logo
ucho   logo bip
Kontrola działalności, wnioski
Kontrola działalności, wnioski
 
 
KONTROLA DZIAŁALNOŚCI
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KOŚCIANIE 
 
 
     W dniach 16 i 19 maja 2003 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przeprowadzona została przez pracowników Oddziału Polityki Społecznej Delegatury w Lesznie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola problemowa.
 
     Zakres kontroli obejmował prawidłowość wykonania zadania zleconego, zgodnie z ustaleniami umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Podmiotem wykonującym zadanie tj. PCPR w Kościanie, a w szczególności:
 
- stan realizacji umowy,
- efekywność i jakość wykonania zadania,
- prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania,
- właściwe prowadzenie dokumentacji przewidzianej w przepisach i postanowieniach umowy,
 
     Kontrola nie wykazała błędów i uchybień.
    
    
  
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Grażyna Larweczka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2003-08-13 09:43:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2004-04-16 08:57:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2004-04-16 08:57:41)