logo
ucho   logo bip
Projekt "EFS szansą dla mnie!"
"EFS szansą dla mnie!" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
 

"EFS szansą dla mnie!"

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

Piorytet VII: Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

W roku 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie  realizuje  projekt  „EFS szansą dla mnie!”  w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

Projekt jest skierowany do czterech  grup docelowych:

1) osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i pracujących;

2) rodzin zastępczych oraz osób z ich otoczenia,

3) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek,

4) klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościnie

W ramach w/w projektu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie – Doradca do spraw osób niepełnosprawnych udziela informacji o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 lub pod numerem telefonu (0-65) 511-01-66 lub (0-65) 512-02-17.

 

 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA !
 
www.efs.gov.pl
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2008-10-28 14:41:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2014-03-31 16:21:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2014-03-31 16:21:18)