logo
ucho   logo bip
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Rejestry i archiwum SP ZOZ w Kościanie
I.    Rejestry prowadzone w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 
1.    Rejestr pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Kościanie
2.    Rejestr pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Śmiglu.
3.    Rejestr pacjentów leczonych w poradniach specjalistycznych SP ZOZ w Kościanie.
4.    Inne rejestry pacjentów związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne SP ZOZ w Kościanie.
 
 
II.    Archiwum Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie prowadzi Archiwum Zakładowe , w którym przechowywane są historie chorób pacjentów leczonych w SP ZOZ w Kościanie od roku 1991. W/ w dokumentacja przechowywana jest zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania - przez okres 20 lat, a w szczególnych przypadkach określonych wymienionym rozporządzeniem przez okres 30 lat.
Ponadto w SP ZOZ w Kościanie gromadzone są kartoteki pacjentów, którym udzielone zostały świadczenia medyczne w ramach poradni specjalistycznych. Powyższa dokumentacja przechowywana jest w miejscu udzielenia świadczenia.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Maćkowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wojciech Maćkowiak (2004-03-29 11:47:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Maćkowiak (2004-03-29 12:01:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Maćkowiak (2004-03-29 11:47:17)