logo
ucho   logo bip
Działalność

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŚCIANIE

 

Zajęcia dla osób  zakwalifikowanych do  Ośrodka Wsparcia  odbywają  się  przez  5  dni w tygodniu ( od poniedziałku do piątku ) po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się, między innymi, na zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach.

Praca terapeutyczna z uczestnikami Ośrodka Wsparcia odbywa się w oparciu o indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika. Plan jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.

Od osób korzystających z usług Ośrodka Wsparcia oczekuje się:

1)              regularnego uczęszczania do Ośrodka Wsparcia,

2)      w miarę osobistych możliwości i zainteresowań włączania się do prac gospodarczych Ośrodka Wsparcia.

 

Formy zajęć realizowane w Ośrodku:

 

TERAPIE:

1. Zajęcia indywidualne edukacyjno-terapeutyczne

       - ćw. motoryki małej

       - ćw. w zakresie poprawy: komunikacji z otoczeniem, jakości mowy werbalnej

       - ćw. aktywności zgodnie z Programem Wprowadzającym M. Ch. Knill

       - ćw. funkcji poznawczych

       - stymulacja zmysłów

2. Terapia zajęciowa w pracowni kulinarnej

3. Terapia zajęciowa w pracowni arteterapii 

 

TRENINGI:

1.  higieniczny

2.  kulinarny

3. dbania o wygląd zewnętrzny

4. czynności samoobsługowych

5. umiejętności spędzania czasu wolnego

6. porządkowy

7. trening umiejętności społecznych 

8. komunikacyjny

9. praktyczny

10. edukacyjny

11. poznawczy (pamięć, uwaga, myślenie)

12. emocjonalny

 

REHABILITACJA:

1. ćwiczenia bierne

2. ćwiczenia ogólnorozwojowe na materacu  i na przyrządach

3. ćwiczenia wzmacniające z przyborami i/lub oporem terapeuty

4. ćwiczenia oddechowe

PSYCHOTERAPIA

 

INNE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONE W OŚRODKU:

1. Zajęcia w sali wyposażonej w elementy sali doświadczania świata

2.  Zajęcia świetlicowe – wspólne, np.:

         - imieniny i urodziny uczestników,

         - gry i zabawy edukacyjne dla grupy,

         - quizy,                                                                        

         - wspólne muzykowanie,

         - gry planszowe,

         - zawody w darta, kręgle, i inne,

         - dyskoteki,  

         - oglądanie filmów,

         - słuchanie radio,

         - pogadanki na temat tradycji świątecznych, świąt narodowych i inne wg potrzeb,

3. Pogadanki tematyczne

4. Spacery

5. Udział w zawodach sportowych, balach, przeglądach artystycznych, konkursach plastycznych oraz udział  w  wystawach i imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje kulturalne

6. Prowadzenie Grupy Wsparcia dla rodziców

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:12:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:14:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:19:48)