logo
ucho   logo bip
Działalność
Działalność

DZIAŁALNOŚĆ

Terapia prowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach jest działaniem dostosowanym do potrzeb mieszkańców. Podstawowe założenia - cele terapeutyczne takie jak zmniejszenie poczucia stygmatyzacji, redukcja leku, uspołecznienie, wzmocnienie poczucia sprawstwa, uzupełniane są celami indywidualnymi wynikającymi z diagnozy przeprowadzanej przez zespół terapeutyczny w oparciu o potrzeby i cele mieszkańca. Oddziaływanie terapeutyczne prowadzone jest przez cały zespół pracowników, w oparciu o plany. Potrzeby terapeutyczne poszczególnym mieszkańców zawarte są w Indywidualnym Planie Rozwoju, przewodnikiem w realizacji zawartych w planach celów są indywidualni Towarzysze Terapii (TT) , których pracę nadzoruje Koordynator Zespołu Towarzyszy Terapii. Mieszkańcy za pośrednictwem swoich Towarzyszy Terapii (TT) mają wpływ na kształtowanie oferty terapeutycznej Domu. Jednym z zadań TT jest zbieranie od mieszkańców informacji o ich zainteresowaniach. Oferta terapeutyczna jest zawsze odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby mieszkańców. 

Narzędziami w realizacji celów mieszkańców są zasoby DPS. Aktualnie poza codzienną terapią w formie wsparcia psychologicznego (psychoterapeutycznego prowadzonego przez zespół Towarzyszy Terapii) działania terapeutyczne prowadzone są przez 7 pracowników (terapeutów zajęciowych, psychologa, pedagogów, specjalistów fizjoterapii, relaksacji). Towarzysze terapii codziennie poświęcają indywidualnej pracy terapeutycznej minimum półtorej godziny. W Domu zatrudniono na umowę o pracę psychologa, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutę oraz specjalistę relaksacji i biblioterapii. W Domu między innymi prowadzone są zajęcia terapeutyczne w pracowniach krawieckiej, plastycznej, ceramicznej – personel przeszedł szkolenie w zakładach ceramicznych Ceramika Bolesławiec, fotograficznej (terapeutki odbyły kurs fotografii), stolarskiej – wypełni wyposażona stolarnia (terapeuci odbyli kurs renowacji mebli), ogrodniczej, kulinarnej – nowa kuchnia terapeutyczna (wyspa) oraz kawiarenka terapeutyczna, techniczno – warsztatowej, sportowej, warsztacie biżuterii, biblioterapeutycznej (dostęp do komputerów z internetem 24h/dobę oraz WiFi w budynku mieszkalnym), zajęcia w zakresie terapii przez kontakt ze zwierzętami (dogoterapia, stałe wyjazdy do stadniny koni, gospodarstwa rolnego, na terenie Domu mieszkają dwie kozy, kot, pies) itp. W roku 2019 Dom uczestniczy w projekcie Otwarty Zamek z Centrum Kultury Zamek.

 

Ważnymi formą terapii jest silvoterapia, terenoterapią, piesze wycieczki szlakami turystycznymi, zbieranie darów natury (grzyby, jagody). Ważną formą zajęć, ze względu na aktywizację oraz poprawę samooceny jest działalność tzw. Biura Pracy.

W ramach terapii ruchem terapeuta prowadzi choreoterapię, zajęcia typu fitness.

Biuro pracy posiada ofertę zajęć odpłatnych (w wewnętrznej walucie DPS – koronach) dostosowaną do możliwości i zainteresowań mieszkańców. W ramach zajęć prowadzony jest trening budżetowy.

Na terenie Domu działa tzw. kawiarenka obsługiwana samodzielnie, przy wsparciu terapeutów, przez mieszkańców. Pracownia fizjoterapii codziennie przyjmuje minimum 25 mieszkańców. Działania zespołu Towarzyszy Terapii koordynowane są podczas codziennych spotkań dialogicznych, w trakcie których zespół dyskutuje kwestie związane z prowadzonymi oddziaływaniami.

Do dyspozycji mieszkańców na terenie DPS znajduje się siłownia wyposażona między innymi w nowoczesne urządzenie tylu wioślarz, kort tenisowy, park, boisko do gry koszykówkę.  Oddziaływania terapeutyczne wspierane są przez kontakty z studentami z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – wydział tańca, Akademii Medycznej w Poznaniu – wydział terapii zajęciowej z którymi Dom prowadzi stałą współpracę w zakresie praktyk studenckich. Działania terapeutyczne przygotowywane są ponadto przy współpracy ze szkołami na terenie gminy Krzywiń oraz gminy Gostyń (jasełka, uroczystości religijne). Zajęcia terapeutyczne w różnej formie prowadzone są także przez wolontariuszy, między innymi: kucharza, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych z innych ośrodków. 

W latach 2017, 2018 i 2019 przeprowadzono remonty pracowni terapeutycznych oraz tzw. świetlicy, stworzono salę do oglądania filmów, powstały 2 nowe sale terapeutyczne do spotkań oraz relaksacji. Stworzono nową pracownię – tzw. wyspę kulinarną.

Dzięki przeniesieniu dawnej palarni – powstało tzw. miejsce spotkań do czytania prasy (w Domu dostępne są 3 tytuły prasowe – gazeta codzienna, oraz dwa tygodniki), książek (współpraca z bibliotekami oraz własny księgozbiór), do odpoczynku. W ramach przeprowadzonych prac powstała nowa kaplica dostępne dla mieszkańców przez całą dobę. W ramach prac ogrodniczych rozszerzono część przeznaczoną na terapię ogrodniczą (mieszkańcy mają wpływ na wygląd terenów zielonych). Aktualnie na terenie Domu funkcjonują 3 ogrody warzywne.

Dom współpracuje z innymi ośrodkami w całej Polsce uczestnicząc w wymianie mieszkańców, imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione domy. W październiku odbywają się weekendy zdrowia psychicznego – impreza edukacyjna skierowana do mieszkańców powiatu, w ramach której zainteresowani mogą wziąć udział w warsztatach, wykładach i spotkaniach dotyczących zdrowia psychicznego.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mirosława Dymarska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Dymarska (2006-10-26 08:52:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Dymarska (2006-10-26 08:52:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Dymarska (2019-05-29 07:56:44)