logo
ucho   logo bip
Kontrola działalności, wnioski
Kontrola działalności

Kontrola działalności

 

W Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zostały

przeprowadzone następujące kontrole: 

 

1.W dniach od  13.09.2006 r. do 15.09.2006 r. przeprowadzona   

     została kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy-Okręgowy 

    Inspektorat Pracy w Poznaniu w zakresie przestrzegania  

    praworządności w stosunkach pracy.

2.W dniach od 28.09.2006 r. do 10.10.2006 r. przeprowadzona 

   została kontrola przez Inspektora Wydziału Finansów Starostwa

   Powiatowego w Kościanie.Zakres kontroli obejmował dochdy

   i wydatki 2005 r.

3.W dniach od  5.10.2006 r.do  6.10.2006 r. i w dniach od 10.10.2006 r. 

   do 11.10.2006 r. przeprowadzona została kontrola przez 

   Oddział Polityki Społecznej Delegatury w Lesznie Wielkopolskiego

  Urzedu Wojewódzkiego w toku której sprawdzono przestrzeganie

  standardu podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy

  społecznej w tym organizację działania Domu i zakres świadczonych

  w nim usług, warunki realizacji usług opiekuńczych i wspomagajacych,

  zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganiami ustawowymi,

  realizację zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym

   nr PS.Le.3,5,6.0932-6dps/2005 oraz realizację programu naprawczego.

 

Z treścią protokołów można zapoznać się w siedzibie 

Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach  

w dziale administracyjnym.          

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Lidia Hojan
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2004-07-16 14:40:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2006-11-29 14:20:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2006-11-29 14:19:43)