logo
ucho   logo bip
Sprawozdanie 2018

Informacja dodatkowa

Bilans 2018

Potwierdzenie odbioru sprawozdania finansowego za 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Dymarska (2019-05-10 12:35:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Dymarska (2019-05-10 12:35:52)