logo
ucho   logo bip
Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna PUP
STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W KOŚCIANIE
 
W  PUP  istnieją następujące komórki organizacyjne:                                               
 
1. Pion działań aktywizujących
           
Wydział - Centrum Aktywizacji Zawodowej,
Wydział Instrumentów Rynku Pracy.
 
2. Pion działań informacyjno-ewidencyjnych
 
Wydział Informacji, Ewidencji i Świadczeń.
 
3. Pion działań wspomagających
 
Wydział Organizacyjno - Prawno - Administracyjny,
 
 Wydział Fiansowo-Księgowy.
 
 Dyrektor PUP  nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych PUP:
 
a) w ramach pionu działań aktywizujących
 
Wydział- Centrym Aktywizacji Zawodowej,
Wydział Instrumentów Rynku Pracy .  
b) w ramach pionu działań wspomagających
 
    Wydział Fiansowo-Księgowy,
 
2. Zastępca Dyrektora PUP nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych  PUP:
 
a)  w ramach pionu działań wspomagających:
 
    Wydział Organizacyjno - Prawno - Administracyjny,
 
b) w ramach pionu działań informacyjno-ewidencyjnych:
 
    Wydział Infromacji, Ewidencji i Świadczeń.
 
 
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych PUP określa - link
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Zbigniew Zamelski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2003-06-17 13:29:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Zamelski (2009-12-17 08:14:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Zbigniew Zamelski (2015-09-16 09:20:44)