logo
ucho   logo bip
Oferta usług

OFERTA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK WSPARCIA

 DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŚCIANIE

  

Usługi świadczone przez Ośrodek Wsparcia obejmują w szczególności:

     - trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

    - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:  nabywanie i podtrzymywanie umiejętności nawiązywania kontaktów, rozmowy, nauka odpowiedzialności, współpracy, partnerstwa i zachowania w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,

     - trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, kinem, teatrem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

     - poradnictwo psychologiczne i socjalne,

     - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

     - pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,

     - niezbędną opiekę,

     - terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

    - inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy,

     - wspieranie rodzin uczestników.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:21:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:25:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:25:26)