logo
ucho   logo bip
Działalność
Działalność

DZIAŁALNOŚĆ

 

 Mieszkaniec domu  korzysta z usług , których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca , opracowanego z jego udziałem , jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość  mieszkańca do uczestnictwa w nim.

W celu określenia indywidualnych potrzeb pensjonariusza oraz zakresu usług, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z nimi ich realizacja.

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca domu, jeśli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu.

Zadania wynikające z indywidualnego planu opieki realizowane są w ramach istniejących na terenie domu terapiach.

Proponuje się uczestnictwo w:

Terapii zajęciowej,

Terapii rehabilitacyjnej,

Terapii kulinarnej

Terapii kulturalno –oświatowej,

Ergoterapii,

Kafejce internetowej,

Psychoterapii w ramach której prowadzone są :

-         chromoterapia  - leczenie barwami,

-         relaksacja,

-         muzykoterapia,

 

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 

Krótka charakterystyka terapii.

 

1/. Terapia zajęciowa – pozwala  na rozwijanie zainteresowań artystycznych i wartości estetycznych . W ramach  terapii prowadzone są zajęcia  takie jak :

-         malowanie na szkle,

-         malowanie na jedwabiu,

-         malowanie ceramiki,

-         produkcja drewnianych zegarów

-         rzeźba w glinie,

Nasi podopieczni poznają również proces produkcji papieru z odpadów, który zostaje wykorzystywany do wykonywania  kopert i kart okolicznościowych.

Rozszerzona została oferta krawiecka – szyjemy pluszowe maskotki i  ozdobne poduszki.

Zajmujemy się również bukieciarstwem , papiero - plastyką  oraz gipsowymi odlewami.

Chcemy wprowadzić wikliniarstwo oraz produkcję ziołowych kosmetyków ( mydełka, leki do kąpieli ).

W tym celu założymy ogródek ziołowy , który będzie wprowadzeniem do aromatorapii.

Z terapią zajęciową ściśle współpracuje  terapia krawiecka , która zajmuje się :

-         prasowaniem i składaniem bielizny,

-         naprawą i przerabianiem odzieży

-         szyciem strojów na imprezy okazjonalne,

-         szyciem na maszynie oraz robótki ręczne,

 

2/. Terapia rehabilitacyjna – celem tej terapii jest utrzymanie istniejącej sprawności ruchowej w ramach prowadzonych zajęć. Szczególnie duży nacisk kładziemy na ćwiczenia zwiększające zakres ruchu w stawach, zwiększające wydolność narządu oddechowego oraz zapobieganie powikłaniom.

Powyższe cele realizowane są na następujących zajęciach:

-         gimnastyka poranna,

-         gimnastyka ogólnie usprawniająca

-         gimnastyka  korekcyjno-kompensacyjna

-         zajęcia na siłowni

-         ćwiczenia bierne, czynne

-         ćwiczenia rozciągające

-         masaże

-         sauna

Organizujemy także wyjazdy na basen  i do kręgielni ,których celem  – oprócz zwiększenia sprawności narządów ruchu – jest także możliwość integracji z otaczającym środowiskiem.

 

3/. Terapia kulinarna – na której mieszkańcy mają możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami kulinarnymi.

Pensjonariusze posługują się  sprzętem gospodarstwa domowego i uczą się  podstawowych zasad kulinarnych.

 

4/. Terapia kulturalno –oświatowa  kształtuje procesy intelektualne i orientacyjno – poznawcze.

W ramach terapii :

-         prowadzona jest gazetka ścienna,

-         podtrzymywane są kontakty z innymi domami pomocy społecznej,

-         dla solenizantów organizowane  są imieniny ,

-         możliwość korzystania z biblioteki miejskiej, punktu bibliotecznego utworzonego na terenie Domu i prasy codziennej.

Terapia oferuje mieszkańcom:

-         wycieczki krajoznawcze,

-         wycieczki piesze,

-         rajdy rowerowe

-         pikniki w plenerze,

-         uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.

-         organizacja wyjazdów do rodzin,

-         organizacja wyjazdów w ramach wymiany bezgotówkowej.

Mieszkańcy naszego Domu wyjeżdżali  na turnusy do Brenna , Mielna, Ustki

Jarosławca, Kołobrzegu, Duszniki Zdrój. Każdorazowo wszystkie osoby wyjeżdżające tzn. pensjonariusze i opiekunowie ubiegają się  dofinansowanie do turnusu ze środków PFRON.

 

5/. Ergoterapia  czyli terapia przez pracę. Kształtuje umiejętności społeczne a także odpowiedzialność  i współdziałanie z innymi pensjonariuszami, pomaga w procesie integracji ze środowiskiem , uczy samodzielności.

Zajęcia prowadzone są w obszarach : własnych pokoi, kuchni oraz na terenie całego Domu.

      Umożliwiono również pensjonariuszom podjęcie  pracy mającej charakter terapeutyczny  w zakładzie  pracy chronionej.

      W ramach ergoterapii utworzono grupę wsparcia dla pracujących.

 

6/. Kafejka internetowa – w ramach terapii podopieczni zapoznają się z obsługą komputera poprzez:

-         wyszukiwanie różnych informacji w internecie;

-         przepisywanie tekstów;

-         słuchanie muzyki z kompaktów;

-    gry multimedialne;
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mirosława Dymarska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Dymarska (2006-10-26 08:52:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Dymarska (2006-10-26 08:52:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Dymarska (2006-10-26 08:52:24)