logo
ucho   logo bip
Regulamin organizacyjny
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu
Regulamin organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie nadany Zarządzeniem Nr 5/15 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności w Kościanie z dnia 29 października 2015 r. z późn. zm. określa wewnętrzną organizację i szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Powiatowego Zespołu.
Regulamin organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
z późn. zm.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-07-31 08:58:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2013-02-25 10:36:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2018-06-22 15:43:17)