oświetleniowych    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 17.10.2017 r.

ABŚ.6743.7.11.2017

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Katarzynin dz. 89/3, 4, 5,

Choryń dz.101, 96, 92/57,

Wyskoć, dz. 358, 353, 325, 352/1,

(demontaż) Katarzynin, dz. 6/6, 6/7, 8,

Wyskoć, dz.  322/3, 346, 332/2, 345, 349, 325, 334, 7171/2,

Budowa sieci elektroenergetycznej nndo dz. 352/1 w Wyskoci

Demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

17.10.2017r.

ABŚ.6743.10.38.17

Norbert Skrzypczak Stare Bojanowo, dz. 37/1 Przebudowa z nadbudową bud. mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 13.10.2017 r.

ABŚ.6743.8.11

Gmina Czempiń Czempiń, ul. Krańcowa dz. 934/8 Przebudowa ul. Krańcowej w pasie drogowym drogi gminnej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

12.10.2017r.

ABŚ.6743.10.37.17

 Krzysztof Lasik Nietążkowo, dz.735  Budowa budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 09.10.2017r.

ABŚ.6743.6.14.17

Wodociagi Kościańskie

Sp. z o.o. 

Kościan, ul. Chłapowskiego dz. 3382, 3383/3 Budowa sieci wodociągowej    Wycofano wniosek
17

ABŚ.6743.10.35.17

Dominik Skoracki  Glińsko, dz. 85 Rozbudowa bud.mieszk. ze zm. spos. użytk.    Wycofano wniosek

 22.09.2017

ABŚ.6743.7.10.17

Hubert Mielnik  Pelikan dz. 339/2, 345/1 Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesini sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 22.09.2017

ABŚ.6743.7.10.17

ENEA Operator

SP. z o.o.

Kokorzyn dz.398/11, 398/30, 398/68, 398/64, 398/67 Budowa przyłącza kablowego 0,4 KV   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

19.09.2017 r.

 ABŚ 6743.8.10.17

Michał Itkowiak  Piechanin dz. 163/7, 163/29 Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

14.09.2017 r.

ABŚ.6740.8.9.2017

Adam Wojciechowski  Bieczyny dz. 99/21, 100, 112/,1 112/2, 112 /3, Budowa sieci kanalizacji wodociądowej, rozdzielczej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

14.09.2017r.

ABŚ.6740.6.13.17

Rafał Przybył Kościan ul. Bolesława Igłowicza nr działki 4393 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

14.09.2017r.

ABŚ.6743.10.33.17

Enea Operator

Sp. z o.o.

 Śmigiel, dz. 891/14, 891/15, 891/17, 891/18, 944, 929/14 Budowa sieci elektroenergetycznej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 
 

13.09.2017r.

ABŚ.6743.10.34.17
Małgorzata Prajs  Śmigiel, dz. 1829/1  budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

06.09.2017r.

ABŚ.6743.6.12.17
Gmina Miejska Koscian Kościan Os. Nad Łakami nr działki 3261/29, 3263 przebudowa drogi Os. Nad Łąkami z budową kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

06.09.2017r.

ABŚ.6743.6.11.17

Gmina Miejska Koscian Kościan ul. Topolowa nr działki 3263, 3265, 3305, 3261/85 przebudowa drogi ul. Topolowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora  

17.08.2017r.

ABŚ.6743.9.3.17

 

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Gierłachowo nr działki 174, 179, 234, 389 Budowa linii kablowych nn., przyłacza i złącza kablowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 25.08.2017

ABŚ.6743.10.32.17

Gmina Śmigiel  Żegrówko nr działki 539 Budowa linii kablowej nn 0,4kV, słupy oświetlenia drogowego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 
25.08.2017
ABŚ.6743.8.8.17
ENEA Operator Sp.   z o.o. Słonin dz. 116/12, 116/37, 116/36, 152, 199/1 Budowa linii kablowejnn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączami kablowymi   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

22.08.2017

ABŚ.6743.8.7.17

Gmina Czempiń Słonin dz. 152 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 22.08.2017

ABŚ.6743.10.28.17

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel dz. nr 613, 704 linia kablowa    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 22.08.2017

ABŚ.6743.10.29.17

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Nietążkowo dz. nr 57 linia kablowa    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

22.08.2017

ABŚ.6743.10.30.17

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel nr. dz 708, 712 linia kablowa    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 22.08.2017

ABŚ.6743.10.31.17

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel nr. dz. 555/1, 555/6, 572/1, 573/8, 574 linia kablowa    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 23.08.2017

ABŚ.7643.11.17

zm.ABŚ.6743.10.36.17

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

BIELAWY nr. dz.97/7, 98

ŻEGRÓWKO dz. 50

linia kablowa     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 22.08.2017r.

