logo
ucho   logo bip
Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
W skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
 
1.    Szpital im. T. Dunina w Kościanie z:
A.    ogólną izbą przyjęć,
B.    oddziałami szpitalnymi:
a)    wewnętrznym,
b)    chirurgicznym,
c)    intensywnej terapii,
d)    ginekologiczno - położniczym,
e)    dziecięcym,
e)    patofizjologii noworodka,
g)    szpitalnym oddziałem ratunkowym,
h)    paliatywnym
i)     reumatologicznym
j)     ortopedii i traumatologii narządu ruchu
k)    rehabilitacji dziennej.
C.    blokiem operacyjnym.
D.    zakładem opiekuńczo - leczniczym
2.    Szpital w Śmiglu z:
A.    izbą przyjęć,
B.    oddziałem rehabilitacyjnym.
 3.    Poradnie specjalistyczne:
A.  
1. poradnia ginekologiczno - położnicza w Kościanie,
2. poradnia ginekologiczno - położnicza w Czempiniu,,
3. poradnia ginekologiczno - położnicza w Śmiglu.
 
B.poradnia chirurgiczna w Kościanie,
C.poradnia chirurgiczna w Śmiglu,
D.poradnia chirurgiczna w Czempiniu,
E.poradnia ortopedyczna w Kościanie,
F.poradnia urologiczna w Kościanie,
G.poradnia reumatologiczna w Śmiglu,
H.poradnia reumatologiczna w Kościanie,
I.poradnia kardiologiczna w Kościanie,
J.poradnia onkologiczna w Kościanie,
K.poradnia diabetologiczna w Kościanie,
L.poradnia preluksacyjna w Kościanie,
Ł.poradnia leczenia bólu w Kościanie,
M.poradnia neonatologiczna w Kościanie,
N.poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci w Kościanie,
O.poradnia rehabilitacyjna w Kościanie,
P.poradnia endokrynologiczna w Kościanie,
Q.poradnia medycyny sportowej w Kościanie,
R.poradnia nefrologiczna w Kościanie,
S.poradnia chorób naczyń w Kościanie,
T.poradnia neurochirurgiczna w Kościanie,
U.poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci w Kościanie.
 
4.    Dział Pomocy Doraźnej z sekcją transportu sanitarnego.
5.    Dział Diagnostyczny:
a)    laboratoria analityczne,
b)    pracownia bakteriologiczna,
c)    pracownia radiologiczna,
d)    pracownia endoskopowa:
1)    bronchospokia,
2)    gastroskopia,
3)    sigmoidoskopia,
4)    kolonoskopia.
e)    pracownia USG,
f)    pracownia kardiologiczna:
1)    prób wysiłkowych,
2)    badania Holterowskiego,
3)    echo serca.
6.    Pracownie rehabilitacji leczniczej.
7.    Apteka zakładowa.
8.    Dział marketingu z pionami:
a)    metodyczno - organizacyjnym,
b)    statystyki medycznej,
c)    archiwum,
d)    informacji i sprawozdań,
e)    promocji Zakładu.
9.    Dział administracyjny:
a)    z pionem technicznym:
1)    warsztat,
2)    kotłownia,
3)    sprzątaczki,
4)    centrala telefoniczna.
b)    z pionem pomocniczym:
1)    zaopatrzenie,
2)    magazyny,
10.  Dział ekonomiczno - finansowy z pionami:
a)    księgowości:
1)    syntetycznej,
2)    analitycznej,
3)    materiałowej,
4)    koszty.
b)    płace,
c)    inwentaryzacja,
d)    kasa.
11.  Sekcja służb pracowniczych.
12.  Samodzielne stanowiska (inspektor ds. kontroli, inspektor ds. BHP, inspektor ds. p/poż., inspektor ds. obrony, radca prawny).
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Maćkowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wojciech Maćkowiak (2008-06-07 00:14:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Maćkowiak (2010-07-25 23:16:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Maćkowiak (2010-07-25 23:16:39)