logo
ucho   logo bip
Prowadzone rejestry, ewidencja i archiwa
Prowadzone rejestry,ewidencja,archiwa
Prowadzone rejestry,ewidencja,archiwa.
 
 
 
1. Rejestr spraw wg instrukcji kancelaryjnej
2. Rejestr wypadków
3. Książka kontroli sanitarnej
4. Książka kontroli kominiarskiej
5. Książka kontroli jednostek nadrzędnych
6. Książka skarg i wniosków
7. Ewidencje:
*   środków trwałych
*   środków trwałych o charakterze wyposażenia
*   ilościowa przedmiotów
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mirosława Dymarska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Dymarska (2003-10-29 14:10:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Dymarska (2003-10-29 14:11:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Dymarska (2003-10-29 14:10:13)