ABŚ.6740.6.10.17

Gmina Miejska Kościan Kościan, ul. Pólnocna dz. 3350/8, 3350/11, 3383/3  Budowa oświetlenia   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 
 17.08.2017 r.

ABŚ.6743.7.7.17

Gmina Kościan  Kurza Góra dz. 147/9, 163/4, 431, 148/4  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przebudową przyłącza wodociągowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

 17.08.2017 r.

ABŚ.6743.7.8.17

Gmina Kościan  Gryżyna dz. 413  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 

17.08.2017r.

ABŚ6743.9.3.17

Enea OperatorSp. z o.o.  Gierłachowo dz. 174, 179, 234, 389  sieć energetyczna   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 
  ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Bruszczewo nr dz. 220

Stare Bojanowo nr dz. 540/4

linia kablowa - obwód oświetleniowy    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Śmigiel Żegrówko nr dz. 532 linia kablowa - obwód oświetleniowy    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Śmigiel  Szczepankowo nr dz. 47 linia kablowa - obwód oświetleniowy    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Julia Konieczna Dominik Naskręt Słonin, dz. 116/32 Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego i zbiornika bezodpływowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora 
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Żegrówko dz. 132, 134, Karśnice dz. 529  linia kablowa - obwód oświetleniowy   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

20.07.2017r.

 ABŚ.6743.10.23.17

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Morownica, dz. 37, 58/3, 60  linia kablowa - obwód oświetleniowy    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

20.08.2017r.

 ABŚ.6743.10.22.17

 

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel, dz. 260/2, 277/5, 1541/2, 1543/2, 904/7, 249/3   linia kablowa - obwód oświetleniowy    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Nowa Wieś dz. 74, 92, 99   linia kablowa - obwód oświetleniowy   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Przysieka Polska dz. 450,466/2  linia kablowa - obwód oświetleniowy   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Bronikowo, dz. 73/2, 75/19, 144  linia kablowa - obwód oświetleniowy   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Morownica dz. 113/6  linia kablowa - obwód oświetleniowy   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Jakub Nowak Bielawy dz. 96  Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan Sieć :Kurowo dz. 107, Kawczyn dz. 59, 82, 105, 94, 115, 108, 140/1,

Przyłącza: Kawczyn dz. 38/2, 95, 96/1, 105, 36/1, 99. 34/1, 34/2, 100/1, 30/1, 93/2, 56/4, 56/2, 56/5, 57/2, 92, 91, 64/4, 64/3, 65, 39, 40, 28, 29, 101/1, 24/4, 113/1, 109, 108, 110, 139, 138, 141/6, 144/1, 145, 146, 147/1, 103, 94

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla kolektorów sanitarnych i rurociągów tłocznych

 

  Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

 14.07.2017r.

ABŚ.6743.6.9.17

Rafał Przybył Kościan, dz. 4393 budowa budynku mieszkalnego  04.09.2017r.  
  Artur i Ewelina Kozak Śmigiel nr działki 430/2, 430/4 Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

11.07.2017r.

ABŚ.6743.6.8.17
Lech Ratajczak Kościan nr działki 4131/11 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Słonin dz. 116/12, 116/37, 116/36, 152, 199/1

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączami kablowymi

10.08.2017 r. Wniesiono sprzeciw na zgłoszenie dokonane rzez inwestora
 

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Żelazno nr działki 508, 295/19, 295/23, 295/24, 295/25, 295/26, 295/27, 295/28, 295/29, 295/30, 295/31, 295/32, 295/33 Budowa linii kablowe nn 0,4kV wraz ze złączami   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Koszanowo nr działki 188, 200/7, 202/11  Rozbudowa sieci   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Wiesława Maik-Pol

Czempiń, ul. Polna nr 25

dz. 494/1, 494/4

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Wodociagi Kościańskie Sp. z o.o.

