logo
ucho   logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje:

  • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie - Ewa Beba,
  • Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie - Zbigniew Zamelski,
  • Główna Księgowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie - Elżbieta Grygier,
  • Kierownik Wydziału Informacji, Ewidencji i Świadczeń - Dariusz Ruta,
  • Kierownik Wydziału Centrum Aktywizacji Zawodowej - Danuta Nowak,
  • Kierownik Wydziału Instrumentów Rynku Pracy - Aleksandra Budzik.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2015-09-15 00:16:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: (0)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2020-09-17 13:17:19)