logo
ucho   logo bip
Wykaz kontroli w DPS Mościszki

                                                   Wykaz kontroli  przeprowadzonych w DPS 

                                                                Mościszki w 2018-2019r.                                                                                    

  Lp

 

 

Organ  kontrolujący

 

Data przeprowadzenia  kontroli

 

                                 Zakres kontroli

 

   1.

 

Sąd Rejonowy - Kościan

 

20.03.2018r.- 20.03.2018r.

 

Przyjmowanie i przebywanie osób z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

 

 2.

 

Komenda Powiatowa  Państwowej

Straży Pożarnej-  Kościan

 16.04.2018r.- 16.04.2018r.

 

Kontrola postępowania przepisów p. poż.

 

3.

Wielkopolski  Urząd Wojewódzki - Poznań   

Delegatura  Leszno

 

 20.04.2018r., 24.04.2018r.

Kontrola doraźna-  zbadanie prawidłowości organizacji

i funkcjonowania jednostki w zakresie wybranych elementów

standardu usług obowiązujących w domach pomocy społecznej

w okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia zakończenia kontroli.

 

4.

Starostwo Powiatowe – Kościan

 09.07.2018r. – 12.07.2018r.

Audyt realizacji budżetu w 2017r.(wybrane zagadnienia).

 

5.

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki

Inspektor  Sanitarny - Poznań

         

 27.09.2018r.-27.09.2018r.

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu, zebranie informacji w związku z wnioskiem o wydanie opinii sanitarnej.

 

6.

 

Wielkopolski  Urząd Wojewódzki – Poznań

Delegatura Leszno

 09.01.2019r. – 10.01.2019r.

Wydanie zezwolenia na zwiększenie do 92 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

 

7.

 

Sąd Rejonowy – Kościan

14.03.2019r.- 14.03.2019r.

Przyjmowanie i przebywanie osób z zaburzeniami psychicznymi  w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

 

8.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny -  Poznań

16.05.2019r.-16.05.2019r.

Kontrola kompleksowa obiektu, zebranie informacji w związku

z  wnioskiem o wydanie opinii sanitarnej.

 

 

Z treścią protokołów  można zapoznać się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach  (administracja- sekretariat)