logo
ucho   logo bip
Koszty pobytu

KOSZTY POBYTU W OŚRODKU WSPARCIA DLA OSÓB

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

W KOŚCIANIE

 

1. Opłatę  za  pobyt w   Ośrodku  Wsparcia ustala podmiot kierujący.

2. Odpłatność za przyznane usługi ustala się w drodze decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym z uwzględnieniem wysokości   dochodu osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

3. Odpłatność miesięczną ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:32:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:36:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:37:29)