logo
ucho   logo bip
Podstawy prawne działania
podstawy prawne działania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie działa na podstawie następujących aktów prawnych: 

 

Zarządzenia Nr 32/2002 Starosty Kościańskiego z dnia 30 września 2002 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie ze zm. 

***** 

Uchwały Nr XXXVI/339/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 

***** 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm. ) 

***** 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 ( Dz. U. z  2015 r. poz. 1110 ze zm.) 

***** 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162  ze zm.) 

*****  

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-07-25 13:15:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-10-06 10:12:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2018-06-22 15:42:10)