Koscian ul. Maya-Sierakowskiego-Zachodnia nr działki 4098/3, 4097/3, 4095/2, 4093/2, 4093/3, 4092/4, 4104/3, 4092/3, 4090/3, 4085, 4074/1, 4083, 1167/11, 4084, 4105/3, 4090/1, 4090/2 Budowa sieki wodociagowej i kanalizacji sanitarnej    Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Tadeusz Sroczyński

Koscian ul. Mieczysława Balcera

nr działki 4158

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan

Łagiewniki ul. Szkolna, ul. Górna Poprzeczna, dz. 244/4,244/3, 468/2, 468/1, 259/1, 290/3, 462/3, 259/3, 259/4, 462/2, 445, 245, 461, 468/1, 255, 262, 325/1, 267, 323, 324, 319, 268, 270, 271, 273, 274/4, 276, 312, 311, 279, 285, 287, 469, 302, 301, 289/6, 300, 299, 298, 296, 294, 293, 291, 292, 261, 263, 264, 269, 406/1, 278, 282, 289/8, 289/1, 399,

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Szymon Kaźmierczak Śmigiel dz. 929/10 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Jarosław

Ratajczak

Kościan ul. Wojciecha Maya 20, nr działki 1728 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Izabela Czarnecka Stare Oborzyska dz. 276/3, 276/10 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Grzegorz Żaczyk Piotrowo Drugie dz. 66/2 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Wincenty

i Genowefa Grzesiewicz

Śmigiel dz. 278/5 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Maria Czubińska Śmigiel dz. 1661/2 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Adrian Cichocki Piechanin dz. 94/4 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o.  Nowa Wieś nr działki 45, 74, 76 Rozbudowa sieci   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel nr działki 441/1, 441/2, 1765, 1766/7, 1766/9, 1782 Rozbudowa sieci   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Poladowo nr działki 98 Rozbudowa sieci    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea Oświetlenie Sp. z o.o.  Nowa Wieś nr działki 281, 282  Rozbudowa sieci    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15

Racot dz. 373 385 384 383 382 381 386 38/31 38/30 63 59/3 59/2 59/12 121/5 59/9 60 61 62/2 62/1 64/24 64/13 64/14 64/15 64/16 64/17 64/18 64/19 64/20 64/45 64/2 64/4 64/6 64/8 64/10 66/2 64/30 64/9 64/7 64/5 64/3 39/2 387 380 379 378 377 376 Usunięcie elektrycznej kolizji sieci napowietrznej nn-0,4 kV poprzez rozbiórkęodcinków istniejącej linii wraz z budową nowej sieci kablowej nn-0,4kV celem zasilania odbiorców końcowych energii elektrycznej w sieci ENEA   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora

16.01.2017r.

ABŚ.6743.9.1.17

Laura i Michał Skoraccy Koszanowo nr działki 358/22 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Jerzy Naskręt Betkowo dz. 20/23 20/32 24/1 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Bogumiła Cichocka Nowe Oborzyska dz. 108/7 108/10 199/2 202/6 114/5 Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel, dz. 857, 858, 979, 973, 866, 972, 967/2, 1843/3, 956/2, 958/2, 958/3 Budowa oświetlenia ulicznego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Stare Bojanowo, dz.213/5, 239/1, 240/1, 241/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/4, 246/7, 239/4, 240/4, 241/4, 249/21, 249/25 Budowa oświetlenia ulicznego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Zofia Nowakowska Koscian ul. Wielichowska 13, nr działki 323/2 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Nowa Wieś dz. 49/2, 52/5, 7111, 44 Budowa oświetlenia drogowego     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Śmigiel, dz. 1601, 1606 Budowa oświetlenia drogowego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Stare Bojanowo dz. 552 Budowa oświetlenia drogowego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan Szczodrowo dz. 156/30 134 119/15 158 109 125/4 75/2 126/2 156/9 125/19 125/17 119/19 119/18 119/16 119/14 119/13 119/12 119/10 119/5 119/6 125/13 125/9 125/8 125/7 125/16 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączmi   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Adam Dykcik Kościan ul. Igłowicza nr działki 4388 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Krystyna Michalak  Krzywiń nr działki 1184/9 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Miejska Kościan  Kościan ul. Stamma nr działki 412, 416 Przebudowa ulicy Stamma wraz z budową kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Miejska Kościan

