logo
ucho   logo bip
Mieszkanie Chronione
MIESZKANIE CHRONIONE
 
 
MIESZKANIE CHRONIONE
 
 

   Od grudnia 2002 r. na terenie Gminy Kościan -  w Kiełczewie, działa mieszkanie chronione, przeznaczone na potrzeby pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, którzy przy odpowiednim wsparciu mogą samodzielnie żyć w środowisku.

 

   W mieszkaniu tym każda z osób, które obecnie tam przebywają posiada osobny pokój, wspólna jest kuchnia i łazienka. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są przez PCPR. 

 

   Przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym jest pomocą  w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych Okres pobytu w mieszkaniu chronionym, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, nie powinien być dłuższy niż 3 lata.

 

   Prawo do korzystania z mieszkania chronionego mają osoby, którym świadczenie to zostało przyznane decyzją administracyjną Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Grażyna Larweczka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2004-04-13 14:33:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2008-07-08 13:45:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2008-07-08 13:45:47)