logo
ucho   logo bip
Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna PCPR w Kościanie
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 W KOŚCIANIE
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ma strukturę bezwydziałową. W Jednostce utworzone są nastepujące stanowiska pracy:
  1. Dyrektor,
  2. Stanowisko Głównego Księgowego,
  3. Stanowisko do spraw domów pomocy społecznej, poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, spraw uchodzców i osób zwolnionych z zakładu karnego,
  4. Stanowisko do spraw opieki nad rodziną i dzieckiem, pomocy osobom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowacze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
  5. Stanowisko do spraw placówek opiekuńczo - wychowaczych, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  6. Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych,

 Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zatrudnia:

  • Księgowego,
  • Specjalistę pracy socjalnej,
  • Starszego pracownika socjalnego,
  • Pracownika socjalnego,
  • Specjalistę pracy z rodziną, 
  • 2 Inspektorów,
  • Sprzataczkę,

 

 Każdemu z tych stanowisk przypisane są zadania określone szczegółowo w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 

 Bieżącą działalnością Jednostki kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Kościańskiego. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest Starosta Kościański.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2003-07-07 13:43:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2008-07-08 14:29:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2008-07-08 14:29:16)