 Kościan ul. Rezerwy Skautowej nr działki 470, 416, 479/3

Przebudowa ulicyRezerwy Skautowej wraz z budową kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   CDRL S.A Pianowo, ul. Kwiatowa nr 2, dz. 2/4, 2/6, 895/1, 905/4 Budowa przyłącza energ. SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową dla zasilania budynku hali magazynowej     Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Krzysztof Olbiński Kościan nr działki 4467/12 Budowa sieci wodociagowej PE/110 i kanalizacji sanitarnej pvc 200    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Śmigiel

Śmigiel, dz. nr 816, 907/1, 907/2, 1639

Nietążkowo, dz. nr 228/2, 122, 78

Budowa kanalizacji deszczowej w Śmiglu ul. Leszczyńska i w Nietążkowie ul. Leszczyńska   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan

Stare Oborzyska

dz. 176/3 261

Budowa oświetlenia ulicznego

w ul. Łąkowej

   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan Stare Oborzyska dz. 158/16 158/18 158/65 158/66 167/2 168 176/3 248/2

Budowa oświetlenia ulicznego

w ul. Polnej i ul. Bocznej

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Ewa Andrzejewska  Kościan, dz. nr 843 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea Oświetlenie Sp. z o.o.  Mościszki dz. nr 92, 99/4 Sieć elektroenergetyczna wraz ze słupami oświetleniowymi   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea Oświetlenie Sp. z o.o.  Mościszki dz. nr 252/8, 254, 61/26, 61/45, 61/53 Sieć elektroenergetyczna wraz ze słupami oświetleniowymi   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Śmigiel  Śmigiel dz. 1415/2, 1833, 1431, Nietążkowo dz. 700 Sieć elektroenergetyczna wraz ze słupami oświetleniowymi    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

 Gmina Śmigiel

 

Śmigiel dz. 962, 944, 942/11, 942/36, 943/6, 929/14 Sieć elektroenergetyczna wraz ze słupami oświetleniowymi    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Kościan ul. Poznańska nr dz.3817, 3820, 3822  Przebudowa i remont stacji redukcyjnej gazu II średniego ciśnienia   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Kościan ul. Śmigielska nr dz. 218/1 Przebudowa i remont stacji redukcyjnej gazu II średniego ciśnienia   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Damian Pieśniak  Nietążkowo dz. 759 Budowa budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan  Turew dz. 128 Budowa oświetlenia ulicznego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan

Stare Oborzyska

dz. 352, 168, 158/66, 158/16, 158/18, 350/1

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej i ul. Polnej wraz z kolektorem i wylotem do stawu w ul. Świerkowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan

Racot, ul. Czereśniowa,

dz. 313/1 261/112 261/106 261/111 261/110 261/127 261/129 261/131 261/133 261/91 261/128 261/130 261/79 261/78 261/77 261/76 261/132 261/134 261/73 261/107 261/69 261/67 261/66 261/64 261/63 261/62 261/61 261/60 261/59 261/58

Budowa kanalizacji sanitarnej

w ulicy

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Czempiń Jarogniewice dz. 549 519/2 518/1 520 98 99 100 165 148 125 156 163 276 693 694 695 696 697 698/2 268 277 701 691 636 640/2 639 692 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granicy działek   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Dorota Kaczmarek  Stare Tarnowo nr 18

Rozbudowa z nadbudową  i przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Miejska Koscian

Kościan Os. Konstytucji 3 Maja nr działki 2949/29, 2949/32

Budowa oświetlenia osiedla

Konstytucji 3 Maja

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

FROST

Barbara Wegenke

Jarogniewice dz. 660 664/49, 664/43, 664/15, 664/14, 664/13, 663, 661,

Budowa kolektora odpowadz. oczyszcz. ścieki z oczyszczalni do rowu - Sieć kanal. sanit. z rur PCW-U śr. 200 mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Śmigiel Koszanowo, nr działki 49, Śmigiel, nr działki 845, 772/2 Budowa sieci kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Śmigiel Koszanowo, nr działki 200/7, 188, 199/1, Śmigiel, nr działki 1229 Budowa sieci kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Magdalena Kaczmarek

Piechanin nr działki

198/1, 198/22

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Czempiń

Słonin nr działki 367/1, 254, 169/4, 198, 170, 152, 24, 54, 44, 129

Borowo nr działki 235, 233, 220, 221, 219

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłaczy do granicy działek   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Joanna i Bartłomiej

Milczyńscy

Stare Oborzyska

nr działki 157/11

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   

Agnieszka i Jarosław Konopińscy

 Czacz ul. Wielichowska

nr ewid. gr. 225/7

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Kinga Wasilewska

Szymon Grad

Nietążkowo ul. Leśna nr ewid. gr. 56/3, 56/8 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Czempiń

Zadory dz.246, 46/1 153

Piotrowo I dz. 54, 41 Piotrowo II dz. nr 47

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścików i przyłączami do granicy działek   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Anna i Mariusz Izydorczyk Koszanowo ul. Breszczewska nr ewid. gr. 35/9 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

ENEA Operator     Sp. zo.o.

