logo
ucho   logo bip
Poradnictwo
PORADNICTWO
 
 
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
dla rodzin naturalnych i zastępczych 
 
 
  Zespół Wsparcia Rodziny prowadzi działalność w zakresie: specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej.
  
   Poradnictwo to dzieli się na:
 
* poradnictowo wychowawcze
* poradnictwo społeczno - prawne
 
   Przez terapię rodzinną rozumie się diagnozę, ustalanie rodzaju i form pomocy oraz pracy z rodziną poprzez:
 
* podniesienie umiejętności wychowawczych rodzin
* działania profilaktyczne i pomocowe dla rodzin
* zminimalizowanie skutków patologi  rodziców w odniesieniu do ich dzieci
* zapobioeganie poczuciu bezradności
  
  Porady ze względu na rodzaj sprawy udzielają specjaliści, działający w ramach zespołu rodziny w każdą środę od godziny 15.00 - 17.00 w siedzibie PCPR w Kościanie. 
 
 Zobacz załącznik:  zal
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Grażyna Larweczka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2004-04-13 09:44:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2004-04-15 09:14:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2004-04-15 09:14:08)