logo
ucho   logo bip
Zespół Wsparcia Rodziny
ZESPÓŁ WSPARCIA RODZINY
 
 
ZESPÓŁ WSPARCIA RODZINY
 
  Od września 2003 r. w wyniku realizacji programu finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwo Powiatowe w Kościanie, uruchomiony został Zespół Wsparcia Rodziny, działający na bazie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
 
  Zespół Wsparcia Rodziny jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej powiatu kościańskiego i prowadzony jest przez PCPR w Kościanie.
 
  Zespół Wsparcia Rodziny działa na podstawie:
 
  * Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009     r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) 
  * Uchwały Rady Powiatu Nr IX/103/03 z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia  Zespołu Wsparcia Rodziony na bazie placówki opiekuńczo - wychowaczej wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
 
   W ramach Zespółu Wsparcia Rodziny działa bezpłatne poradnictwo specjalistyczne oraz terapia rodzinna oraz od 8 grudnia 2003 r. Punkt Pomocy Żywnościowej – finansowany przez Starostwo oraz wspomagany przez sponsorów - dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 
 
   Działaność Zespołu uzupełniana jest dodatkowo pracą wolontariuszy i policji, zobowiązanych jednocześnie do zachowania tejemnicy w sprawach dotyczących osób objętych działalnością Zespołu.
 
  W Zespole tym zatrudnieni są następujący specjaliści: pracownik socjalny, psycholog, pedagog, terapeuta, prawnik, specjalista pracy z rodziną, policjant.  
   
    SIEDZIBA ZESPOŁU WSPARCIA RODZINY mieści się przy PCPR w Kościanie, ul. Gostyńskiej 38. 
 
     Zespół Wsparcia Rodziny czynny jest w ŚRODY w godz. od 15.00 - 17.00
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Grażyna Larweczka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2004-04-08 11:39:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2012-03-26 10:33:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2012-03-26 10:33:01)