logo
ucho   logo bip
Podstawy prawne działania

Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i realizuje zadania Powiatu Kościańskiego określone w art. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podstawami prawnymi działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie są w szczególności:

  1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.)
  2. Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie wprowadzony uchwałą Nr XXXVIII/414/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku.
  3. Statut Powiatu Kościańskiego
  4. Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie wprowadzony w życie uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 170/861/14 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2015-09-15 00:16:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: (0)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2020-09-18 14:01:14)