logo
ucho   logo bip
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Prowdzone rejestry, ewidencje i archiwa.
 
 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 
 
         
         Rejestr spraw w zakresie:
 
             * rehabiltacji społecznej,
             * pomocy rodzinom zastęczym,
             * nadzoru nad placówkami pomocy społecznej w powiecie,
             * współdziałania z organizacjami, instytucjami, jednostkami administracji,
                w prowadzeniu pomocy społecznej,
             * kierowania do domów pomocy społecznej,
 
        Dane z rejestru nie mogą być udostępniane osobom trzecim
 
        Książka wyjść poza urząd
        Ewidencja delegacji służbowych
        Książka kontroli
        Rejestr skarg i wniosków 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Grażyna Larweczka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2003-08-13 08:48:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2004-04-16 08:44:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2004-04-16 08:44:17)