logo
ucho   logo bip
Kontrola działalności, wnioski
Wykaz kontroli w DPS Mościszki

                                                   Wykaz kontroli  przeprowadzonych w DPS 

                                                                Mościszki w 2018-2019r.                                                                                    

  Lp

 

 

Organ  kontrolujący

 

Data przeprowadzenia  kontroli

 

                                 Zakres kontroli

 

   1.

 

Sąd Rejonowy - Kościan

 

20.03.2018r.- 20.03.2018r.

 

Przyjmowanie i przebywanie osób z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

 

 2.

 

Komenda Powiatowa  Państwowej

Straży Pożarnej-  Kościan

 16.04.2018r.- 16.04.2018r.

 

Kontrola postępowania przepisów p. poż.

 

3.

Wielkopolski  Urząd Wojewódzki - Poznań   

Delegatura  Leszno

 

 20.04.2018r., 24.04.2018r.

Kontrola doraźna-  zbadanie prawidłowości organizacji

i funkcjonowania jednostki w zakresie wybranych elementów

standardu usług obowiązujących w domach pomocy społecznej

w okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia zakończenia kontroli.

 

4.

Starostwo Powiatowe – Kościan

 09.07.2018r. – 12.07.2018r.

Audyt realizacji budżetu w 2017r.(wybrane zagadnienia).

 

5.

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki

Inspektor  Sanitarny - Poznań

         

 27.09.2018r.-27.09.2018r.

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu, zebranie informacji w związku z wnioskiem o wydanie opinii sanitarnej.

 

6.

 

Wielkopolski  Urząd Wojewódzki – Poznań

Delegatura Leszno

 09.01.2019r. – 10.01.2019r.

Wydanie zezwolenia na zwiększenie do 92 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

 

7.

 

Sąd Rejonowy – Kościan

14.03.2019r.- 14.03.2019r.

Przyjmowanie i przebywanie osób z zaburzeniami psychicznymi  w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

 

8.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny -  Poznań

16.05.2019r.-16.05.2019r.

Kontrola kompleksowa obiektu, zebranie informacji w związku

z  wnioskiem o wydanie opinii sanitarnej.

 

 

Z treścią protokołów  można zapoznać się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach  (administracja- sekretariat)

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Dymarska (2019-05-31 07:01:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Dymarska (2019-05-31 07:00:51)
Kontrola działalności,wnioski.

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI, WNIOSKI

ROK 2013

1) Dnia 28.01.2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach przeprowadzona została kontrola  przez Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Zakres  kontroli: ocena gospodarowania depozytami mieszkańców Domu.

 

2)  Dnia 06.02.2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach  przeprowadzona została

Kontrola przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Zakres kontroli - podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej / Dz.U. z 2012r.  poz. 964/  

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz. U. z 2013r. poz. 182/ art. 112 pkt.8

 

3)  Dnia 08.02.2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach przeprowadzona została kontrola  przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kościańskiego.

Zakres kontroli: informacje ogólne, modernizacje i remonty w roku 2012, plan i wykonanie planu wydatków budżetowych w roku 2012, liczba mieszkańców domu pomocy społecznej, których pobyt opłacany jest przez samorządy, liczba skarg i wniosków w roku 2012 oraz efekty ich rozpatrzenia.

 

4)  Dnia 21.03.2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach przeprowadzona została kontrola Sędziego Sądu Rejonowego w Kościanie  w zakresie legalności przyjmowania

i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków w jakich osoby te przebywają.

 

5) Dnia 17.09.2013r. i w dniach od 24.09.2013r. do 25.09.2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach przeprowadzona została kontrola przez Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Zakres kontroli: dochody i wydatki w 2012r. 

 

            Z treścią protokołów można zapoznać się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej

w Mościszkach ( budynek pałacowy) pok. 104 i pok.106

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mirosława Dymarska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Dymarska (2003-10-30 10:09:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Dymarska (2014-04-08 12:57:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Dymarska (2014-04-08 12:57:22)