Widziszewo, ul. Lipowa dz. 21/23, 21/55, 28/15, 171 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej               nn 0,4 kV   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Bernadeta Drozda Kościan ul. Cienista 5, nr ewid. gr. 3427 Rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego - taras, schody zewnętrzne   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny         w Śmiglu

 Śmigie, ul. Witaszka Budowa sieci wod. i kan. sanitarnej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Monika i Fabian Maćkowiak Bieczyny dz. 99/38 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Kamil Trąbka

Marta Bajsztok

Kurza Góra dz. 327/22 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15
64-000 Kościan

Sierakowo, dz. 393 394/3 381/8

Czarkowo, dz. 16/17/ 16/10 16/23

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE100 SDR17 śr. 110/6,6 mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15
64-000 Kościan

Stare Oborzyska, dz. 168 158/18 158/16 248/2 158/66 157/14 157/15 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE100 SDR17 śr. 110/6,6 mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Marta i Marek Turkowiak Gryżyna, dz. 268/3 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Gizela i Krzysztof Kupka Kokorzyn, ul. Ogrodowa nr 8/2, dz.398/40 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłszenie dokonane przez inwestora
  Dawid Bogdanowicz  Bruszczewo dz.274/7 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłszenie dokonane przez inwestora
 

ENEA

Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

 

Pianowo, dz. 1/5, 2/6, 4/3, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 8 - obręb geod. Nowe Oborzyska

Budowa elektroenergetycznej siecikablowej nn 0,4 kV do zasilania działek nr ewid. 4/7, 4/9 w Pianowie 

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15

64-000 Kościan
Kokorzyn, dz. 398/30, 398/59, 398/68 Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej z rur PE100 SDR17, średnicy 110/6,6mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15

64-000 Kościan

 

Kurza Gór, dz. 447

Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej z rur PE100 SDR17, średnicy 110/6,6mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Czempiń

ul.24 Stycznia nr 25

64-020 Czempiń

Nowy Gołębin dz. nr 71, 97

Gorzyczki, dz. nr 90, 103,

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Gorzyczki-Nowy Gołębin-cz.III - Sieć kanalizacji sanitarnej dla Nowego Gołębina z przerzutem do Gorzyczek   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Czempiń

ul.24 Stycznia nr 25

64-020 Czempiń

Gorzyczki, dz. nr 22, 44, 103,

Boprowo, dz. 272, 283, 200, 201, 285, 297, 213/2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Gorzyczki-Nowy Gołębin-cz.II - Sieć kanalizacji sanitarnej dla Gorzyczek z przerzutem do Borowa   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Czempiń

ul.24 Stycznia nr 25

64-020 Czempiń

Borowo, dz. nr 285, 272,

Gorzyce, dz. nr 43, 76, 89, 95,  135, 192,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Gorzyczki-Nowy Gołębin-cz.I - Sieć kanalizacji sanitarnej dla Gorzyc z przerzutem do Borowa   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15

64-000 Kościan

Racot ul.Wodna ul.Łąkowa

dz. nr 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 33/2, 33/3, 192/1, 196/1, 202/1, 289/1, 290/1, 291/3, 292/1, 292/3, 292/4, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 293/9, 293/10, 294/4, 294/5, 294/6, 295/7, 295/13, 295/15, 295/16, 295/18, 295/32, 295/33, 295/35, 295/37, 323/1

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wodnej i Łąkowej, w miejscowości Racot   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Róża Grzelewska  Bronikowo, dz. 183 Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Małgorzata            i Mirosław Marciniak

 

 Śmigiel, dz. 1819, 1820 Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Jadwiga i Zbigniew 

