logo
ucho   logo bip
Inne informacje
Informator SP ZOZ w Kościanie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie
 
świadczy
 
1.    wszystkim pacjentom ubezpieczonym, posiadającym skierowanie lekarza uprawnionego do jego wystawienia (w przypadku gdy jest ono wymagane) usługi zdrowotne -  nieodpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 
2.    pacjentom nieubezpieczonym oraz pacjentom ubezpieczonym nie posiadającym skierowania, o którym mowa w pkt. 1 (w przypadku gdy jest ono wymagane) usługi zdrowotne - odpłatne
 
w następującym zakresie:
ˇ    leczenia szpitalnego
ˇ    poradni specjalistycznych
ˇ    rehabilitacji ambulatoryjnej
ˇ    usług diagnostycznych
ˇ    programów profilaktycznych
ˇ    pomocy doraźnej i transportu sanitarnego
 
LECZENIE SZPITALNE
Dla potrzeb leczenia szpitalnego SP ZOZ w Kościanie dysponuje oddziałami o następujących profilach:
 1. Oddział wewnętrzny
 2. Oddział chirurgiczny
 3. Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 4. Oddział paliatywny
 5. Oddział intensywnej terapii
 6. Oddział dziecięcy
 7. Oddział ginekologiczno - położniczy
 8. Oddział patofizjologii noworodka
 9. Oddział rehabilitacji dziennej
 10. Oddział reumatologiczny
 11. Oddziałacyjny w Śmiglu
 12. Spitalny Oddział Ratunkowy
 
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
W ofercie naszego Zakładu proponujemy świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w następujących poradniach:
 1. Chirurgicznej w Kościanie
 2. Chirurgicznej w Czempiniu
 3. Chirurgicznej w Śmiglu
 4. Urologicznej w Kościanie
 5. Reumatologicznej w Kościanie
 6. Reumatologicznej w Śmiglu
 7. Położniczo - ginekologicznej w Kościanie
 8. Położniczo - ginekologicznej w Śmiglu
 9. Położniczo - ginekologicznej w Czempiniu
 10. Ortopedycznej w Kościanie
 11. Neurochirurgicznej w Kościanie
 12. Diabetologicznej w Kościanie
 13. Onkologicznej w Kościanie
 14. Preluksacyjnej w Kościanie
 15. Kardiologicznej w Kościanie
 16. Leczenia Bólu w Kościanie
 17. Chirurgii Ogólnej dla dzieci w Kościanie
 18. Neonatologiczna w Kościanie
 19. Rehabilitacyjna w Kościanie
 20. Nefrologicznej w Kościanie
 21. Medycyny Sportowej w Kościanie
 22. Endokrynologiczna w Kościanie
 
REHABILITACJA AMBULATORYJNA
Usługi z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej świadczone są w jednostkach organizacyjnych Zespołu w Kościanie, w Śmiglu oraz w Krzywiniu.
Pracownia rehabilitacji w Szpitalu w Kościanie wykonuje usługi od poniedziałku do piątku od godziny 800 - 1800 w następującym zakresie:
1.    Kinezyterapii 
2.    Fizykoterapii
ˇ    elektroterapii
ˇ    magnetoterapii
ˇ    światłolecznictwa
ˇ    ciepłolecznictwa
ˇ    masażu
 
Pracownia rehabilitacji w Szpitalu w Śmiglu wykonuje usługi od poniedziałku do piątku w następujących godzinach i zakresie:
1.    Kinezyterapii                                   
2.    Fizykoterapii
ˇ    elektroterapii   
ˇ    magnetoterapii   
ˇ    światłolecznictwa             
ˇ    ciepłolecznictwa            
ˇ    masażu
ˇ    krioterapii          
ˇ    laseroterapii             
3.    Hydroterapia
ˇ    masaż podwodny             
ˇ    masaż wirowy kończyn           
ˇ    masaż wirowy całego ciała
 
Pracownia rehabilitacji w Krzywiniu świadczy usługi w następujących godzinach poniedziałek i wtorek od 1025 - 1800 oraz środy, czwartki i piątki od 800 - 1435
 
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE
Zakład zapewnia następujące usługi diagnostyczne:
ˇ    badania laboratoryjne    
ˇ    badania rentgenowskie
ˇ    badania USG
ˇ    badania endoskopowe 
 
ponadto wykonuje:
ˇ    próby wysiłkowe
ˇ    badania Holterowskie
ˇ    ECHO serca
ˇ    ECHO serca przez przełykowe oraz próba obciążeniowa
1.    Laboratorium analityczne
Badania analityczne wykonywane są w następujących pracowniach:
a)    w Kościanie, w siedzibie Szpitala - pobieranie materiału do badań odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 - 2000.
b)    w Krzywiniu, ul. Gen. Chłapowskiego 34 - pobieranie materiału do badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 900, natomiast badania pilne w / w dni wykonywane są do godziny 1500
c)    w Śmiglu, ul. Dr Skarżyńskiego 6 - pobieranie materiału do badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1000, natomiast badania pilne w / w dni wykonywane są do godziny 1500
 
Dodatkowo SP ZOZ w Kościanie prowadzi punkt pobierania materiału do badań w Przychodni Rejonowej w Kościanie, ul. Bączkowskiego 3 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1000.
Badania laboratoryjne prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie posiadającym certyfikat ISO. Jednocześnie laboratorium bierze udział w ogólnopolskim sprawdzianie oceny wiarygodności wyników badań laboratoryjnych i spełnia przyjęte kryteria poprawności.
 
2.    Pracowania radiologiczna
Świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki, badania mammograficzne udzielane są w Pracowni radiologicznej w Kościanie w siedzibie Szpitala od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 - 2200.
 
Pracownia w Kościanie dysponuje nowoczesnym aparatem rentgenowskim, odpowiadającym warunkom i standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
        
3.    Pracownia USG
W ramach Pracowni USG Zakład wykonuje następujące badania:
ˇ    USG ginekologiczne
ˇ    USG jamy brzusznej
ˇ    USG sutków
ˇ    USG przezciemieniowe
ˇ    USG jąder
ˇ    USG tarczycy
ˇ    USG ślinianek
ˇ    USG stawów biodrowych
ˇ    ECHO serca
 
4.    Pracownia endoskopowa
Zakres usług świadczonych w ramach Pracowni endoskopowej obejmuje kolonoskopię, bronchoskopię, sigmoidoskopię oraz gastroskopię.
 
SZKOŁA RODZENIA
W ramach Szkoły Rodzenia w poniedziałki i czwartki w godzinach od 1400 - 1800 prowadzone są zajęcia dla kobiet ciężarnych. W trakcie tych zajęć SP ZOZ zapewnia: porady lekarza specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii, ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz wykładów dotyczących przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.  
 
Dodatkowych informacji dotyczących świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie usług zdrowotnych można uzyskać pod numerem telefonu 065 / 512 - 51 - 63
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wojciech Maćkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wojciech Maćkowiak (2004-03-29 10:15:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Maćkowiak (2010-07-25 23:38:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Maćkowiak (2010-07-25 23:38:18)