logo
ucho   logo bip
Pogotowie Rodzinne
POGOTOWIE RODZINNE
 
 
POGOTOWIE RODZINNE
 
  

   Rodziny zastępcze dzielą się na:  

  1)  spokrewnione z dzieckiem;

  2)  niespokrewnione z dzieckiem;

  3)  zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

a)  wielodzietne,

b)  specjalistyczne,

c)  o charakterze pogotowia rodzinnego.

   W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.

    Na terenie powiatu kościańskiego rodzina zastępcza pełniąca  zadania pogotowia rodzinnego. Do rodziny tej kieruje się dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka , nie dłużej niż na 12 miesięcy, chyba , że szczególne okoliczności wskazują na potrzebę wydłużenia tego okresu , jednak nie dłużej niż o dalsze 3 miesiące.

  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Grażyna Larweczka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2004-04-13 14:54:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2011-11-08 08:23:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2011-11-08 08:23:26)