Olszewscy

 Krzywiń, dz. 1146 Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz zbiornika bezodpływowego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Śmigiel Czaczyk dz.122 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan Kobylniki, dz. 37, 44, 47/1, 47/2, 48, 49/1, 49/4, 50/5, 50/7, 51/2, 52, 54, 57/1, 57/3, 59/1, 60/1, 62, 65, 67, 68/2, 69, 70/2, 71/1, 72, 80, 85/5, 85/19, 85/24, 85/26, 89, 91/2, 91/3, 92, 94, 96, 97, 98/3, 98/5, 98/7, 98/8, 98/9, 98/13, 99, 100/2, 101/23, 115/2, 133, Kokorzyn, dz. 352/3, 353, Zgłoszenie robót budowlanych: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z rurociagiem wodociągowym w miejscowości Kobylniki i linią kablową zasilajacą przepompownię ścieków   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Krzysztof Kasperski  Kokorzyn, dz. 160/2

Zgłoszenie budowy

jednorodzinnego budynku mieszkalnego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Fabryka Urządzeń Kolejowych Przysieka Polska dz. 213/16, 213/18, 418/10, 418/11, 418/12, 418/1, 213/5, 213/10, 212, 418/5 Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Dawid Teodorczyk

Kościan ul. Z. Sierakowskiego 24A,    nr działki 966

Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego o schody zewnętzne wraz z nadbudową    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Tomasz Piotrowiak Przysieka Polska, dz. 102,106 Zgłoszenie budowy elektroenergrtycznego przył. oraz stacje transformatorową  14.03.2016r. Wniesiono sprzeciw na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

Agnieszka Rzepka

i DominikKościuszko

Głuchowo, dz. 84/10

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

i zbiornika bezodpływowego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszeniedokonane przez inwestora
  Maciej Augustyniak Żegrówko, dz.508/1

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

i zbiornika bezodpływowego

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Józef Bąk Kiełczewo, dz.364/2 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Robert Kasprzak Jerka, dz. 1214 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Mościszki dz. 117/1, 117/14, 117/16, 117/19, 117/26, 116/3, 116/6, 116/13, 116/16 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Ewa Matuszewska Śmigiel, dz. 939/4 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

 

 Tomasz Przybylski

   Nowy Lubosz, dz. 112/1

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Marta Włodarska,
Jolanta Graf, Ryszard Graf
Betkowo, dz. 25/58 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Paweł Bąk Spławie 11, dz. 166 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Hubert Maruszewski Kościan, ul. Moniuszki 3, dz. 2281 Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Enea- Operator Sp. z o.o. Stare Oborzyska, dz. 158/65, 152/27, 152/29, 157/17, 157/15, 157/27 Budowa sieci energetycznej kablowej n.n. 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Danuta
Sosnowska
Czempiń,ul. Stęszewska 20/1 , dz. nr 138 Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Gmina Kościan Obręb Mikoszki- dz. 67/1, 43, 47, 48/3, 48/1, 42, 41, 40/3, 35/2
Obręb Bonikowo- dz. 1, 8, 2, 3,  5, 9, 7017/1, 7018, 7019, 11/1, 42, 41/6, 41/8, 26/22, 303, 298, 44, 43, 45, 46, 49, 50, 51/1, 309
Obręb Łagiewniki- dz. 208, 214, 209/2, 167/2, 160/5
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 SDR 17 średnicy 160/9,5 mm   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Albert Kasprzak Jerka ul. Nowa, dz.1215, gm. Krzywiń Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Andrzej Jankowski Jerka, ul. Kościańska, dz. 514/2, gm. Krzywiń Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
   Zdzisław i Eleonora Dorsz

 

Morownica, ul. Boczna 21, dz.206,   gm.Śmigiel

Rozbudowa istniejącego budynku       mieszkalnego    Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

 ENEA Operator

 Sp. z o.o.

Koscian, ul. Północna, dz. 3364/15, 3350/11, 3364/7 Budowa sieci energetycznejkablowej nn 0,4kV do zasilenia przepompowni ścieków PS  przy ul. Północnej   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
  Maria i Krzysztof Cichoccy
Czempiń, ul. Kolejowa nr 15 dz. 892
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
   
Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora
 

ENEA Operator

Sp. z o.o.

obręb Bonikowo dz.250/2 257/1 257/2 257/3 266/2 271

Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkal. na dz.257/2 - obręb Bonikowo

  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora.
  Mirosław Pieszak

obręb Stare Oborzyszka dz.174/30

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inewstora.
 

Bożena i Roman Widomscy

Czarkowo nr 28 64-000 Kościan

 Czarkowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków   Nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie dokonane przez inwestora