logo
ucho   logo bip
Ogłoszenia o zbyciu
PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VOLKSWAGEN 7HC T-5 CARAVELLE TRENDLINE ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY
OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŚCIANIE UL. GOSTYŃSKA 52 INFORMUJE, ŻE PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VOLKSWAGEN 7HC T-5 CARAVELLE TRENDLINE ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY, PONIEWAŻ NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2014-07-01 09:14:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2014-07-01 09:14:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2014-07-01 09:14:00)
PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŚCIANIE UL. GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Marka, typ, model: Volkswagen 7HC T-5, Caravelle Trendline 1,9 TDI 75 kW, rodzaj pojazdu: osobowy, rok produkcji: 2007,  kolor nadwozia: bordowy, typ silnika: diesel, pojemność/moc silnika: 1896  cm3, przebieg: 270 333 km ( stan na dzień 4 czerwca 2014r.)

Samochód można obejrzeć w siedzibie organizatora przetargu w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 13.00,  po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 

Cena wywoławcza powyższego samochodu to 32.300 zł. brutto  

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 27.06.2014r., do godz.10.00 w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w Kościanie, w zaklejonej kopercie z napisem: „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Volkswagen”.

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. Ośrodka Wsparcia w Kościanie lub ze strony internetowej:www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl
Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.  
2. Wpłacenie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej pojazdu, co stanowi 1.615,00 zł. brutto na konto Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie: 32 8666 0004 2002 0111 9891 0004 najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie ofert.

 

Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2014r. o godz. 10.15 w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.

Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu  dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się w ustalonym przez Ośrodek Wsparcia terminie do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a przetarg zostanie unieważniony.

2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

3. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można u organizatora pod numerem telefonu 65 511-00-31.

 

Formularz ofertowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2014-06-12 16:38:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2014-06-13 13:41:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2014-06-12 16:38:19)