logo
ucho   logo bip
Prowadzone rejestry zadań publicznych
REJESTR ZADAŃ PUBLICZNYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego  1997 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych  oraz innych osób poszukujących pracy (Dz.U. Nr 25, poz.131 z póź.zm. ) Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie prowadzi następujące ewidencje i rejestry:
 
1.    rejestr bezrobotnych,
2.    rejestr uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego,
3.    rejestr uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego,
4.    innych osób poszukujących pracy.
 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie znajduje się archiwum zakładowe, w którym przechowywane są karty rejestracyjne  osób  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie od 1990 r. Karty rejestracyjne osób zarejestrowanych w okresie od 1990 r. do 1998 r. i zamieszkałych na terenie gminy Przemęt zostały, w związku ze zmianą właściwości miejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kościane, przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Mocek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2003-07-01 14:11:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Zamelski (2003-07-08 08:17:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Zbigniew Zamelski (2003-07-08 08:17:07)