logo
ucho   logo bip
Podstawy prawne działania
Regulamin Porządkowy SP ZOZ w Kościanie
Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 18 z dnia 21 kwietnia 2008 roku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie wprowadzono Regulamin Porządkowy.
 
Załączniki:
1. Regulamin Porządkowy SP ZOZ w Kościanie.
2. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Porządkowego.
3. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Porządkowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wojciech Maćkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wojciech Maćkowiak (2008-07-21 13:09:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Maćkowiak (2008-07-21 13:19:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Maćkowiak (2008-07-21 13:19:06)
Podstawę prawną działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Podstawę prawną działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie stanowią następujące akty prawne:

 1. ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami),
 2. ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z dnia 27 września 2004 r.)
 3. innych przepisów dotyczących ochrony i służby zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności przepisów wykonawczych do ustaw określonych w punktach 1) i 2),
 4. Statut SP ZOZ w Kościanie.
 5. Regulamin Porządkowy SP ZOZ w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wojciech Maćkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wojciech Maćkowiak (2008-06-07 00:13:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Maćkowiak (2008-06-07 00:13:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Maćkowiak (2008-06-07 00:13:12)